Hallituksen kokous 04.02.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 04.02.2014, numero 06

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja, poissa
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa
Niko Foxell, jäsen, saapui kohdassa 5
Simo Haatainen, jäsen, saapui kohdassa 6

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä avasi kokouksen kello 16:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Niko Hämäläinen ja Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat
Laitinen raportoi haalarinkorkkaussitsien menneen hyvin. Tuloja tapahtumasta oli menojen jälkeen tullut arviolta noin 82€. Menoja tapahtumasta oli tullut tilan koristelusta ja toastien rangaistuspullosta.

Uusi-Mäkelä kertoi, että tänään on instanssikokous kello 18:00.

Laitinen kertoi, että MM-Kyykkä -kanta avautui maanantaina ja menee kiinni 9.2. Tapahtumaan on jo ilmoittautunut osallistujia.

Laitinen kertoi, että Linkin lauluvihko-projektiin on tullut jäsenistöltä paljon materiaalia. Pohja on jo muodostumassa. Mainostusta jatketaan kuitenkin vielä.

Laitinen muistutti hallitusta tänään Mattilanniemessä kello 18:00 järjestettävästä kyykkä-illasta.

Laitinen kertoi, että Ynnä oli ottanut heihin yhteyttä ja kysynyt haluaako Linkki osallistua Luonnontieteelliseen laskiaiseen.

Hallituksen kanta osallistumiseen on erittäin myönteinen.

Laitinen kertoi Ynnän tiedustelleen myös, josko he voisivat lainata Linkin LAN-tarvikkeita omaa LAN-tapahtumaansa varten. Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että tälle ei ole esteitä niin kauan kuin tavaroista pidetään huolta, eikä lainausajankohta mene päällekäin Linkin omien LAN-tyyppisten tapahtumien kanssa.

Nico Foxell saapui kohdassa 5.

Laitinen raportoi muulle hallitukselle tilanneensa Linkille 300 pacman-merkkiä.

Foxell raportoi järjestöseminaarista ja kertoi, että kv-koulutuksessa oli ihmetelty IT-tiedekunnan kv-tutorien vähyyttä. Esille oli tullut toive kv-tutor haun mainostamisesta. Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että hausta voisi laittaa mainosviestiä Linkin sähköpostilistalle.

Tapahtumavastaavat kertoivat useiden ainejärjestöjen tapahtumavastaavien suunnittelevan yhteistä kokoontumista. Tapahtumavastaavat pitävät tätä hyvänä tilaisuutena verkostoitua ja mahdollisesti udella kavereita Linkin kevään toisille sitseille.

Tapahtumavastaavat kertoivat myös pohtineensa mahdollista Linkin lasketteluiltaman järjestämistä.

6. Talousasiat
Linkin taloudellinen tilanne on vakaa. Tammikuun aikana tuotemyynti oli ollut positiivisen vilkasta.

Kreisberg kertoi tulevista menoista joihin kuuluu muun muassa kyykkäbussin maksaminen. Kreisberg kertoi myös, että laitoksen sponsorirahan tulisi saapua lähiaikoina.

Simo Haatainen saapui kohdassa 6.

7. Domain asia
Hallitus keskusteli Linkkiin liittyvistä eri sivustojen domaineista ja Haatainen lupasi perehtyä asiaan.

8. Uudet jäsenet
Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä edottaa, että lisätään tämän kokouksen liitteessä 1 mainitut 4 henkilöä Linkin jäseniksi. Ehdotusta kannatetaan ja päätetään lisätä kyseessä olevat 4 henkilöä Linkkiin.

9. META
Laitinen kertoi Linkin saaneen lisää facebook-tykkäyksiä. Hallitus pitää siitä, että Linkin näkyvyys sosiaalisessa mediassa on kasvanut.

Haatainen kysyi, onko Linkin vappua varten pohdittu työryhmän perustamista. Haatainen muistutti hallitusta siitä, että vappu on 1.5. Hallitus keskusteli vapusta ja tiedosti sen olemassaolon. Päätettiin lisätä seuraavan kokouksen esityslistaan oma kohta vapulle.

Haatainen tiedusteli myös rahastonhoitajalta yhdistyksen rahatilannetta ja ilmoitti huolensa käteisvarojen säilyttämisestä Kattilassa, viitaten edellisvuoden varkaustapauksiin muissa ainejärejstöissä.
Kreisberg vakuutti, että asia on huomioitu eikä ainejärjestötilassa säilytetä suuria summia.

Hallitus keskusteli Linkin syntymäpäivän järjestelyistä.

10. Seuraava kokous
Päätetään järjestää seuraava hallituksen kokous tiistaina 11.02.2014 kello 16:00 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä päätti kokouksen kello 16:53.

Vastaa