Hallituksen kokous 28.01.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 28.01.2014, numero 05

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Nea Marjavaara, tuleva jäsen (jäsenyys odottaa hallituksen hyväksyntää), saapui kohdassa 4
Aleksi Murtojärvi, jäsen, saapui kohdassa 7
Nico Foxell, jäsen
Iida Porokuokka, jäsen

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohdat 10. Haalarimerkit ja 11. Kyykkä. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Nea Marjavaara saapui paikalle kohdassa 4.

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat
Rantakangas ilmoitti, että hänellä on tarvittava avain Kortepohjan F-talon kerhohuoneen kaappiin. Tämä tieto koskien Linkin kanssa yhteistyössä järjestettävää Iloista internet-iltapäivää. Rantakangas lupasi jatkaa Linkin perinnettä tarjoamalla paikalla kahvia. Seuraava Iloinen internet-iltapäivä järjestetään 1.2. 16:00 — 2.2. 16:00.

Tapahtumavastaavat ilmoittivat, että heillä oli Dumpin ja YK:n kanssa yhteinen tapaaminen haalarinkorkkaussitsien tiimoilta ja että plaseeraus ja lipunmyyjät ovat kunnossa.

Tapahtumavastaavat kertoivat myös järjestävänsä ensi tiistaina Linkin kyykkä-illan. Paikalle saapuu myös Linkin grilli.

Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä ilmoitti, että kopokaljat järjestetään tästä lähtien aina tiedekuntaneuvoston kokousta edeltävänä maanantaina Sohwissa kello 16:00. Kopokaljojen tarkoitus on keskustella, saada ja antaa palautetta laitoksen toiminnasta, jotta toimintaa voidaan kehittää.
Vilavaara ehdotti, että kopokaljoista voitaisiin informoida jäsenistöä enemmän. Uusi-Mäkelä otti asian harkinnan alle.

6. Talousasiat
Talouden tilassa ei ole tapahtunut muutoksia.

7. Yhdistyksen internet-sivut
Vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu, että yhdistyksen internet-sivujen uudistamisesta tulisi päättää. Vilavaara suositteli, että jos yhdistyksen internet-sivuja päätetään uudistaa, se aloitettaisiin tämän kevään aikana. Tällöin sääntömuutoksen mahdollisesti tullessa voimaan jäsenrekisterin hallinta muuttuisi helpommaksi, eikä jäsenyyden tarkistus aiheuttaisi liikaa harmaita hiuksia.

Aleksi Murtojärvi saapui kohdassa 7.

Päätetään uudistaa Linkin sivuja.
Vilavaara kertoi, että Ricardo Santos on lupautunut avustamaan tässä hankkeessa. Vilavaara lupautui olemaan hankkeen hallituksen vastuuhenkilö.

8. Toimihenkilöt
Nea Marjavaara esitteli itsensä ja kertoi hakevansa Linkin ympäristövastaavan pestiä.
Nico Foxell esittäytyi ja kertoi olevansa kiinnostunut kv-vastaavan toimesta.
Iida Porokuokka esittäytyi ja kertoi myöskin olevansa kiinnostunut kv-vastaavan toimesta.
Aleksi Murtojärvi esitteli itsensä ja kertoi halukkuudestaan toimia Linkin graafikkona.

Koska Linkillä ei hallituksen kokemuksen mukaan ole tarvetta kahdelle kv-vastaavalle, Uusi-Mäkelä kysyi, olisiko Foxellilla tai Porokuokalla kiinnostusta liittovastaavan hommiin.
Porokuokka sanoi olevansa käytettävässä myös liittovastaavan tehtäviin.

Nimetään Nea Marjavaara Linkin ympäristövastaavaksi.
Nimetään Nico Foxell Linkin kv-vastaavaksi.
Nimetään Iida Porokuokka Linkin liittovastaavaksi.
Nimetään Aleksi Murtojärvi Linkin graafikoksi.
Nimetään Ricardo Santos Linkin toiseksi webmasteriksi.

9. Uudet jäsenet
Tiedottaja Örnmark esittää liitteessä 1 mainittuja 34 henkilöä liitettäväksi Linkkiin.
Päätetään liittää liitteessä 1 mainitut henkilöt Linkin jäseniksi.

10. Haalarimerkit
Vilavaara kertoi, että Linkki Jyväskylä ry:n pacman-merkkejä on jäljellä hyvin vähän.
Tämän vuoksi Vilavaara ehdottaakin, että kyseisiä merkkejä tilattaisiin lisää.
Päätetään tilata 200 merkkiä. Tapahtumavastaava Laitinen lupasi ottaa asian hoitaakseen.

Laitinen raportoi, että Jyväsmetron haalarimerkki on edelleen työn alla.

11. Kyykkä
Linkki järjestää kyykkä-illan ensiviikolla 4.2. kello 18:00 alkaen Mattilanniemessä.

Linkillä on aikaisemmasta tiedosta poiketen 2 yleisen sarjan joukkuetta ja yksi naisten sarjan joukkue 15.2. järjestettävään MM-Kyykkään.
Vilavaara ehdottaa, että Linkki budjetoi 55€ toisen yleisen sarjan joukkueen pelimaksun maksamiseen. Ehdotusta kannatetaan.
Budjetoidaan 55€ joukkueen pelimaksun maksamiseen.

Tapahtumavastaavat kertoivat pyytäneensä tarjouksia eri bussifirmoilta kyykkä-kyytejä varten. Tarkoituksena on lähteä samalla bussilla Ynnän kanssa.
Tällä hetkellä paras tarjous on tullut Koivurannalta, joka tarjoaa bussimatkaa 795€ hintaan. Tästä siis puolet tulisi maksettavaksi Linkille.
Vilavaara ehdottaa, että budjetoidaan 398€ kyykkä-kyytien maksamiseen. Ehdotusta kannatetaan ja budjetoidaan 398€ kyykkä-kyyteihin.

Hallitus keskusteli jäseniltä perittävistä MM-kyykkän osallistumismaksuista.

Päätetään asettaa pelimaksuksi 11€ per pelaaja. Kyydeistä päätetään periä 15€ per osallistuja. Täten pelaajat maksavat yhteensä 26€.

12. META
Vilavaara muistutti hallituslaisia huomenna 29.1. järjestettävästä ”ompeluseura”-tapahtumasta.
Hallitus keskusteli merkkimarkkinoiden järjestelyistä.

13. Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi tiistai 4.2. kello 16.00 paikassa Ag C226.1.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:47.

Vastaa