Hallituksen kokous 23.01.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 23.01.2014, numero 04

Aika: 16:00

Paikka: Ag C421.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Jarkko Vilhunen, jäsen
Antti Ruotsalainen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matias Laitinen ja Otto Örnmark.

5. Ilmoitusasiat
Vilavaara kertoi, että Linkillä on ompeluseura Rentukassa ensiviikon keskiviikkona merkkimarkkinoiden jälkeen.

Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä ilmoitti tehneensä Linkin ”ompeluseuralle” tapahtuman Linkin facebook-sivuille.

Vilavaara ilmoitti pohtineensa Linkin sivujen uudistamista ja kertoi jo päivittäneensä joitain tietoja Linkin sivuille. Vilavaara kertoi suurempien uudistusten olevan jo pohdinnan alla.

Örnmark kertoi irc-koulutusten menneen loistavasti ja hän kiitti mukana olleita osallistumisesta.

Laitinen kertoi kyykkäkyytien olevan työn alla ja että keskusteluyhteydet käyvät kuumina. Tämän hetken suunnitelman mukaan Linkki, Radikaali, Ynnä ja Dumppi lähtisivät yhteisillä kyydeillä matkaan.

Laitinen raportoi Linkin lauluvihkoprojektin tuottaneen jo yhden vanhan vihkopohjaehdotuksen. Hän kertoi hallitukselle myös, että merkkimarkkinoiden järjestäminen etenee suunnitellusti. Myöskin sitsijärjestelyt ovat kovassa käynnissä

Tapahtumavastaavat kertoivat, että Linkin syntymäpäiviä varten on varattu opinkiven sauna torstaille 27.2.

Tapahtumavastaavat kertoivat suunnitelleensa kyykkä-iltaa helmikuun alkuun mahdollisesti päivämäärälle 4.2.

6. Talousasiat
Taloudessa ei ole ollut suurempia muutoksia. Haalareita ja haalarimerkkejä on myyty hyvin tässä kuussa.

7. Instanssi
Antti Ruotsalainen kertoi Instanssin järjestelyistä ja toiveistaan instanssi-työryhmän ja Linkin hallituksen yhteistyön suhteen.

Ruotsalainen kertoi Instanssin onnistuneen järjestämisen vaativan rahoituksen lisäksi lihasvoimaa.
Johtuen erinäisistä seikoista tänä vuonna vanhoja kokeneita järjestäjiä on suoralta kädeltä arvioituna noin 60% vähemmän kuin viime vuonna.

Täten Ruotsalainen toivoikin, että Linkin piiristä löytyisi innokkaita nuoria aktiiveja, jotka haluaisivat lähteä mukaan järjestämiseen.

Hommia riittää eri alueilla, muun muassa buildissa eli sähkö ja pöytäjärjestelyissä. Myös tapahtuman turvallisuudesta vastaamiseen tarvitaan tehtävään sopivan koulutuksen saaneita henkilöitä.

Hallitus ja Ruotsalainen keskustelivat instanssi-tapahtuman rahapolitiikasta ja tapahtumaan jo hankituista sponsoreista.
Todettiin, että tapahtumaan voisi rekrytä vielä mahdollisesti lisää sponsoreita, jos kiinnostuneita löytyy. Yritysvastaava Tsvetkov kertoi Ruotsalaiselle, että hän on vapaaehtoinen rekryämään tapahtumalle lisää tukijoita.
Myöskin laitokselta on tarkoitus kysyä heidän kiinnostuksestaan tapahtuman tukemiseen.

Teemana Instanssilla on tänä vuonna salainen palvelu ja tapahtuma järjestetään 28.03.-30.03.

Ruotsalainen muistutti hallitusta siitä, että vaikka instanssi on virallisesti pitkälti Linkin avulla/piirissä järjestetty tapahtuma, on se avoin kaikille aiheesta ja tapahtuman järjestämisesti kiinnostuneille huolimatta heidän koulutustaustoistaan.

Ruotsalainen kertoi, että instanssikokous järjestetään tänään torstaina 23.10 kello 18:00 Linkin ainejärjestötilassa kattilassa ja että kaikki kiinnostuneet ovat kokoukseen tervetulleita.

Vilhunen ja Ruotsalainen toivovat aktiivista ja hyvää yhteistyötä Linkin ja instanssityöryhmän välille.

8. META
Vilavaara muistutti hallituslaisia järjestöseminaariin ilmoittautumisesta.

Uusi-Mäkelä muistutti hallituslaisia ops-kokouksesta, joka on huomenna kello 12-14 auditorio 2:ssa. Puheenjohtaja toivoi mahdollisimman monen päääsevän paikalle.

Vilavaara kertoi Jyy:n ympäristökilpailun palautteesta, jossa kiiteltiin ympäristön huomioimisesta nykyisessä toiminnassa ja esitettiin ehdotus ympäristön huomioimisen edistämisestä esimerkiksi ympäristöaiheisten tapahtumien järjestämisellä.

Uusi-Mäkelä mainitsi, että ympäristökilpailuun saattaa tulla tulevaisuudessa vuosittainen teema.

Jarkko Vilhunen ja Antti Ruotsalainen poistuivat.

Tapahtumavastaava Laitinen ilmoitti vapaaehtoisuudestaan Jyväsmetro-merkin suunnitteluun ja tekevänsä merkistä luonnoksen lähiaikoina.

Hallituslaiset keskustelivat tulevaisuuden sitsaamisesta ja mahdollisista sitsikavereista.
Hallitus keskusteli haalarimerkkien myynnistä, määrästä ja pohti merkkien lisätilauksen ajankohtaa.

9. Seuraava kokous
Päätetään pitää seuraava hallituksen kokous tiistaina 28.01. kello 16:00 projektitilassa (Ag c226.1).

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:44.

Vastaa