Hallituksen kokous 16.01.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 16.01.2014, numero 03

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Hannu Viinikainen, lautapelivastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Muutetaan kohdan 7. sääntömuutos nimeksi toimintasuunnitelma vuodella 2014.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Puheenjohtaja ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkovia ja Artur Kreisbergiä. Valitaan Tsvetkov ja Kreisberg ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat
Matias Laitinen ilmoitti aloittaneensa projektin Linkin oman lauluvihkon luomiseksi ja lähettäneensä tästä sähköpostia jäsenistölle.
Laitinen ilmoitti myös, että sitsien ilmoittautumiskannat ovat jo menneet täyteen.

Lautapelivastaava Viinikainen ilmoitti, että lautapeli-iltoja varten on varattu tulevaisuuden oppimistila koko keväälle parillisten viikkojen maanantai-illoiksi kello 16.00-20.00 väliselle ajalle.

Tapahtumavastaava Laitinen kertoi, että Jarkko Vilhunen on alustavasti varannut vapaa-aikatila Lillukan ajankohdalle 9.-11.5 Linkin kevätlaneja varten.

Rantakangas ilmoitti, että hallituksen kannattaa ottaa yhteyttä Kortepohjan kyläsihteeriin, jotta voidaan keskustella iloisen internetiltapäivän järjestämisen jatkamisesta ja sen yksityiskohdista. Yritysvastaava Rantakangas lupasi ottaa asian hoitaakseen.

6. Talousasiat
Laitokselta pitäisi tulla rahaa ja talous voi hyvin.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Hallitus kävi läpi Linkin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2014.
Puhuttiin jäsenlehden tulevaisuudesta, irc-koulutuksista ja käytiin läpi erinäisiä tapahtumia, joita Linkin tulisi järjestää vuoden aikana.
Keskusteltiin myös Linkin yhteistyösuunnitelmista.

8. Haalarimerkki
Rahastonhoitaja Kreisberg kertoi haalarimerkkikilpailun voittomerkkien saapuneen laskun kera. Hinnaksi tilaukselle tuli 154,50€.
Vilavaara ehdottaa, että hallitus budjetoi 154.50€ haalarimerkkeihin. Ehdotusta kannatetaan.
Budjetoidaan 154,50€ haalarimerkkilaskun maksamiseen.
Hallitus keskusteli sopivasta myyntihinnasta kyseiselle merkille. Päätetään myydä ”not kinosted”-merkkiä 2,00€ kappalehintaan.

Tapahtumavastaavat kertoivat eri ainejärjestöjen kesken järjestettävästä merkkimarkkinat-tapahtumasta. Hallitus pohti tulisiko Linkin osallistua tapahtumaan.
Rantakangas ilmoittautui vapaaehtoiseksi myymään merkkejä kyseisessä tapahtumassa. Hallitus totesi, että koska vapaaehtoinen löytyi,
niin estettä markkinoihin osallistumiselle ei ole.

9. Toimihenkilöt
Nimetään Simo Haatainen Linkki Jyväskylä Ry:n web masteriksi.
Lopuista toimihenkilönimityksistä laitetaan viestiä linkin sähköpostilistalle.
Linkiltä puuttuu vielä kv-vastaava, liittovastaava, ympäristövastaava, liikuntavastaava ja graafikko.

10. META
Hallitus keskusteli Kyykkä-busseista.

Puhuttiin Linkin syntymäpäivien järjestämisen ajankohdasta.

Keskusteltiin myös hallituslaisten osallistumismahdollisuuksista amanuenssi Markkasen tiedottamaan ops-keskusteluun.

Puhuttiin yleisesti Linkin ja laitoksen välisestä tiedotuksesta koskien työryhmien opiskelijajäseniä.

Keskusteltiin kesämiitistä ja tapahtumavastaavat lupasivat ottaa hetimiten asiakseen paikan hankinnan ko. tapahtumaa varten.

Keskusteltiin ainejärjestön mahdollisesta tarpeesta uudelle lipulle tai muulle tunnukselle.

Kreisberg muistutti hallituslaisia IT-päivän olemasssaolosta.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi ympäristövaliokunnan kokouksessa ilmi tulleesta ehdotuksesta koskien henkilökohtaisia peflettejä. Kyse olisi kankaisista henkilökohtaisista pefleteistä, joiden tarkoitus olisi vähentää roskan määrää. Hallitus keskusteli vaihtoehdoista asian tiimoilta.

Samuel kertoi linkin ympäristömerkin olevan jo ripustettuna Linkin ainejärjestötilan kattilan seinällä.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 23.01.2014 kello 16:00 paikassa Ag C421.1

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:04.

Vastaa