Hallituksen kokous 17.02.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 17.02.2014, numero 08

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja, poissa
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja, toimii kokouksen puheenjohtajana
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, saapui kohdassa 3
Simo Haatainen, web-master, saapui kohdassa 5

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Vilavaara avasi kokouksen kello 16:03

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Eetu Rantakangas saapui kohdassa 3.

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtaja ehdottaa pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkovia ja Eetu Rantakangasta.

Valitaan Nikolay Tsvetkov ja Eetu Rantakangas ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat
Tapahtumavastaavat ilmoittivat, että olivat viimeisessä laskiaiskokouksessa puhuneet muiden järjestäjien kanssa tarkahkon budjetin suunnittelemisesta ja ylös kirjaamisesta. Tapahtumavastaavat kertoivat pyytäneensä, että kyseinen budjettisuunnitelma lähetettäisiin myös Linkin rahastonhoitajalle tarkasteltavaksi.
Pyyntöön oli vastattu myöntävästi.

Laitinen vastasi sihteerin pyynnöstä rahastonhoitajan aiempiin kyselyihin siitä, pitääkö Linkin maksaa luonnontieteelliseen laskiaiseen suunnittelemansa merkin tilausmaksu, kertomalla, että Ynnä hoitaa kaiken rahaliikenteen ja täten myös haalarimerkkitilauksen laskun.

Tapahtumavastaava Laitinen kertoi varanneensa Linkille Vivecan saunan vappuaatoksi.

Laitinen ilmoitti, että eri ainejärjestöjen tapahtumavastaavilla on huomenna tapaaminen.

Tiedottaja tiedusteli paikallaolijoilta, miten kyykkä meni.
Tapahtumavastaavat kertoivat, että kyykkä meni hyvin. Linkin naistensarjaan ilmoitettu joukkue ”Oi Linkin naiset” oli pärjännyt kisoissa suhteellisen hyvin ja sijoittunut noin 15 parhaan joukkoon.
Tapahtumavastaavat kertoivat solmineensa suhteita Luupin kanssa.
Tapahtumavastaavat kertoivat myös, että kyykkä-reissun bussikuljettaja oli ollut erittäin mukava.

Hallitus keskusteli Linkin syntymäpäivien järjestelyistä.

Kokouksen puheenjohtaja kertoi hallituksen puheenjohtajan olevan kopo-kaljoilla.

Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että keskiviikko-aamuna pidetään tiedekuntaneuvoston kokous, jossa käsitellään uusia opetussuunnitelmia.

Simo Haatainen saapui kohdassa 5.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, että sitseistä ei ole tullut vielä rahoja.

Kreisberg kertoi lähettäneensä kyykkä-laskut osallistuneille.

Rahastonhoitaja totesi, että Linkki tekee mm-kyykästä tappiota ainakin noin 170 euron edestä.

Muuten taloustilanteessa ei ole tapahtunut erikoisia muutoksia.

Kokouksen puheenjohtaja kysyi yritysvastaavilta, onko Linkillä tällä hetkellä yhteistyösopimuksia, jotka olisivat raukeamassa lähiaikoina.
Tsvetkov kertoi, että tällä hetkellä olevat sopimukset ovat voimassa syksyyn asti.

Haatainen poistui kohdassa 6.

7. Jäsenasiat
Tiedottaja Örnmark esittää, että liitteessä 1 mainittu henkilö liitetään Linkkiin. Hallitus keskusteli asiasta.
Päätetään liittää liitteessä 1 mainittu henkilö Linkin jäseneksi.

Kokouksen puheenjohtaja kertoi liitteessä 2 mainitun henkilön ilmoittaneen sähköpostilla puheenjohtajalle eroavansa yhdistyksestä. Poistetaan ko. henkilö Linkin jäsenistöstä.

8. META
Tapahtumavastaavat esittelivät uuden version suunnittelemastaan jyväsmetro-merkistä. Hallitus keskusteli merkistä ja siitä, montako kappaletta niitä tilattaisiin.

Sihteeri nosti esille erinäiset kokouskäytänteet, joita hallituksen kokouksissa voisi noudattaa. Tarkoituksena oli herättää keskustelua hallituslaisten keskuudessa siitä, miten kokousten kulkua ja rakennetta voisi selkeyttää. Todettiin myös, että kokouksia selkeyttämällä voidaan helpottaa muun muassa sihteerin ja puheejohtajan työtä.

Kokouksen puheenjohtaja muistutti hallituslaisia siitä, että sihteerin pitää kirjata ylös jokainen kokoukseen saapuva ja kesken kokousta poistuva henkilö.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 25.02. kello 17:00 ravintola Sohwissa.

10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:40.

Vastaa