Hallituksen kokous 19.03.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 19.03.2014, numero 12

Aika: 12:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja, poissa
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Riikka Vilavaara avasi kokouksen kello 12:03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan Matias Laitinen ja Eetu Rantakangas kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat
Kevätkokousta varten on varattu metalli-sauna. Kevätkokous pidetään 24.4.

Rantakangas ilmoitti, että teekkarit ovat tulossa kylään. Laitinen ilmoitti hakevansa opinkiven saunan avaimen kokouksen jälkeen.

Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että tänään on ollut tiedekuntaneuvoston kokous ja siellä on todennäköisesti hyväksytty uudet opetussuunnitelmat.

Laitinen ilmoitti, että kesämiittiä varten on varattu jokimaan erätupa, jonka vuokra maksaa 250€. Kesämiitti on tarkoitus järjestää 18.7.-20.7.

Tapahtumavastaavat kertoivat, että Agora championships ei ole saanut muiden kuin Linkin jäsenistön suunnalta kannatusta, joten sitä ei tänä keväänä järjestetä.

Laitinen kertoi, että Jyväsmetrosta puuttuu vielä yksi konduktööri.
Jyväsmetro-baareja on selvitelty ja yhteydenotot aiotaan aloittaa pian.

Tapahtumavastaavat ilmoittivat, että kevätsitsit siirtyvät syksylle. Ynnä oli tiedustellut, haluaako linkki osallistua heidän pyjamasitseilleen. Päätetään markkinoida pyjama-sitsejä jäsenistölle.

Laitinen kertoi, saaneensa tiedustelun koskien Linkin kyykkä-välineiden lainausta. Hallitus keskusteli asiasta. Hallitus keskusteli myös lainauslomakkeen päivittämisen tarpeellisuudesta.

Tapahtumavastaavat ilmoittivat, että vappuun on enää 1kk ja 11 päivää aikaa.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja muistutti käteiskassan kirjanpitolomakkeiden täyttökäytänteistä ja toivoi tarkkuutta muilta hallituslaisilta lomakkeiden täytössä.
Taloustilanne on vakaa.

Rahastonhoitaja ilmoitti Revcon:in sponsorirahan saapuneen Linkin tilille.
Rahastonhoitaja ilmoitti myös, että Linkki saattaa saada TKO-äly:ltä n. 75€, koska he olivat laskuttaneet Linkiltä vuosijuhlamaksuja kahteen kertaan.

Rahastonhoitaja kertoi, ettei ole saanut instanssityöryhmältä mitään tietoja tapahtuman talousarviosta. Kokouksen puheenjohtaja lupasi välittää viestin instanssityöryhmälle.

Rahastonhoitaja kertoi, että keskisuomalaisen puolivuotistilauslomake on saapunut. Tilausmaksu on noussut 152,88 euroon.

Rahastonhoitaja ilmoitti muulle hallitukselle, että tilinpäätös on valmis lähetettäväksi toiminnantarkastajille.

7. META
Kokouksen puheenjohtaja kertoi tehneensä google docs:in ja toivovansa muiden hallituslaisten kirjaavan sinne toiveitaan linkin sivujen uudistamisessa.

Hallitus keskusteli Linkin JYY:n ainejärjestökummin henkilöllisyydestä.

Rahastonhoitaja kyseli onko, Linkki koskaan pohtinut arkiston järjestämistä ja herätti keskustelua arkistonhoitajan nimittämisen tarpeesta.

Tapahtumavastaava Laitinen kertoi kuulleensa hallituslaisten verkostoitumisillassa toisen ainejärjestön tavasta lähettää jäsenistölle sähköpostilla kooste tulevista tapahtumista. Laitinen herätti keskustelua hallituslaisten keskuudessa siitä, pitäisikö Linkin ottaa samanlainen tapa käyttöön.

Hallitus keskusteli asiasta sekä siitä, mikä tämän hallituksen kanta on muiden ainejärjestöjen tapahtumien mainostamiseen Linkin sähköpostilistalla.

Laitinen nosti esiin miehille suunnatun vertaistukihenkilön hankkimisen tarpeen. Hallitus keskusteli tarpeen olemassaolosta ja totesi, että uuden vertaistukihenkilön sijaan olisi mahdollisesti kannattavampaa panostaa tiedotukseen nykyisten vertaistukihenkilöiden olemassaolosta.

Hallitus totesi, että OPKE-työryhmän varajäsentä tulisi alkaa hakea.

Tapahtumavastaavat kertoivat tapahtumasta nimeltä Pörssi pool party, joka järjestetään 22.4. Peurungassa. Pörssi myy lippuja ensin könttinä ainejärjestöille ja jälkeenpäin yksittäisille henkilöille.. Tapahtumavastaavat kysyivät muun hallituksen mielipidettä tapahtumaan osallistumisesta.
Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että Linkki voisi ostaa lippuja ko. tapahtumaan 20 henkilölle.

8. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.3. kello 14:15 alkaen paikassa Ag C226.1.

9. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:47.

Vastaa