Hallituksen kokous 11.03.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 11.03.2014, numero 11

Aika: 10:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poistui kohdassa 5

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohta 8. Sääntömuutos.

Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan Niko Hämäläinen ja Otto Örnmark kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat
Hämäläinen ilmoitti, että huomenna on laskiainen ja että tapahtumasta tullaan todennäköisesti tekemään tappiota. Tappiota kertyy todennäköisesti noin 100€ ainejärjestöä kohti.
Yhden tai kahden bussivuoron peruminen ei kuuleman mukaan tuottaisi suurta voittoa, jonka takia bussijärjestelyjä ei ole alettu muuttamaan.

Puheenjohtaja ilmoitti, että ”Student life”-tapahtuma alkaa noin 5 minuutin päästä ja kysyi muulta hallitukselta, haluaako joku hallituslaisista mennä edustamaan Linkkiä.
Rantakangas ilmoitti halukkuutensa mennä paikalle.

Rantakangas poistui kohdassa 5.

Hämäläinen kertoi ”haalarit mäkeen”-tapahtuman menneen hyvin. Linkin liukuri ei osallistunut tapahtumaan.

Keskusteltiin Linkin ja teekkareiden yhteisestä saunaillasta. Keskustelun aiheeksi muodostui saunavuorot ja teekkareiden informoiminen omien juomien tuomisesta paikalle. Varapuheenjohtaja tiedusteli, kuka sauna-illasta informoisi ja koska. Tapahtumavastaava Hämäläinen sanoi voivansa hoitaa homman, jos hänelle lähetetään tarvittavat tiedot.

Hämäläinen kertoi kevätsitsien tämänhetkisen ajankohdan menevän päällekkäin sekä Poikkitieteellisten Haalaribileiden että Ynnän Appron kanssa. Tapahtumavastaavat kokivat ajankohdan rajoittavan osallistujamäärää turhan rajusti ja suunnittelevat uutta päivämäärää sitsien järjestämiseksi.

Tapahtumavastaava Hämäläinen kertoi, että Jyväsmetro-merkki on lähetetty merkilliseen arvioitavaksi. Jyväsmetrojärjestelyt edistyvät. Yhteen bussiin haetaan vielä matkanjohtajaa. Örnmark kertoi olevansa mahdollisesti halukas hoitamaan matkanjohtajan tehtäviä.

Puheenjohtaja kertoi laitoksen edustajien kanssa järjestetystä keskustelutilaisuudesta.

Keskustelutilaisuudessa oli keskusteltu muun muassa kevään kurssipalautteiden keräämisestä, kurssikyselyistä sekä opiskelijoille järjestettävästä yleisestä demotilaisuudesta.

Kurssikyselyä aiotaan laitoksen toimesta uudistaa.

Palautuskeskustelu järjestetään ja ajankohta sijoittuu todennäköisesti huhtikuun alkupuolelle tai puoleen väliin.

Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään kokoustauko kestoltaan 2 minuuttia kahvin hakemiseksi. Pidetään kahden minuutin kokoustauko alkaen kello 10:27.

Päätetään kokoustauko kello 10:29.

Oppilaiden omaehtoisen opiskelun tueksi järjestettävät demotilaisuudet on tarkoitus aloittaa viikolta 13 lähtien, jos mahdollista.  Demotilaisuuteen on tarkoitus palkata laitoksen toimesta tuntiopettajaksi yksi tai useampi opintojensa loppuvaiheilla oleva opiskelija.
Myös laitokselta saattaa tulla joku luennoitsija/opettaja avustamaan opastuksessa. Demotilaisuus olisi tarkoitus järjestää torstaisin kello 10:00. Ajat ja paikat varmistuvat myöhemmin ja asiasta ilmoitetaan vetäjien varmistuttua.

Laitoksen keskustelutilaisuudessa oli puhuttu myös IT-päivästä. Laitos oli maininnut, että kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Pörssi ry järjestää samankaltaisen tapahtuman.
Laitos oli pohtinut, josko Linkin kannattaisi harkita ainejärjestöyhteistyötä IT-päivää järjestettäessä.
Varapuheenjohtaja huomautti IT-päivää koskien, että ihmisten pieni osallistumisprosentti saattaa osittain johtua tapahtuman ohjelman sisällön samankaltaisuudesta aikaisempien vuosien kanssa. Vanhemmat opiskelijat eivät välttämättä koe tarvetta osallistua, jos eivät näe saavansa tapahtumasta uutta ja hyödyllistä informaatiota.
Yritysvastaava Tsvetkov kommentoi, että edellisenä vuonna fuksien motivaatio oli lopahtanut osallistumismerkinnän saamiseen ensimmäisen osion lopussa.
Todettiin, että osallistumisen ei pitäisi johtua osallistumismerkinnästä ja että jäsenistön osallistumismotivointikeinoja tulee kehittää.
Pohdittiin IT-päivän työryhmän perustamisen kohdalla myös konseptin uusimiseen tarkoitetun työryhmän perustamista.
Päätetään puida asiaa huomattavaa raskaammin hieman myöhemmin.
Varapuheenjohtaja muistutti, että salivaraukset tapahtumaa varten tulee tehdä jo kevään aikana.
Päätetään kerätä viikon verran tietoja asioista ja puhua järjestelyistä ja työryhmistä tarkemmin ensi kokouksessa.

Laitos oli pitänyt Linkin hallituksen edustajien ehdotusta OPKE-työryhmän opiskelijaedustajan varajäsenen hakemisesta hyvänä. Hallitus totesi, että varajäsentä voisi hakea Linkin listalla sitten, kun laitokselta on saatu lisätietoja hakijan vaatimuksista.
Päätetään ilmoittaa laitokselle, että Linkki aikoo hakea henkilöä ja että puheenjohtaja ilmoittaa haun jälkeen uuden varajäsenen henkilöllisyyden suoraan laitokselle.

Hallitus keskusteli yleisesti laitoksen ja Linkin välisestä keskustelutapaamisesta ja päätyi lopputulokseen, että vastaavia kokouksia toivotaan järjestettävän jatkossakin.

Varapuheenjohtaja kertoi käyneensä puhumassa häirintäasioista hyviksen kanssa. Häirintäasiat oli otettu myös ”Student life”-tapahtumassa puheeksi. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja siihen aiotaan puuttua. Kyse on häirintätapausten lisäksi myös yleisesti korkeakoulukiusaamisesta.

Varapuheenjohtaja ilmoitti, että tämänhetkisen ennusteen mukaan Instanssi ei todennäköisesti tule tekemään tappiota. Sponsoreita tapahtumaan haetaan edelleen.

6. Talousasiat
Taloudessa ei ole ollut merkittäviä muutoksia.

Tsvetkov ilmoitti, että Linkki on tehnyt Revcon:in kanssa 500€ yhteistyösopimuksen.

Varapuheenjohtaja kertoi ostaneensa kahvia. Hänen kokemuksensa mukaan Länsiväylällä oli ollut huono valikoima.
Keskusteltiin kahvinkeittimen putsaamiseen tarkoitettujen aineiden hankkimisesta.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että toimistovastaava ottaisi asiasta nakin itselleen. Toimistovastaava Uusi-Mäkelä kertoi asian hoituvan.

Hallitus keskusteli teekkareiden kanssa järjestettävän yhteissaunan kustannuksista.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 100€ Opinkiven saunatilojen vuokraan.
Päätetään budjetoida 100€ Opinkiven saunatilojen vuokraan.

7. Kevätkokous
Viime vuonna kevätkokous järjestettiin 22.4.  Hallitus huomioi pääsiäisloman ajankohdan (viikolla 16) pohtiessaan tämän vuoden kevätkokouksen päivämäärää.
Hallitus kartoitti paikkavaihtoehtoja ja keskusteli sopivista ajankohdista kevätkokouksen järjestämiselle.
Hallitus tiedosti vapun olemassaolon eikä pitänyt vapun läheisyyttä esteenä kevätkokouksen järjestämiseksi viikolla 17.

Tapahtumavastaava Hämäläinen lupasi tiedustella metallisaunan varaustilannetta ja mahdollisuuksien mukaan varata sen päivämäärälle 25.4.

Puheenjohtaja kertoi muulle hallitukselle, että kevätkokouksessa tulee käydä läpi vuosikertomus.
Kevätkokouksessa tulee esitellä tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

Varapuheenjohtaja huomautti, että vuoden 2013 hallituksessa olleet henkilöt eivät saa äänestää, kun päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Hyvien kokoustapojen mukaisesti vuoden 2013 hallituksessa olleet eivät myöskään saisi toimia kevätkokouksen puheenjohtajana.
Varapuheenjohtaja muistutti myös, että toiminnantarkastajiin kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti.

8. Sääntömuutos
Hallitus keskusteli sääntömuutoksesta saadusta palautteesta.
Päätetään kysyä järjestösihteeriltä asiasta neuvoa. Puheenjohtaja lupasi hoitaa asian.

9. META
Puheenjohtaja ja muu hallitus vaihtoivat kuulumisia.

10. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikko 19.03 kello 12.00 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.34.

Vastaa