Hallituksen kokous 11.04.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 11.04.2014, numero 15

Aika: 12:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa
Tomi Lundberg, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkov ja Matias Laitinen.

5. Ilmoitusasiat
Lundberg ilmoitti, että JYY:n Järjestöklinikka oli pidetty viime keskiviikkona 9.4. ensimmäisen kerran. Lundberg kertoi käyneensä siellä pyörähtämässä ja raportoi siellä olleen mukava tunnelma.

Lundberg suositteli tapahtumaa myös Linkin kaikille hallituslaisille. Tsvetkov lisäsi, että Järjestöklinikka järjestetään kevään aikana joka keskiviikko kello 15-16 Ilokiven keskustoimistossa.
Kevään viimeinen järjestöklinikka järjestetään 7.5.

Laitinen ilmoitti, että Dumpilta ei ole tullut vastausta koskien vappusaunaa, joten tapahtumavastaavat aikovat edetä suunnitelmissaan ilman Dumppia.

Hämäläinen ilmoitti, että haalarimerkkikilpailuun osallistunut massa on suuruudeltaan melkein olematon.

Varapuheenjohtaja ilmoitti, että tietotekniikalle ei tule informaatioturvallisuuden maisteriohjelmaa. Nykyisten informaatioturvallisuutta opiskelevien kohtalo on vielä epäselvä. Puheenjohtaja ehdotti, että hallitus keskustelisi asiasta lisää kohdassa 10. META. Hallitus päätti toimia puheenjohtajan ehdottamalla tavalla.

6. Talousasiat
Puheenjohtaja välitti rahastonhoitajan viestin, että tällä hetkellä syksyyn asti on selvittävä 1500 eurolla.
Odotettavissa on tosin vielä laitoksen panos instanssikuluihin lähiviikkoina.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoitaisiin 225€ Pörssi pool party -lippujen maksamiseen.
Päätetään budjetoida 225€ ko. tapahtuman lippujen maksamiseen.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 350€ Linkin vappusaunan tilavuokraan. Päätetään budjetoida 350€ summa vappusaunan tilan vuokraan.

7. Kevätkokous
Hallitus keskusteli kunniajäsenten kutsumisesta.

Keskusteltiin hallituksen uudistamisen tarpeesta ja päätettiin hakea toimihenkilöitä hoitamaan vaihtoon lähtevien hallituslaisten tehtäviä.

Varapuheenjohtaja ehdotti 60€ budjetoimista kevätkokouksen tarjoiluihin. Budjetoidaan 60€ kevätkokouksen tarjoiluihin.

Hämäläinen lupasi noutaa kevätkokouksen tilan avaimen.

8. Jyväsmetro
Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 1100€ Jyväsmetron busseihin. Ehdotusta kannatettiin.
Budjetoidaan 1100€ Jyväsmetron busseihin.

Tapahtumavastaavat kertoivat, että Jyväsmetron ilmoittautumiskannan on tarkoitus aueta maanantaina kello 12:00.
Tapahtumaa aiotaan mainostaa myös facebookissa.
Tänä vuonna Jyväsmetro alkaa kello 16:00 ja Linkin vappupiknik on tarkoitus järjestää ennen sitä.
Pysäkkejä metrolla on tänä vuonna 5 jatkopaikan lisäksi ja jatkopaikkana toimii perinteeksi muodostunut London.
Jyväsmetrolippujen hinnoiksi tapahtumavastaavat ehdottivat 10€ Linkin jäseniltä ja muilta 12€.
Ehdotus hyväksyttiin ja Jyväsmetrolippuja päätettiin myydä ko. hinnoilla.
Varapuheenjohtaja kysyi, onko kaikki matkanjohtajat jo valittu. Laitinen vastasi, että on.
Hallitus keskusteli, tarvitseeko matkanjohtajien ilmoittautua erikseen kantaan. Päätettiin, että ei.
Tapahtumaan ilmoittautuminen tapahtuu Jyväsmetron omilla sivuilla.

9. IT-päivä
Puheenjohtaja alusti aiheen hallitukselle ja ehdotti, että tapahtumalle perustettaisiin työryhmä.

Tsvetkov ehdotti varapuheenjohtajaa työryhmän vetäjäksi. Varapuheenjohtaja kertoi, ettei ole käytettävissä työryhmän vetäjän tehtävään.

Hallitus keskusteli vaihtoehdosta järjestää IT-päivä yhteistyössä toisen ainejärjestön kanssa.

Tsvetkov kertoi voivansa avustaa tapahtuman järjestämisessä, mutta olevansa estynyt hoitamaan vetäjän tehtäviä.

Tiedottaja lupasi hoitaa IT-päivä-työryhmäläisten haun tiedottamisen.

10. META
Varapuheenjohtaja kertoi Sporticus Ry:n Linkille(ja myös muille ainejärjestöille) lähettämästä sähköpostiviestistä. Viestissä kerrottiin, että Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL on päättänyt erota Opiskelijoiden Liikuntaliitosta OLL:stä ja jättää päätöksen OLL:ään liittymisestä jokaisen ylioppilaskunnan/opiskelijakunnan omaksi päätökseksi.
OLL:ään kuuluminen edistää suuresti monien liikuntatapahtuman kuten JYY-cooperin järjestämistä muun muassa rahoituksen ja vakuutusten osalta.  Sporticus toivoi viestissään, että Linkki Jyväskylä ry allekirjoittaisi kannanoton OLL:ään liittymisen puolesta.
Hallitus keskusteli asiasta. Keskustelun lopputuloksena hallitus ei näe syytä, miksi Linkki ei tukisi opiskelijoiden liikuntaa.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että hallitus päättää allekirjoittaa JYY:lle lähetettävän puoltavan kannanoton koskien OLL:ään liittymistä.
Hallitus päätti allekirjoittaa kyseisen kannanoton. Varapuheenjohtaja lupasi vastata Sporticukselle asiasta.

Hallitus palasi informaatioturvallisuuslinjan lakkautamiseen. Hallitus päätti odottaa asiasta lisätietoja ja käsittellä asiaa tarkemmin sen jälkeen.

Varapuheenjohtaja välitti opiskeluvastaavan viestin, jonka mukaan laitoksen henkilökunnan keskuudessa on ilmennyt epäselvyyttä siitä, kenen päätös on olla keräämättä kurssipalautetta tämän kevään kursseista. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja lupasivat käydä keskustelemassa asiasta laitoksen johtajan kanssa.

Tsvetkov poistui.

Hallitus keskusteli Pörssi pool party -lippujen jakamisjärjestelyistä. Tapahtumavastaavat lupasivat tiedottaa järjestelyistä lähiaikoina.

11. Seuraava kokous
Lundberg poistui

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.4. kello 16:00 paikassa Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:25.

Vastaa