Hallituksen kokous 02.04.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 02.04.2014, numero 14

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Nico Foxell, kv-vastaava
Aleksi Murtojärvi, graafikko

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohta 8. kevätkokous.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan Niko Hämäläinen ja Otto Örnmark kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat
Örnmark kertoi, että Linkin jäsenrekisteri alkaa olla päivitetty tämän kokouksen jälkeen.

Örnmark kertoi, että Jyy:n vuosijuhlat olivat olleet menestys. Örnmark kertoi keskustelleensa vuosijuhlilla entisten ja nykyisten järjestötoimijoitten kanssa, sekä ministeri Virkkusen kanssa tietotekniikan roolista opetuksessa.
JYY:n vuosijuhlien jatkoilta Niko Kivelä halusi välittää seuraavat terveiset Linkki Jyväskylä ry:lle ja tietotekniikan opiskelijoille: ”Minä en tiedä mitä te teette, pääasia, että te tiedätte”. Samalla Örnmark esitteli hallitukselle JYY:n hänelle lahjoittaman JYY:n laulukirjan.

Puheenjohtaja kertoi keskustelleensa amanuenssin kanssa kurssipalautteiden keräämisestä. Laitoksen kanta on edelleen sama, mutta amanuenssille on kerrottu Linkin kanta asiasta.

Puheenjohtaja kertoi myös Instanssin olevan takanapäin.

Tsvetkov kertoi, että tänään on Ilokivessä YK:n sateenkaariviisut. Varapuheenjohtaja lisäsi, että tänään on myös terassikauden avajaiset.

Laitinen ilmoitti jyväsmetron olevan raiteillaan. Tapahtuman nettisivujen tekeminen on lähtökuopissa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ilmoittivat yhdessä, että toiminnantarkastus on suoritettu.

Hämäläinen ilmoitti, että metromerkit ovat saapuneet.

Laitinen ilmoitti, että haalarimerkkikilpailuun on tullut vasta yksi osallistuja.

Varapuheenjohtaja ilmoitti, että Linkin sääntömuutos on mennyt läpi. Kirjallisen vahvistuksen saapuessa varapuheenjohtaja lupasi päivittää uudet säännöt linkin sivuille.
Tiedottaja lupasi tiedottaa asiasta ajankohdan ollessa ajankohtainen.

Tapahtumavastaavat kertoivat, että Linkiltä on osallistumassa 17 henkeä Pörssin pool partyihin. Varatuista 20 lipusta ylijääneet 3 on palautettu.

Varapuheenjohtaja ilmoitti, että Haatainen on luvannut korjata huomatun puutteen Linkin jäsenrekisterilomakkeesta.

Jyväsmetro-baareille on lähetetty sähköpostia tarjousjuomista.

6. Talousasiat
Varapuheenjohtaja välitti rahastonhoitajan muistutuksen siitä, että käytössä on syksyyn asti vain 2000€.

Hämäläinen esitteli jyväsmetromerkkien laskun.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 172,5€ jyväsmetron haalarimerkkien laskun maksamiseen. Ehdotusta kannatetaan. Budjetoidaan 172,5€ ko. merkkien laskun maksamiseen.

Puheenjohtaja muistutti hallitusta Luupin vuosijuhlasta joka järjestetään 26.4. Keskustelun jälkeen todettiin, että Linkin hallituksen jäsenet ovat estyneitä osallistumaan ko. tapahtumaan.

7. Uudet jäsenet
Tiedottaja ehdotti, että lisätään liitteessä 1 mainitut 4 henkilöä Linkin jäseniksi. Ehdotusta kannatetaan. Päätetään lisätä liitteessä 1 mainitut 4 henkilöä Linkin jäseniksi.

8.kevätkokous
Hallitus keskusteli kevätkokouksen sisällöstä.
Hallitus keskusteli Linkin kunniajäsenistä ja siitä, onko tarvetta kutsua joku kunniajäseneksi.
Hallitus keskusteli tarpeesta valita uusia hallituslaisia kevätkokouksessa.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 300€ kevätkokouksen tilavuokraan. Ehdotusta kannatetaan. Budjetoidaan 300€ kevätkokouksen tilavuokraan.

9. META
Tapahtumavastaavat kertoivat, että laskiaisesta tuli tappiota 34,67€.

Rantakangas kertoi, että Instanssi oli viimeviikonloppuna. Itse tapahtuma oli onnistunut, mutta hallituslaisten läsnäoloa järjestämisessä toivotaan tulevina vuosina lisättävän. Todettiin, että esimerkiksi rahastonhoitajan läsnäolo saattaisi helpottaa tapahtuman kulkua.

Rantakangas kertoi, että Iloinen Internet Iltapäivä järjestetään taas ensi viikonloppuna Kortepohjassa.

Puhuttiin Linkin omaisuudesta; muun muassa t-paidoista.
Rantakangas lupasi ottaa asiakseen paitojen myynnin hoitamisen.
Päätetään myydä Linkin paitoja 10€ kappalehintaan ja instanssipaitoja 15€/kpl.

Sihteeri kysyi, onko Linkin veriryhmä aktiivinen. Varapuheenjohtaja esitti lisäkysymyksen: koska koittaa Linkin verinen maanantai.
Verijumalana toimiva puheenjohtaja kertoi katsovansa sopivaa päivää joukkoluovutukselle kuun puolenvälin jälkeen.
Graafikko kysyi, onko tarvetta mainokselle Linkin verisestä maanantaista. Puheenjohtaja antoi graafikolle luvan suunnitella mainoksen.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 11.4. kello 12:15 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:12.

Vastaa