Hallituksen kokous 25.03.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 25.03.2014, numero 13

Aika: 14:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava, poissa
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, saapui kohdassa 5
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara sekä Nikolay Tsvetkov
5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti hakeneensa Linkille yleisavustusta JYY:ltä.

Örnmark saapui.

Puheenjohtaja ilmoitti, että laitoksen kanssa suunniteltu yleinen demotilaisuus järjestyy.

Laitinen kertoi, että tapahtumavastaava Hämäläinen on käynnistänyt kevään haalarimerkkikilpailun.
Laitinen kertoi myös aikovansa lähettää ”vuoden linkkari” -äänestyksestä sähköpostia jäsenistölle piakkoin.
Jyväsmetro-kokous on tarkoitus pitää ensi viikolla.

Tapahtumavastaavat raportoivat teekkarisaunan sujuneen hyvin, vaikka Linkin edustus oli ollutkin valitettavan vähäinen.

Varapuheenjohtaja kertoi laitoksen päättäneen olla keräämättä kurssipalautetta kevään kurssien osalta, ellei kurssinpitäjät sitä erikseen pyydä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiaa käsiteltäisiin lisää kohdassa 9. META. Päätetään siirtää keskustelu kohtaan META.

Tapahtumavastaavat kertoivat kevään tapahtumista: Jyväsmetro on 27.4., Linkin oma vappusauna 30.4., Linkin kevätlanit järjestetään 9.-11.5. ja kesämiitti pidetään 18.-20.7.
Kevään sitsit on siirretty syksylle aikataulutusongelmien vuoksi.

Tapahtumavastaava Laitinen kertoi saaneensa laitoksen henkilökunnan jäseneltä viestiä, että Agora Championships kannattaisi järjestää elokuun lopussa tai syyskuun alussa.

6. Talousasiat
Talous on kunnossa.

Rahastonhoitaja kertoi saaneensa instanssityöryhmältä talousarvion.
Rahastonhoitaja kertoi, että instanssin lipunmyyntituloja on jo tullut tilille.

7. Linkin sivut
Varapuheenjohtaja kertoi, että työryhmä on suunnitellut linkin sivuja kovasti.

Työryhmällä oli esittää kaksi etenemissuunnitelmaa: joko jatkaa wordpress:illä tai vaihtoehtoisesti tehdä Linkin sivut alusta asti itse.
Varapuheenjohtaja esitteli hallitukselle molempien vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.
Puheenjohtaja ehdotti, että pitäydytään wordpress:issä ja päivitetään sitä tarpeiden mukaan, ja jätetään pohdinta kokonaan omien sivujen luomisesta myöhemmälle ajankohdalle.
Ehdotusta kannatetaan. Päätetään toimia edellä mainitulla tavalla.
8. Toiminnantarkastus ja tilinpäätös
Rahastonhoitaja kertoi, että materiaalit on lähetetty ensimmäiselle toiminnantarkastajalle.

Hallitus käsitteli toiminnantarkastuksessa tähän asti tullutta palautetta.

Hallitus kävi rahastonhoitajan johdolla tilinpäätöksen läpi ja paikalla olevat hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.

9. META
Varapuheenjohtaja herätti keskustelua kurssipalautteiden keräämisestä.
Hallitus keskusteli asiasta. Puheenjohtaja lupasi keskustella asiasta laitoksen johdon kanssa.

Rahastonhoitaja muistutti kevätkutsujen lähettämisen takarajasta.

Hallitus keskusteli kunniajäsenistä.

Hallitus keskusteli Linkin alumnitoiminnasta ja ko. toiminnan järjestämisestä yhteistyössä tietotekniikan laitoksen kanssa.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.4. kello 16:00 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:23.

Vastaa