Hallituksen kokous 05.05.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 05.05.2014, numero 17
Aika: 10:00
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poistui kohdassa 11
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, saapui kohdassa 3
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohdat 7. VOpas, 8. Kattilan kevätsiivous, 9. IT-päivä, 10. Linkin kevätlanit ja 11. Toimihenkilöt.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Niko Hämäläinen ja Matias Laitinen.

5. Ilmoitusasiat
Laitinen ilmoitti Jyväsmetron olleen menestys.
Laitinen ilmoitti vapun menneen ainakin tähän asti hyvin.

Sihteeri kertoi hallitukselle vappusaunalle jääneistä tavaroista. Hallitus tunnisti tavaroiden omistajat, eikä muistutusviestiä täten tarvitse laittaa sähköpostilistalla.

Laitinen ilmoitti kevätsaunalle suunnitellut saunavuorot.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja esitteli hallitukselle Linkin taloustilannetta ja pyysi hallituslaisia huomioimaan tilanteen suunnitellessaan tulevia tapahtumia.
Hallitus keskusteli vuoden 2014 tulosarviosta.

Puheenjohtaja ehdottaa, että lisäbudjetoidaan 6€ kevätkokouksen tarjoiluihin.
Ehdotusta kannatetaan ja budjetoidaan 6€ kevätkokouksen tarjoiluihin.

Rahastonhoitaja kertoi Luonnontieteellisen laskiaisen jättäneen pienen loven taloustilanteeseen.

7. VOpas
Hallitus keskusteli VOppaasta. Tänä keväänä olisi Linkin vuoro kirjoittaa VOpas, eli vaihtoehtoinen opinto-opas, uusille opiskelijoille.
Hallitus keskusteli siitä, mitä asian hoitamiseen sisältyy ja kuka asiaa voisi hoitaa.
Puheenjohtaja lupasi ottaa asiasta yhteyttä Ihanaisen Eijaan ja lupasi lähteä ajamaan asiaan, jos saa muilta apua. Sihteeri lupasi auttaa, mutta kertoi olevansa estynyt vetovastuusta.

8. Kattilan kevätsiivous
Varapuheenjohtaja muistutti, että kattilan kevätsiivous on 14.5.
Hallitus keskusteli tarjoiluista.
Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 50€ kevätsiivouksen tarjoiluihin. Ehdotus hyväksyttiin. Budjetoidaan 50€ kevätsiivouksen tarjoiluihin.
Laitinen lupasi selvittää siivousvälineiden saatavuuden.

9. IT-päivä
Puheenjohtaja kertoi, että ”työryhmän haku” -viestiin ei ole tullut vastauksia.

Hallitus keskusteli IT-päivän järjestämisen kohtalosta.
Päätetään pitää yleinen keskustelutilaisuus IT-päivän tulevaisuudesta.
Keskustelutilaisuus pidetään keskiviikkona 7.5. ravintola Sohwin kabinetissa.

10. Linkin kevätlanit
Hallitus keskusteli kevätlaneista.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 110€ lanien tilavuokraan ja saunavuokraan. Ehdotusta kannatettiin. Budjetoidaan 110€ kevätlanien vuokriin.

11. Toimihenkilöt
Hallitus keskusteli toimihenkilöiden hakemisen tarpeesta.
Tapahtumavastaavien vaihtoonlähdön takia hallitus tarvitsee toimihenkilöitä avustamaan hallitusta tapahtumien järjestämisessä.

Kreisberg poistui kokouksesta.

Tiedottaja lupasi tiedottaa jäsenistöä toimihenkilöiden tarpeesta lähettämällä asiasta viestin Linkin sähköpostilistalle.

12. META
Varapuheenjohtaja informoi hallitusta artikkeleiden oikeanlaisesta kategorisoinnista.

Hallitus keskusteli fuksisaunasta. Päätettiin yrittää saada varattua Opinkiven sauna päivämäärälle 4.9. Laitinen lupasi hoitaa varauksen.

Laitinen uteli, onko Linkin verinen maanantai koittamassa pian. Puheenjohtaja vastasi, ettei tiedä vielä, koska kyseinen maanantai koittaa.

Puheenjohtaja kertoi liikuntavastaavan hoitavan Linkin sählyvuoron kesän osalta.

Tiedottaja kertoi tutoreiden koulutuslehtisen edistyvän.
Hallitus keskusteli tutoreiden koulutuksesta.

Sihteeri tiedusteli, koska tapahtumavastaavat katoavat maisemista. Tapahtumavastaavat kertoivat katoavansa syyskuun aikoihin.

Hallitus keskusteli Agora championshipsien järjestämisestä.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 15.5. kello 16:00 paikassa Ag C226.1.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:16.

Vastaa