Hallituksen kokous 15.05.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 15.05.2014, numero 18

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, saapui kohdassa 3
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat
Varapuheenjohtaja ilmoitti, että huomenna on laitoskokous ja toivoi hallituslaisten saapuvan paikalle.
Varapuheenjohtaja informoi, että osallistujat saavat palkkioksi kahvia ja pullaa.

Laitinen otti puheeksi olemassaoloilmoituksesta JYY:lle.
Vilavaara lupasi ilmoittaa Linkki Jyväskylä Ry:n tiedot JYY:lle.

Laitinen ilmoitti, että luonnontieteelliset fuksiaiset järjestetään näillä näkymin 25.9.

Laitinen kertoi myös, että 10.9. pidetään poikkitieteelliset syyskauden avajaiset ja että Ynnä oli tiedustellut, onko Linkillä kiinnostusta tulla mukaan järjestämään.

Puheenjohtaja ilmoitti, että VOpas edistyy.

Sihteeri tiedusteli tiedottajalta, onko toimihenkilöiksi haluavia ilmoittautunut.
Tiedottaja vastasi, että tähän mennessä vasta yksi.

Tiedottaja kertoi vielä kyselevänsä tutoreiden tietoja.
Laitinen kertoi, että kevätsaunalle ja kevätlaneille oli tullut hyvin osallistujia ja että tapahtumat olivat sujuneet hyvin.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, että Linkki on tällä hetkellä miinuksella vuoden alkuun nähden, joten tapahtumien järjestäminen tulee määrittymään tulevien sponsorirahojen määrän mukaan.

Puheenjohtaja ehdotti, että lisäbudjetoidaan 3,23€ Kattilan kevätsiivouksen tarjoiluihin.
Ehdotusta kannatetaan. Budjetoidaan ko. summa ko tarjoiluihin.

Tsvetkov ehdottaa, että budjetoidaan 150€ kesämiitin ruokiin.
Rantakangas ehdottaa, että budjetoidaan 100€ kesämiitin ruokiin.
Tsvetkovin ehdotus sai kannatusta. Päätetään budjetoida 150€ kesämiitin ruokamenoihin.

7. Yrityssauna
Puheenjohtaja kertoi edellisellä viikolla pidetystä IT-päivä -kokouksesta ja siellä esiin tulleesta ideasta järjestää yrityssauna, jonka idea pohjautuisi IT-päivässä järjestettävään yrityspaneeliin.

Rantakangas kertoi Accenturen edustajan kanssa ideoimastaan saunaillasta.
Hallitus keskusteli asiasta.

Puheenjohtaja ohjasi keskustelun takaisin yrityssaunaan.

Tsvetkov toivoi, että yrityssauna ja Accenture-sauna pidetään toisistaan täysin erillään, ja kertoi ideoitaan yrityssaunasta.

Rantakangas puhui yrityssaunan järjestämisestä keväällä 2015. Ja Accenture saunan ja excursion järjestämisestä syksyllä.

Sihteeri kysyi, haluaako Rantakangas saunan ja excursion Accenturelle.

Rantakangas kertoi haluavansa vain saunan Accenturen kanssa ja excursion Helsinkiin, jonka kohteet ovat vielä avoimia.

Hallitus keskusteli yrityssaunan järjestämiseen sopivasta ajankohdasta.
Hallitus keskusteli syyslukukauden aikatauluista.

Puheenjohtaja kysyi hallituslaisten mielipidettä yritysaiheisten tapahtumien järjestämisen aikatauluista?
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja ehdotti, että tapahtumavastaavat ja yritysvastaavat tekisivät alustavan suunnitelman tapahtumista.

Tsvetkov ehdotti, että he tekisivät tapahtumakartan syksylle, jonka perusteella asiasta voitaisiin keskustella lisää. Puheenjohtaja pyysi tapahtumavastaavia ja yritysvastaavia toimimaan näin.

Puheenjohtaja esitti hallituslaisille kokouksessa ilmi tulleen ajatuksen laitoksen edustajan kutsumisesta paneeliin kertomaan laitoksen mahdollisuuksista.

8. META
Sihteeri kertoi, että Linkin verisessä iltapäivässä kävi ainakin yksi verenluovuttaja.

Puheenjohtaja tiedusteli IT-tyttöjen toimintatilannetta. Varapuheenjohtaja kertoi, että tällä hetkellä IT-tyttöjen suunnalla on ollut hiljaisempaa.

Rantakangas kertoi käyneensä Portugalissa ja kertoi voivansa, jonkun niin halutessa, kertoa paikallisten opiskelijoiden asioista.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 22.5. kello 16:00 Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:28.

Vastaa