Hallituksen kokous 18.08.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 18.08.2014, numero 20

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen sihteerinä
Milena Sjöblom, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava, saapui kohdassa 6.
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Jari-Matti Kankaanpää, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Artur Kreisberg ja Otto Örnmark.

5. Ilmoitusasiat
Laitinen ilmoitti kesän olevan jo takanapäin.

Varapuheenjohtaja kertoi, että Linkin uusien sivujen valmistuminen syksyksi on vähän epävarmaa erinäisten syiden vuoksi. Puheenjohtaja totesi, että asiasta voisi keskustella enemmän kohdassa 10. META.

6. Talousasiat
Niko Hämäläinen saapui.

Rahastonhoitajan mukaan taloudessa ei suuria muutoksia. Suurin osa yhdistyksen varoista on käteisenä. Rahastonhoitaja käy viemässä käteisvarannot pankkiin, jos suurempaa rahantarvetta ilmaantuu.

Yritysvastaava Tsvetkov ilmoitti, että IT-tiedekunnalta on tulossa yhteistyösopimuksen mukainen summa rahaa lähiaikoina.

Hallitus pohti ajastinpistorasian hankkimista Kattilan kahvinkeitintä varten. Tsvetkov käy tarkastamassa laitetarjonnan ja hinnaston ja päätetään budjetoinnista myöhemmin.

7. Tutorit
Rantakangas kertoi tutoreiden saanevan fuksien ensimmäisten viikkojen aikataulut tällä viikolla. Tutoreilla on vielä tapaaminen elokuun viimeisenä arkipäivänä. Saamme tietää tutoreista enemmän varmaan lähiaikoina.

Rantakangas kertoi hieman aihetta sivuten, että tiedekunnan uusi opinto-oppaan korvaava Opiskeluohjeet -sivusto on varsin sekava, eikä informaatiota ole helppo löytää.

Varapuheenjohtaja muistutti, että tutoreille on tarkoitus pitää pienimuotoinen koulutus Linkin toiminnasta. Varmistetaan vielä tarkempi ajankohta yms. laitoksen puolelta. Rantakangas ja Vilavaara pitävät esittelyn.

Rantakangas ehdotti, että Linkki voisi tutoreiden kanssa yhteistyössä järjestää ohjelmaa fukseille ensimmäisillä viikoilla. Ajatusta pidettiin hyvänä. Yhtenä ehdotuksena oli esimerkiksi fuksigrilli. Tästä voitaisiin keskustella tutoreiden kanssa myöhemmin.

Tsvetkov tiedusteli fuksien määrää. Rantakangas arvioi määrän yllättävänkin suureksi. Varapuheenjohtaja muistutti, että myös aloituspaikkoja laitoksellamme on lisätty tälle syksylle, joten sekin nostaa aloittavien opiskelijoiden lukumäärää aiempaan nähden.

8. Fuksit
Puheenjohtaja kehoitti jatkamaan fukseista keskustelemista.

Luonnontieteelliset fuksiaiset pidetään 24.9. Hämäläinen kertoi fuksiaisten suunnittelun olevan vielä alkumetreillä, ja informoi hallitusta, kunhan asiat etenevät. Hämäläinen on yhteyksissä muihin ainejärjestöihin asian tiimoilta.

Rantakangas kyseli, onko Linkin mahdollista tarjota fukseille kahvia. Todettiin asian järjestyvän, mutta ehkei kuitenkaan heti ensimmäisillä viikoilla. Örnmark muistutti, että myös laitoksen suunnalta on mahdollista pyytää tarjoiluja fuksitapahtumiin.

Varapuheenjohtaja muistutti, että Linkin pitäisi esittäytyä jossain välissä fukseille. Sopivaa ajankohtaa voisi katsella siinä vaiheessa, kun tutoritkin ovat paremmin perillä fuksien aikatauluista. Pohdittiin myös, millä tapaa fuksien liittäminen Linkkiin olisi parasta hoitaa. Puheenjohtaja kertoi, että paras tapa fuksien liittämiseen ainejärjestöömme lienee tehdä se pienemmissä ryhmissä. Rantakangas ehdotti, että asiaa voisi olla parempi pohtia tarkemmin sitten, kun fuksien aikataulut ovat selvillä.

Keskusteltiin Linkin nykyisten sivujen teknisistä rajoitteista, jotka hankaloittavat fuksien liittämistä yhdistyksen jäseniksi. Tarkastellaan jäsenien lisäämistä vaativia toimenpiteitä myöhemmin aikataulujen tarkentuessa.

9. Tapahtumat
Laitinen ilmoitti, että syksyn fuksisauna on 4.9. Opinkivellä. Päätetään budjetoida 100 euroa saunan vuokraan. Fuksisaunan tarjoiltavien hankkimisesta päätetään myöhemmin.

Laitinen ilmoitti, että Lillukka on varattu Linkin syyslaneja varten 24.-27.10.

Varapuheenjohtaja ilmoitti, että Kauppakadun approbatur on 2.10.

Rantakangas valotti alustavia suunnitelmia yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien osalta. Accenturen kanssa yhdessä järjestettävä saunailta on alustavasti 30.9., mahdollinen excursio olisi kaavailtuna 30.-31.10. ja yrityssaunan alustava päivämäärä olisi 18.11. Päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon, joten niiden ajankohta voi vielä muuttua.

Laitinen kertoi syysristeilyn olevan alustavasti lokakuussa. Kankaanpää kysyi, kenen kanssa risteilemme. Vastauksena oli YK.

Kankaanpää ilmoitti halukkuutensa toimia fuksiaisissa rastinpitäjänä.

Laitinen kertoi lähtevänsä pikkuhiljaa pois Suomesta ja siten siirtyvänsä sivuun tapahtumien järjestämisestä. Kankaanpää korvaa Laitisen tulevana syksynä.

10. META
Laitinen ja Kankaanpää hoitavat hallituskaapin avaimen omistajan vaihdoksen keskenään.

Linkin nettisivujen uudistaminen on vielä vaiheessa. Hankkeeseen sitoutuneet eivät ole yllättävistä kiireistään johtuen ehtineet asiaan paneutua aivan suunnitellulla aikataululla.

Puheenjohtaja kertoi hankkivansa listan jäsenien kotipaikkakunnista jäsenpalveluista, jotta jäsenluettelostamme saataisiin lainmukainen. Varapuheenjohtaja muistutti, että jäsenistä täytyisi olla tiedossa myös koko nimi (kaikki etunimet mukaan lukien) kotipaikkakunnan lisäksi. Puheenjohtaja kertoi hoitavansa asian.

Laitinen totesi, ettei ketään muuta ilmeisesti kiinnosta Agora Championship. Hämäläinen kertoi, että tapahtuman piti olla tämän kuun lopulla, mutta eihän se tule onnistumaan. Todettiin, että muiden osapuolten kiinnostuksen puutteen vuoksi jätetään tapahtuman järjestäminen unholaan, sillä yrityksen puutteesta tämä ei ole kiinni. Mestaruus siis säilyy ainejärjestöllämme.

Rantakangas kertoi, että Iloinen internet-iltapäiväkerho jatkuu tuttuun tapaan aina kuun ensimmäisenä viikonloppuna F-talon kerhohuoneella. Ensimmäinen kerta on siis 6.9. klo 16 alkaen.

Laitinen muistutti, että pikkujoulujen suhteen kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jotta tiedämme hyvissä ajoin järjestetäänkö pippalot laitoksen kanssa yhteistyössä vai pidämmekö omat. Hallitus pitää asian mielessä.

Puheenjohtaja ehdotti, että kutsuisimme henkilökuntaa fuksisaunalle. Tiedottaja hoitaa asian.

11. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 25.8. kello 16:00 projektitilassa Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 16:53.

Vastaa