Hallituksen kokous 25.08.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 25.08.2014, numero 21

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja, saapui kohdassa 6
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Jari-Matti Kankaanpää, jäsen
Nico Foxell, kv-vastaava

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohta 7. Fuksisauna.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matias Laitinen ja Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat
Tsvetkov ilmoitti käyneensä etsimässä ajastimellisia johtoja Kattilan kahvinkeittimelle löytämättä käyttötarkoitukseen sopivia.

Rantakangas ilmoitti, että Linkki saattaa solmia sponsorisopimuksen Koodilehdon kanssa.

Rantakangas ilmoitti saaneensa ajan sovittua Linkin hallituksen edustajien ja tulevien tutoreiden tapaamiselle. Fuksien aikatauluista hänellä ei ollut vielä tarkkoja aikatauluja.

Hämäläinen ilmoitti, että fuksiaisten päivämäärä on selvillä. Fuksiaiset järjestetään 24.9.

Laitinen herätteli puhetta sitseistä.

Sihteeri kertoi saaneensa Matkapojilta sähköpostia koskien syksyllä mahdollisesti järjestettävää risteilyä.
Hallitus keskusteli risteilyn ajankohdasta ja suunnitelmista.

Laitinen ilmoitti lähtevänsä opiskelijavaihtoon 28. päivä ensi kuuta.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti tämänhetkisen varallisuuden riittävän loppuvuoden hallintokuluihin ja muistutti hallituslaisia siitä, että muita menoja varten tulisi etsiä lisää sponsoreita tai järjestää voittoa tuottavia tapahtumia.

Uusi-Mäkelä saapui paikalle.

Kokouksen puheenjohtaja muistutti, että fuksien määrän lisääntymisen takia myös haalaritilauksen
kustannuksiin menee enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina.

Kokouksen puheenjohtaja muistutti myös, että sponsorisopimuksia tulisi solmia lisää.

7. Fuksisauna
Uusi-Mäkelä ilmoitti voivansa mennä kauppaan hankkimaan fuksisaunan tarjoiluja.
Hallitus keskusteli tapahtuman yksityiskohdista.

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 60€ fuksisaunan tarjoiluihin.
Laitinen ja Hämäläinen kannattavat ehdotusta.
Budjetoidaan 60€ fuksisaunan tarjoiluihin.

Kokouksen puheenjohtaja tarkisti, että tiedottaja hoitaa tiedotuksen henkilökunnalle tapahtumasta.
Örnmark kertoi hoitavansa asian.

Laitinen ehdotti, että Linkki veisi merkkejä myytäväksi saunalle.
Rantakangas innostui ajatuksesta.

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että myös Linkkiin liittymismahdollisuus järjestettäisiin.
Kankaanpää lupasi tuoda kannettavansa.

8. META
Kokouksen puheenjohtaja kysyi Uusi-Mäkelältä, miten tiedekunnan yt-kokous oli mennyt.
Uusi-Mäkelä kertoi, että kokouksessa ei ollut käsitelty kovinkaan paljoa suoraan opiskelijoita koskevaa asiaa. Lehtorivajetta on, joten todennäköisesti opettavaa henkilökuntaa ei tulla vähentämään. Uusi-Mäkelä kertoi, että asiasta toivottavasti tulee seuraavalla viikolla lisätietoa tiedekuntaneuvoston kokouksessa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Rantakangas mainitsi, että tämä saattaa vaikuttaa joidenkin suunnitteluasteella olevien kurssien toteutumiseen.

9. Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi 1.9. kello 16.00.

10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:34.

Vastaa