Hallituksen kokous 07.10.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 07.10.2014, numero 27

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumatoimihenkilö, saapui kohdassa 3
Tomi Lundberg, jäsen
Iida Porokuokka, liittovastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hämäläinen esitti, että lisätään esityslistaan kohta 7. tapahtumat.

Lundberg esitti, että lisätään esityslistaan kohta JARU-yhteistyö.

Porokuokka kertoi AIESEC yhteistyöstä. Lisätään kohta AIESEC esityslistaan.

Kankaanpää saapui.

Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan Nikolay Tsvetkov ja Artur Kreisberg pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat
Uusi-Mäkelä ilmoitti, että IT-tytöt kävivät kahvilla.

Lundberg ilmoitti käyneensä OPKE-työryhmän kokouksessa ja kertoi siellä olleen erittäin hauskaa.

Lundberg kertoi uudesta ”ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus”-kurssista. Kurssi järjestetään, mutta se suunnitellaan otettavan pois HOPSien pakollisista kursseista siinä tapauksessa, että sen sisältöön ei enää ehditä vaikuttamaan. Syynä se, ettei se sisällöltään vastannut aiemmin sovittuja aiheita. Kurssin järjestämisestä ja sisällöstä on annettu palautetta naapurilaitokselle.

Tietotekniikan laitos on kuuleman mukaan huolissaan kandien valmistumistahdista.

Valtonen saapui.

Rantakangas kertoi keskustelleensa opettajaopiskelijoiden ja Opinsysin kanssa yhteistyöstä. Tarkoituksena on alustavasti järjestää Kortepohjan koululla yhteinen tapahtuma ja yhteinen saunailta mahdollisesti marraskuussa.

Puheenjohtaja kertoi, että Jyväskylä Entrepreneurship Society oli lähestynyt häntä ja toivonut audienssia Linkin edustajien kanssa. Tapaaminen on tarkoitus järjestää torstaina kello 14:00.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, että rahaakin on.

Hallitus keskusteli Accenture-saunan ruokailuista ja muista kuluista.
Rantakangas ehdottaa, että budjetoidaan 100€ saunan tarjoiluihin.
Hyväksytään ehdotus.  Budjetoidaan 100€ Accenture-saunan tarjoiluihin.

7. Tapahtumat
Hämäläinen kertoi, että ATK-YTP -lasku on summaltaan 120€.
Puheenjohtaja esitti, että budjetoidaan 120€ ATK-YTP:n laskun maksamiseen.
Hämäläinen kannatti ehdotusta.
Budjetoidaan 120€ ATK-YTP:n kuluihin.

Varapuheenjohtaja tiedusteli tapahtuman kyyditysjärjestelyistä.
Hämäläinen vastasi, että Luuppi on suostunut ajamaan Jyväskylän kautta ja poimimaan 6 henkilöä kyytiinsä saadakseen bussin täyteen.
Hallitus keskusteli kyytien jakamisesta ja tarjoamisesta osallistujille.
Tapahtumavastaavat lupasivat hoitaa asiasta tiedottamisen osallistujille.

Rahastonhoitaja kysyi lisätietoja kulujen hoitamisesta.
Hämäläinen kertoi antavansa laskun rahastonhoitajalle.

Hämäläinen ja Kankaanpää sanoivat, että sitsit ovat huomenna.
Rantakangas kertoi toastien kokoustaneen tapahtuman tiimoilta jo.

Varapuheenjohtaja ja sihteeri tiedustelivat tapahtuman kuluista.
Tapahtumavastaavat ja Rantakangas selittivät tilannetta.
Rahastonhoitaja kertoi olevansa hyvin hämmentynyt selityksestä.

Kankaanpää kertoi, että risteilijöiden osallistujakanta on täynnä.

Tsvetkov kysyi, onko tapahtumajärjestäjillä tietoa siitä, onko halukkaita enemmän kuin osallistujia on nyt.
Hallitus keskuteli asiasta lisää.
Tsvetkov esitti lisäkysymyksen toisen bussin hankkimisen mahdollisuudesta.
Hallituslaiset keskustelivat ja pitivät asiasta käsiäänestyksen.
Enemmistön mielipiteen mukaan todettiin, että Linkki ei yritä hankkia toista bussillista osallistujia risteilylle.
Valtonen ehdotti, että yritettäisiin hankkia pelkkiä laivalippuja henkilöille, jotka tulisivat risteilylle omin keinoin.
Puheenjohtaja kysyi, onko järjestäjillä halukkuutta ottaa asiaa hoitaakseen.
Tapahtumavastaavat kertoivat olevansa tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen eivätkä halunneet monimutkaistaa prosessia.

Hämäläinen kertoi laneista.
Hämäläinen kertoi, että tapahtumasta koituu kuluja yhteensä 116€, josta 80€ menee Lillukan vuokraan ja 36€ saunan vuokraan.
Sauna on varattu lauantaille kello 18:00 eteenpäin.
Hämäläinen kertoi, että videotykin lainaamista oli ehdotettu.

Hämäläinen esitti, että budjetoidaan 116€ kyseisen lanien tilavuokriin.
Ehdotusta kannatettiin.
Budjetoidaan 116€ lanien tilavuokriin.

Varapuheenjohtaja herätti keskustelua tapahtuman osallistujakannasta.
Hallitus keskusteli kannan yksityiskohdista.
Hämäläinen kysyi, oliko paikallaolijoilla toiveita kannan aukeamisen suhteen.
Puheenjohtaja ohjasi käyttämään omaa harkintakykyään.

Syyskokousta varten on varattu sauna.

Varapuheenjohtaja sanoi, että Linkin tulisi koota toimintasuunnitelman suunnitteluun työryhmä.
Varapuheenjohtaja lupasi tiedottaa jäsenistöä asiasta.

Hallitus keskusteli mahdollisten tulevien hallituslaisten kiinnostuksen herättämisestä.
Sihteeri ehdotti, että jokainen esittelisi oman hallistustehtävänsä syyskokouksen sähköpostissa.

8. JARU yhteistyö
Lundberg esitteli JARU:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen.
Hallitus keskusteli sopimuksen ehdoista ja mahdollisuudesta purkaa sopimus epäsovinnaisella tavalla.
Lundberg selvensi sopimusta ja JARU:n tarkoitusperiä.
Päätetään allekirjoittaa sopimus.

9. AIESEC
Porokuokka kertoi AIESEC:ista, jonka toimintaan on liittynyt.

Hän esitteli Intian työpaikkoja, joita on tarjolla.
Porokuokka kysyi paikallaolijoiden mielipidettä työpaikkojen mainostamisesta Linkin listalla.
Hallitus keskusteli asiasta ja todettiin, että paikkojen mainostaminen on hyödyllistä Linkin jäsenten etujen kannalta.
Rahastonhoitaja kysyi, mitä kanavia pitkin asiaa on mainostettu.
Asiasta keskusteltiin.
Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kertoivat, että myös laitos voisi mainostaa asiaa saavuttaen ehkä vielä suuremman yleisön.
Porokuokka kertoi paneutuvansa asiaan tarkemmin.

10. META
Kankaanpää kysyi, onko kaikki Kauppakadun Approbatur -liput jo maksettu. Rahastonhoitaja sanoi tarkistavansa asian ja lähettävänsä muistutusviestin niille, jotka eivät ole vielä maksaneet.

Hämäläinen kertoi, että hänellä on tänään syntymäpäivä.
Paikallaolijat onnittelivat Hämäläistä.

Rahastonhoitaja kysyi, mitä IT-tytöille kuuluu.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kertoivat, että IT-tytöt kävivät kahvilla ja keskustelivat IT-tyttöjen tulevaisuudesta.
IT-tytöillä ei ole vielä selvää suuntaa.

Rantakangas kertoi, että iloinen internet-iltapäivä oli.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 14.10. kello 10:00 paikassa Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:16.

Vastaa