Hallituksen kokous 01.10.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 01.10.2014, numero 26

Aika: 10:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen sihteerinä
Milena Sjöblom, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Jari-Matti Kankaanpää, jäsen
Tomi Lundberg, jäsen

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous kello 10:06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan Otto Örnmark ja Niko Hämäläinen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat
Hämäläinen ilmoitti, että on ilmoja pidellyt.

Lundberg ilmoitti, että Opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsen on vaihtunut ja ilmoitti myös, että hän toimii nykyisin siinä tehtävässä.
Tietotekniikan laitos aikoo nimittää ryhmään toisen opiskelijajäsenen mahdollisesti Linkin ulkopuolelta.

Puheenjohtaja kertoi jutelleensa laitokselle pikkujouluista, mutta vielä ei kuulemma ole mitään suunniteltu.
Lundberg ilmoitti olevansa yllättynyt asiasta.

Hämäläinen ilmoitti, että appro-liput ovat saapuneet Kattilaan.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti, ettei taloudessa ole suurempia muutoksia. Rahaa on jonkin verran, mutta tilanne voisi olla parempi.

Puheenjohtaja kyseli, onko ajastettua pistorasiaa ostettu vielä Kattilaan. Varapuheenjohtaja ilmoitti, ettei ole vielä ehtinyt, mutta kertoi käyvänsä hankkivansa kyseisen vekottimen, kunhan asioi seuraavan kerran liikkeen tienoilla.

Puheenjohtaja ilmoitti, että IT-tytöt käyvät tänään kahvittelemassa, mistä tulee Linkille kuluja. Nämä kulut kuitenkin sisältyvät jo vuoden budjettiin.

7. Tapahtumat
Hämäläinen kertoi, ettei fuksiaisten jälkipuinneista ole kuulunut toistaiseksi mitään. Hän kertoi myös haalarimerkkiompelijaisten olevan tänään 1.10. ravintola Rentukassa.

Hämäläinen kertoi, että huomenna 2.10. on Kauppakadun Approbatur, ja totesi, että Appro-lippuja on haettu toistaiseksi aika vähän, mutta että suurin osa lipuista on kuitenkin jo maksettu.

Hämäläinen ilmoitti, että viikon päästä on Metallic-sitsit.
Sitsien osallistumismaksulaskut yritetään saada mahdollisimman pian liikkeelle. Linkin kanta tuli ensimmäisenä täyteen ja on sovittu, että Syrinx hoitaa rahaliikenteen.

Kankaanpää ilmoitti, että aiemmin suunniteltu risteilypäivä ei tule onnistumaan. Risteily järjestetään mahdollisesti 11.11.-12.11. Tarjous- ja aikataulupyyntö on laitettu eteenpäin, vastausta vielä odotellaan.

Hämäläinen ilmoitti, että ATK-YTP:n osallistujamäärä ainejärjestömme osalta on ilmoitettu tapahtuman järjestäjille. Kyydityksiä vielä selvitellään.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että Accenturen saunaillasta voisi tiedottaa jäsenistöä, sillä tapahtuma on jo ensi viikolla. Rantakangas kertoi hoitavansa asian.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Instanssi on pyörähtänyt hitaasti mutta varmasti käyntiin.

8. IT-päivä domain
Puheenjohtaja kertoi, että IT-päivän domainin omistusoikeus on raukeamassa, ja pitäisi päättää, hankitaanko sille jatkoa. Hallitus keskusteli asiasta. Todettiin, että domainista aiheutuvat kustannukset eivät yhdistyksen tämänhetkisessä taloustilanteessa ole houkuttelevia, ja IT-päivän jatko on muutenkin melko epävarma. Päätettiin, ettei IT-päivän domainia jatketa.

9. Syyskokous
Hallitus keskusteli syyskokouksen ajankohdasta ja pitopaikasta. Päätettiin pitää syyskokous alustavasti 18.11.2014 Metalli-saunalla. Tapahtumavastaavat hoitavat saunatilojen varauksen.

Varapuheenjohtaja muistutti, että syyskokousta varten pitää valmistella toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2015. Puheenjohtaja ehdotti, että työryhmän voisi polkaista käyntiin lähiaikoina.

10. Uudet jäsenet
Örnmark esitti liitteessä 1 mainittuja henkilöitä liitettäväksi yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi. Hyväksytään liitteessä 1 luetellut henkilöt yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi.

11. Jarun yhteistyö
Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry ja Linkki Jyväskylä ry aikovat tehdä yhteistyötä sählyvuoron suhteen. Tarkoituksena olisi, että mikäli Jarun jäseniä käy tarpeeksi Linkin sählyvuorolla, Jaru maksaisi osan sählyvuoron kustannuksissa.
Hallitus tutki ehdotettua yhteistyösopimusta, ja havaitsi siinä puutteita ja tulkinnanvaraisuuksia. Hallitus keskusteli tarvittavista muutoksista.

Rahastonhoitaja totesi, että johan olette järjestelmän keksineet. Hän ehdotti, että yhteistyösopimukseen tehdään muutoksia käydyn keskustelun perusteella, ja uusi yhteistyösopimus hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Hän ehdotti myös, että yhteistyösopimus hiotaan yhteistyössä kuntoon, jotta sen voi jouhevasti hyväksyä ilman suurempaa sähläystä.

Varapuheenjohtaja ilmoitti kannattavansa ehdotusta. Päätetään toimia rahastonhoitajan ehdottamalla tavalla.

12. META
Lundberg kysyi, haluaako hallitus lähettää epävirallisia terveisiä Opetuksen kehittämisen työryhmälle. Rantakangas toivoi meillekin massiivisia avoimia verkkokursseja.

Hallitus keskusteli pikkujouluista. Puheenjohtaja selvittelee, onko laitos miettinyt yhteisiä vai erillisiä pikkujouluja.

Rantakangas tiedusteli, mitä Accenturen saunailloissa on aikaisemmin ollut tarjolla. Hallitus informoi, että ainakin edellisellä kerralla oli tarjolla mietojen alkoholijuomien lisäksi virvoitusjuomia ja pizzaa.

13. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 7.10. kello 16:00 paikassa Ag C226.1

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous kello 11:03

Vastaa