Hallituksen kokous 24.09.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 24.09.2014, numero 25

Aika: 10:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja, poissa
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, saapui kohdassa 7
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, saapui kohdassa 3
Nico Foxell, kv-vastaava

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Poistetaan esityslistasta kohta 7. IT-päivä -domain, jotta se käsiteltäisiin tarkemmin tiedoin seuraavassa kokouksessa.
Lisätään uudeksi kohdaksi seitsemän kohta Tapahtumat.

Rantakangas saapui.

Lisätään kohta 8. Haalarit.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkov sekä Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat
Foxell ilmoitti, että vaihtoilta järjestetään 6.10.
Hän kertoi myös, että osa vaihto-opiskelijoista oli ollut kiinnostuneita Linkkiin liittymisestä sekä Linkin toiminnasta. Foxell kertoi neuvoneensa heitä olemaan yhteydessä hallitukseen asian tiimoilta.

Hämäläinen ilmoitti, että sitseillä on paikkoja jäljellä vielä 8.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti maksaneensa Kauppakadun Approbaatturiin tilatut liput.
Rahastonhoitaja kertoi, että yhteistyösopimuksista on odotettavissa rahaa ensi kuun alussa.

Tsvetkov ehdotti, että lisäbudjetoidaan 20€ fuksisaunan tarjoiluihin.
Ehdotusta ei vastustettu.
Lisäbudjetoidaan fuksisaunan tarjoiluihin 20€.

Rantakangas kertoi lähettävänsä sponsorisopimuslaskun Koodilehdolle.
Prasoksen yhteistyösopimuksesta Rantakangas ei osannut kertoa vielä enempää.
Hallitus keskusteli sponsorisopimuksista

Rantakangas kertoi, että Accenture-saunan vuokran maksaa Accenture, mutta Linkki joutuu varauksen yhteydessä maksamaan sen ensin.

7. Tapahtumat
Hämäläinen kertoi, että tänään on fuksiaiset.
Hämäläinen ei osannut kertoa tarkkoja tietoja kulujen määrästä, mutta kertoi, että kulut jaetaan tasan ainejärjestöjen kesken. Hän lisäsi, että myös jatkoista saatavat tulot jaetaan tasan yhdistyksien kesken.

Rantakangas ilmoitti, että nähdessään yksinäisiä fukseja rasteilla, hallituslaisten tulisi liittää heidät johonkin ryhmään.

Hämäläinen kertoi, että fuksiaisten lipunmyyjinä ovat Rantakangas ja Valtonen.
Hallitus keskusteli fuksiaisista.

Valtonen saapui paikalle.

Hallitus keskusteli fuksiaisten haalarimerkeistä.
Hämäläinen kertoi, että Linkin kaksi rastia ovat Lounaispuistossa ja Harjun päällä.

Kokouksen puheenjohtaja herätti keskustelua Linkin ompeluseurasta.
Kankaanpää ehdotti, että tapahtuma järjestettäisiin ensi keskiviikkona 01.10. kello 20:00 eteenpäin.
Ajatusta pidettiin hyvänä. Päätetään järjestää ompeluseura silloin.

Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti Kauppakadun Approbaatturin lähestyvän.

Hallitus keskusteli lippujen maksuohjeista, lippujen lunastusajoista sekä erinäisistä lippujen lunastukseen liittyvistä käytänteistä, joita lunastuksen valvojien tulisi noudattaa.

Rantakangas kertoi Accenture-saunasta. Tapahtuma pidetään 10.10. perjantaina.
Avaimet pitää hakea keskiviikkona 08.10. 14:00-16:00 välillä.

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 270€ Metalli74 -saunan vuokraan.
Sihteeri ja opintovastaava kannattivat ehdotusta.
Budjetoidaan 270€ Metalli74 -saunan vuokraan.
Tsvetkov tiedusteli tapahtuman tarjoilupuolen kohtalosta.
Rantakangas vastasi, että yksityiskohtia selvitellään vielä.

Hämäläinen kertoi sitseistä ja että Linkin toastina toiminee Eetu Rantakangas.

Hämäläinen kertoi myyneensä kielimessuilla Linkin merkkejä.

Hämäläinen kertoi, että risteily ei ole edennyt.
Hämäläinen kertoi YK:n tiedustelleen, voitaisiinko risteily mahdollisesti järjestää keskiviikon sijasta tiistaina, jotta YK:lta pääsisi mahdollisimman paljon väkeä paikalle.
Hallitus keskusteli tapahtumasta.
Tapahtumavastaavat lupasivat selvittää muutoksen mahdollisia vaikutuksia.

Rantakangas kertoi käyneensä tapaamassa Opinsys Oy:n edustajaa ja keskustelleensa mahdollisesta yhteistyöstä.
Rantakangas kertoi suunnitelleensa yrityksen ja opettajaopiskelijoiden kanssa yhteistyössä järjestettävää puuhapäivää.

Rantakangas sanoi kartoittavansa tapahtuman mahdollisuuksia ja painottavansa tämän tapahtuman järjestämistä syksylle mahdollisen excursion sijaan.
Tämän taustalla vaikuttaa se, että Linkille on kaavailtu jo useampaa yritysaiheista tapahtumaa syksylle. Täten puuhapäivän toteutuessa excursio voisi olla kannattavampi järjestää keväällä.

Kankaanpää kertoi lähettäneensä jäsenistölle viestiä ompeluseurasta.

Hämäläinen kertoi, että ATK-YTP:hen ilmoittautuneita on Linkin kannassa nyt 9. Kanta sulkeutuu perjantaina. Hämäläinen lisäsi, että Dumpin kannassa ilmoittautuneita on 5.
Hallitus keskusteli mahdollisista kuljetuksista.
Hämäläinen lupasi hoitaa osallistuneiden määrän ilmoittamisen järjestäjille.

Kokouksen puheenjohtaja kertoi, että Akateemisen Kyykän MM-kisat järjestetään 14.2. ja että liput tulevat myyntiin todennäköisesti 1.12. tienoilla.

8. Haalarit
Hallitus keskusteli haalaritilauksen lähettämisen viimeisestä päivämäärästä.
Hallitus keskusteli sponsorisopimuksien tarkistamisesta.
Kokouksen puheenjohtaja muistutti yritysvastaavia asiasta.
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että haalareiden tilausmahdollisuudesta voisi mainostaa Linkin listalla, jotta myös kevään fuksit voisivat tilata itselleen haalarit.

9. META
Opiskeluvastaava kertoi keskustelutilaisuudestaan amanuenssin kanssa.
Opiskeluvastaava kertoi amanuenssin näyttäneen vihreää valoa palautteen julkistamiselle Linkin sivuilla, mutta halunneen palautteen lukemisen vaativan sivuille kirjautumista.

Opiskeluvastaava kertoi kurssipalautekyselyn uudistamisesta.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 01.10. kello 10:00 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:01.

Vastaa