Hallituksen kokous 15.09.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 15.09.2014, numero 24

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Tomi Lundberg, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan uudeksi kohdaksi 12 kohta ”Uudet jäsenet”.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Eetu Rantakangas ja Riikka Valtonen.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti, että Linkin mahdollisesta liikuntavuorosta saataisiin tieto tällä viikolla.

Lundberg sanoi, että Linkin sivuilla on vanhaa tietoa ainakin koskien liikuntatarran hintaa.
Hallitus huomioi asian ja keskusteli muista päivittämistä vaativista tiedoista.

6. Talousasiat
Rantakangas ilmoitti että Prasos on kiinnostunut tekemään sponsorisopimuksen Linkin kanssa.

7. Kattilan kahvikupit
Puheenjohtaja kertoi, että kahvikuppitilanne on riistäytynyt käsistä.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että kupit voitaisiin ensin käyttää pesussa. Tämän jälkeen ostettaisiin permanenttitussi, ja tiedotettaisiin eri kanavia pitkin jäsenistölle, että heillä on 2 viikkoa aikaa käydä nimikoimassa oma mukinsa, ennen kuin jäljelle jääneet mukit merkitään Linkin yleisiksi käyttömukeiksi.

Puheenjohtaja peräsi työryhmää asialle ja lupasi toimistovastaavana olla toteuttamassa asiaa. Opiskeluvastaava lupasi olla toinen vastuuhenkilö toteutuksessa.
Rantakangas lupasi tuoda käyttöön sopivan permanenttitussin.

8. Dekaanin tapaaminen
Varapuheenjohtaja kertoi käyneensä opiskeluvastaavan kanssa tapaamassa dekaania ja dekaanin välittäneen toiveen, että Linkki järjestäisi tapaamisen maisteriopiskelijoiden ja dekaanin välille. Tavoitteena tapaamisella olisi keskustella ja saada palautetta maisterivaiheen kursseista.
Hallitus pohti asian toteutusta.
Opiskeluvastaava ja Rantakangas lupasivat sitoutua hoitamaan asiaa.

Opiskeluvastaava kertoi tapaavansa amanuenssin torstaina. Tapaamisen tarkoitus on suorittaa suullinen yhteenveto kevään kurssipalautteista.

9. Koodausviikko
Varapuheenjohtaja kertoi, että 11.-17.10. on EU:n koodausviikko. Varapuheenjohtaja oli saanut jäseneltä sähköpostia, jossa oli tiedusteltu aikooko Linkki osallistua tähän tempaukseen jollain tapaa.

Rantakangas kertoi että aikataulullisesti 13.-14.10. voisi mahdollisesti järjestää jotain teemaan sopivaa, mutta pohti järjestettävän asian sisältöä ja teemaa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Hallitus pohti onko tapahtumalla tiloja tai tulijoita.

Tsvetkov ehdotti mahdollista kisaa, jonka voittajaa voisi palkita.
Rantakangas ehdotti, että kisa voisi liittyä seuraavan viikon laneihin.
Hallitus keskusteli mahdollisesta sisällöstä.
Puheenjohtaja tiedusteli, onko hallituksessa tapahtumalle järjestäjiä.

Opiskeluvastaava ehdotti, että Linkki voisi myös järjestää tilaisuuden linkkareille esitellä omia projektejaan.
Hallitus keskusteli asiasta.
Opiskeluvastaavan ehdotus sai kannatusta.
Puheenjohtaja kysyi vapaaehtoisia tämän vaihtoehdon toteutuksen kartoittamiseen ja mahdolliseen toteutukseen.
Opiskeluvastaava kertoi olevansa käytettävissä.
Rantakangas lupasi olla tukeva toimija sisällön tuottamisessa.
Opiskeluvastaava ja Rantakangas lupasivat kartoittaa mahdollisuuksia.

10. Tapahtumat
Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan fuksiaisista.
Varapuheenjohtaja kysyi, onko vapaaehtoisia rastinpitäjiä ja ideoita rastien teemoiksi ilmaantunut.
Hämäläinen kertoi, että pitäjiä on löytynyt ja että heillä on ollut ideoita.
Ideoista on keskusteltu ja tapahtumavastaavat ovat antaneet suuntaa-antavia ohjeita rastinpitäjille.

Varapuheenjohtaja pyysi Hämäläistä selvittämään ensi viikkoon mennessä tietoja tapahtuman kuluista sekä mahdollisten voittojen jakoon liittyvistä asioista. Hämäläinen lupasi hoitaa asian.
Puheenjohtaja kysyi, onko rastinpitäjiä tarpeeksi.
Tapahtumavastaavat vastasivat, että on.
Hämäläinen lupasi hoitaa tiedotuksen tapahtumasta samoihin aikoihin kuin hän tekee facebook -päivityksen.
Hämäläinen kertoi laittavansa tiedottajan kontaktin kautta tiedotusviestiä myös fukseille.

Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan Kauppakadun Approbaturista.
Todettiin, että Linkillä on tapahtumaan 55 lippua, joiden jatkopaikka on London.
Hallitus keskusteli kannan aukioloajoista.

Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan ATK-YTP:stä.
Hämäläinen kertoi, että Dumpilta oli tullut kyselyä koskien kyyditysjärjestelyjä ATK-YTP:hen.
Tarkoitus olisi järjestää yhteiskyyti, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi.
Hämäläinen lupasi päivittää hallitusta asian edetessä.

Tsvetkov kyseli hallituksen mielipidettä Linkin valmiudesta sponsoroida tapahtumaan osallistuvia.
Hallitus totesi, että Linkillä ei tänä vuonna ole rahallista valmiutta sponsoroida tapahtumaan osallistuvia
Linkin jäseniä ainakaan suuresti.
Varapuheenjohtaja kertoi, että ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottu tapahtuman maksuista, joita ovat ilmoittautumismaksu sekä mahdolliset matkakulut.

Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan sitseistä.
Hämäläinen kertoi, että Syrinx ja Sporticus ovat järjestämässä sitsejä 8.10. Escapessa, ja kysyi hallituksen mielipidettä siitä, lähtisikö Linkki sitseille mukaan.
Hallitus piti sitsejä hyvänä ideana.
Tsvetkov kysyi, onko sitsien yksityiskohdista vielä tietoa.
Hämäläinen vastasi, että ei, mutta lupasi selvittää asiaa.

Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan risteilystä.
Hämäläinen kertoi YK:n ehdottaneen risteilyn ajankohdaksi viikkoa 43, jolloin heillä ei ole opetusta.
Risteily sijoittuisi tällöin todennäköisesti päiville 22.-23.10.
YK oli perustellut ajankohtaa sillä, että opetuksen puuttuessa, voisi YK:lta löytyä useampiakin lähtijöitä. Hallitus keskusteli asiasta.
Rantakangas kertoi lykkäävänsä mahdollisen excursion ajankohtaa, jos risteily järjestetään tuona ajankohtana.
Hallituslaiset pyysivät tapahtumavastaavia huomioimaan muut tapahtumat risteilyajankohtaa valittaessa, jotta tapahtumat eivät kärsisi osallistujakadosta.

Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan Accenture-saunasta.
Rantakangas kertoi saunan järjestyvän näillä näkymin 10.10. perjantaina.
Rantakangas kertoi suunnitelmien varmistuvan lähipäivinä.

Varapuheenjohtaja kysyi yrityssaunan mahdollista ajankohtaa. Rantakangas vastasi, että yrityssauna järjestettäisiin mahdollisesti vasta 18.11.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että Linkin kanssa tehtävää yhteistyötä toivoneen JES:in voisi lisätä yrityssaunan osallistujiin.
Hallitus keskusteli tapahtumasta.

Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan Instanssista.
Puheenjohtaja kertoi suunnitelleensa, että instanssityöryhmästä kiinnostuneita voisi kutsua koolle tiistaina kello 16.00 seuraavalla viikolla. Puheenjohtaja kertoi lähettävänsä asiasta sähköpostia.
Hallitus keskusteli työryhmän hallitus-vahvistuksista. Hallitus keskusteli asiasta.
Rantakangas painotti, että tapahtuman järjestämiseen tarvitaan myös rahastonhoitajan työpanosta, jotta asiat ja tiedottaminen kyseisistä asioista hoituu sulavasti.
Puheenjohtaja lupasi huomioida asian työryhmän kokouksessa.

Puheenjohtaja ohjasi hallituksen keskustelemaan tämän viikon torstaista.
Rantakangas kertoi, että tutorit järjestävät torstaina 18. päivä fukseille kello 16.00 alkaen ohjelmaa tulevaisuuden oppimistilassa. Tapahtumassa on tarkoitus pelata lautapelejä tai vaikka tehdä demoja.
Rantakangas ehdotti, että Linkki järjestäisi tapahtumaan mahdollisuuden tilata Linkin haalarit.
Rantakangas kertoi, että tilaisuus on avoin myös mahdollisille hallituslaisten ohjelmaehdotuksille.
Hallitus keskusteli yksityiskohdista.
Sihteeri tiedusteli, olisiko Rantakangas vapaaehtoinen hoitamaan haalaritilauksen järjestelyn kyseisessä tapahtumassa.
Rantakangas lupasi hoitaa asian.

Opiskeluvastaava kysyi, onko fukseilla tapahtumia, joista Linkin hallituksen tulisi olla tietoinen.
Rantakangas vastasi, että ei.

11. Palaute
Sihteeri esitteli palautteet (Liitteet 1 ja 2).
Hallitus keskusteli palautteesta

Hallitus otti Kattilan sisustuksen uudelleen järjestelyn harkintaan, mutta totesi suorittavansa ensin Kattilan kahvikuppitilanteen siivouksen.

Rantakangas ja puheenjohtaja sanoivat hoitavansa Linkin omaisuuden säilömiseen tarvittavan uuden kaapin tiedustelemisen vahtimestareilta.

Hallitus käsitteli palautteen, koskien uuden pelin hankkimista ja totesi, että uuden pelin hankkiminen ei tämänhetkisessä taloustilanteessa ole ajankohtainen asia, mutta on avoin pelilahjoituksien sekä rahoitusideoiden vastaanottoon.

12. Uudet jäsenet
Puheenjohtaja ehdottaa, että liitteessä 3 mainitut uudet jäsenet liitettäisiin Linkkiin.
Kukaan ei vastustanut ehdotusta.
Päätetään hyväksyä liitteessä 3 mainitut uudet jäsenet Linkin jäseniksi.

13. META
Tiedottajan pyynnöstä hallitus keskusteli lautapeli-illan tiedotusperiaatteista.
Hallitus totesi, että Linkin kalenteriin olisi hyvä laittaa kaikki Linkin tapahtumat.
Puheenjohtaja lupasi selvittää yhden lautapeli-iltaa varten varaamattoman maanantain ajankohdan hallitukselle ensitilassa.

Varapuheenjohtaja halusi muistuttaa hallitusta sovituista hallituskäytänteistä.
On sovittu, että jos ilmoittamatta myöhästyy, on pullat velkaa muille hallituslaisille.
Poissaolosta pitää ilmoittaa joka tapauksessa.

Lundberg poistui kokouksesta.

Laitinen ilmoitti, että ei ole kykenevä osallistumaan loppuvuoden kokouksiin, koska poistuu maasta.

14. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 24.09. kello 10.00 paikassa Ag C226.1.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:43.

Vastaa