Hallituksen kokous 08.09.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 08.09.2014, numero 23

Aika: 10:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen sihteerinä
Milena Sjöblom, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, jäsen, saapui kohdassa 5

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous klo 10:03

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkov ja Matias Laitinen

5. Ilmoitusasiat
Laitinen ilmoitti, että fuksisauna meni ihan hyvin.

Kankaanpää saapui.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti, ettei taloustilanteessa ole muutosta. Linkin käteisvarat siirretään pankkiin lähiaikoina.

Varapuheenjohtaja kertoi löytäneensä kelvollisen ajastimen Kattilan kahvinkeitintä varten. Kyseisen ajastimen saa ohjelmoitua joka viikonpäivälle erikseen. Laite syö paristoja, mutta varapuheenjohtaja arvioi kulutuksen olevan tuskin kuitenkaan normaalia digitaalikelloa enempää. Budjetoidaan 8,99e ajastimen hankintaan.

Kauppakadun Approbaturin liput ovat 15e kappaleelta. Päätetään ottaa niitä ainejärjestölle 60 kpl. Lisäksi laskulla tilattaessa tulee 4,90e suuruinen laskutuslisä. Ehdotetaan budjetoitavaksi 904,90e appro-lippujen hankintaan. Budjetoidaan em. summa appro-lippujen hankintaan.

7. META
Hallitus totesi, että approlippujen myynti kannattaa toteuttaa siten, että liput varataan linkin sivuilla ja ilmoittautumiskannan mennessä kiinni maksu on sitova. Liput laskutetaan ilmoittautuneilta sähköpostitse. Linkki ei aio järjestää lippujen jälleenmyyntiä, vaan tämä on lipun varaajan omalla vastuulla. Hämäläinen, Laitinen ja Kankaanpää hoitavat lippujen tilauksen. Pyritään saamaan liput aikaisempiin lähtöihin ja ensisijaisesti loppupaikaksi yritetään saada Escape ja mikäli tämä ei onnistu niin yritetään Londonia.

Puheenjohtaja esitteli hallitukselle IT-tiedekunnan toimintasuunnitelmaa ja erityisesti koulutukseen liittyvää toimintasuunnitelmaa. Tämä toimintasuunnitelma on annettu IT-tiedekunnan opiskelijoiden ja henkilökunnan nähtäväksi. Hallitus huomioi, että toimintasuunnitelmassa on tavoitteena seurata kandidaattiopiskelijoiden HOPSeja ja niiden toteutumista puolen vuoden välein. Myöskin tavoitetta luoda jokaisesta kurssista itseopiskelumateriaali verkkoon pidettiin hyvänä.

Linkki on saanut jäseneltä ehdotuksen, että kerätyt kurssipalautteet löytyisivät vähintään hallituswikistä ja Linkin sivuilta löytyisi koonti kurssien saamista palautteista. Tällöin opiskelijoiden tarpeiden huomiointi helpottuisi. Tsvetkov ehdotti, että asian suhteen tehtäisiin myöhemmin virallisempi päätös, jotta tämä käytäntö mahdollisesti myös jatkuisi.

Hämäläinen kertoi, että Linkillä on kaksi rastia fuksiaisiin ja jäsenistöstä on ilmoittautunut jo muutamia halukkaita rastinpitäjiksi. Todettiin, että rastinpitäjät voisivat itse miettiä rastin aihetta, mutta aihe tulisi kuitenkin hyväksyttää hallituksella etukäteen ylilyöntien välttämiseksi.

8. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous maanantaina 15.9. klo 16:00 paikassa Ag C226.1.

9. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 11:07.

 

Vastaa