Hallituksen kokous 24.11.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 24.11.2014, numero 34

Aika: 14:15

Paikka: Sohwi

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, poissa
Milena Sjöblom, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumatoimihenkilö
Tomi Lundberg, jäsen, toimi kokouksen sihteerinä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:25.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Otto Örnmark ja Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat
Tsvetkov ilmoitti haalareiden hinnan olevan 38,35€ kappale ilman mainoksia. Mainoksineen hinta on noin 45€ kappale, tarkemmin hinta tiedetään kun mainosten tarkka määrä saadaan selville (Liite 1).

Lundberg kertoi Linkin sähköpostilistalle lähetetystä kyselystä. Tarkoituksena on kerätä Linkin jäseniltä palautetta niistä asioista, jotka joko haittaavat tai edistävät opiskelua. Saatu palaute käydään läpi perjantaina 28.11. järjestettävässä opetuksen kehittämisen työryhmän kokouksessa.

Rantakangas kertoi käyneensä Slushissa ja hän kertoi lyhyesti kokemuksistaan. Tapahtumasta ei suoraan löytynyt Linkille uusia sponsoreita, mutta Rantakangas kertoi käyvänsä vielä läpi saamansa käyntikorttipinon. Paikalla oli myös alumnilinkkareita sekä tietotekniikan laitokselta lähteneitä startup yrityksiä.

Puheenjohtaja kertoi, että hän ei ole viime aikoina tutustunut Hackathonin järjestelyihin. Rantakangas sanoi, että asiaa pitäisi ehkä lähteä viemään eteenpäin pienemmällä porukalla kuin nykyisellä kolmen yhdistyksen yhteistyöllä, koska nykyinen kuvio on hieman sekava.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi Linkille tulleen hieman rahaa. Lisäksi TKO-Älyltä keväällä tullut virheellinen laskutus on ratkaistu. Kuitenkin rahastonhoitaja huomautti, että tullut raha myös lähtee nopeasti haalaritilauksen yhteydessä.

Rantakangas kertoi sponsorihankinnan olevan jäljessä parhaimmista ajoista.

7. Tapahtumat
Kankaanpää kertoi, ettei pikkujoulujen päivämäärästä ole vielä tietoa. Kankaanpää soittaa tänään illalla ja yrittää sopia ajankohtaa. Todettiin yleisten tenttipäivien välttäminen hyväksi asiaksi. Kankaanpää asiaa tutkittuaan totesi, että tiedekunnan sivut eivät ole kovin käyttökelpoiset ja että 10.12. vaikuttaisi olevan hyvä alustava pikkujoulujen järjestämisajankohta.

Puheenjohtaja ja Kankaanpää kertoivat, että joulusiivous on suunniteltu tapahtuvan 12.12. klo 14 alkaen. Kankaanpää kysyi, että budjetoidaanko siivoukseen jotain. Puheenjohtaja sanoi, että budjetoidaan sitten joulukuun alussa.

Hämäläinen kertoi, että MM-kyykän ilmoittautuminen on alkanut. Tsvetkov ehdotti, että ilmoitetaan kaksi joukkuetta yleiseen sarjaan ja yksi joukkue naisten sarjaan. Rantakangas kysyi, että kannattaako naisten sarjaan ilmoittautua, koska viime vuonna oli vaikeaa saada kasaan naisten joukkuetta. Päädyttiin yrittämään naisjoukkueen kasaamista. Päätettiin, että lähtijöitä ei sponsoroida rahallisesti. Tsvetkovin alkuperäinen ehdotus keräsi kannatusta. Päätettiin ilmoittaa Linkiltä MM-kyykkään kaksi yleisen sarjan joukkuetta ja yksi naisten sarjan joukkue.

Keskusteltiin hallituksen virkistäytymisestä. Heräsi ajatus, että joulusiivouksen jatkot toimisivat hallituksen virkistäytymisenä. Asiaa vielä pohditaan.

8. META
Kankaanpää kysyi, milloin haalarit saadaan tilaukseen. Tsvetkov vastasi, että tällä viikolla luultavasti perjantaina. Rantakangas kertoi, että siihen mennessä tarvitaan yritysten logot, jotta tilaus voidaan tehdä.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään tiistaina 2.12.2014 klo 16:15, paikkana Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:03.

Vastaa