Yhdistyksen syyskokous 18.11.2014

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen syyskokous 18.11.2014

Paikka: Metalli74 sauna, Kalevankatu 4, Järjestöjen talo, 3. kerros.

Aika: 17:00

Paikalla:
(Liite 1.)

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Samuel Uusi-Mäkelä avasi kokouksen kello 17:32.

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Riikka Vilavaara ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Samuel Uusi-Mäkelää.
Riikka Valtonen kannatti ehdotusta.
Samuel Uusi-Mäkelä ehdotti kokouksen sihteeriksi Milena Sjöblomia.
Uusi-Mäkelä ehdotti, että samat henkilöt toimisivat sekä ääntenlaskijoina että pöytäkirjantarkastajina.
Uusi-Mäkelä ehdotti näihin tehtäviin Riikka Vilavaaraa sekä Niko Hämäläistä.
Muita ehdotuksia ei ollut, joten valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Samuel Uusi-Mäkelä, kokouksen sihteeriksi Milena Sjöblom ja kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Niko Hämäläinen.

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Samuel Uusi-Mäkelä totesi, että yhdistyksen syyskokouksen kokouskutsut on lähetetty vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja että kokouksesta on ilmoitettu myös yhdistyksen internetsivuilla.
Todetaan kokous täten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Vilavaara esitti, että työjärjestyksestä poistetaan kohta ”8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat”, koska sellaisia ei ole ilmoitettu.
Puheenjohtaja kannatti esitystä ja ehdotti, että työjärjestys hyväksytään muutoksineen.
Poistetaan työjärjestyksestä kohta ”8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat” ja hyväksytään työjärjestys muutoksineen.

 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2015

Puheenjohtaja kertoi, että toimintasuunnitelma on ollut saatavilla tarkasteltavaksi ja että molemmat, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio ovat kokousväen saatavilla kokoustilan pöydillä paperisina versioina. (Liitteet 2 ja 3.)
Puheenjohtaja tiedusteli, haluaako kokousväki, että ehdotukset toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta käydään tarkemmin läpi.
Vilavaara ehdotti, että ehdotus tulo- ja menoarviosta käytäisiin läpi tarkemmin, koska se ei ollut liitettynä kokouskutsuun.

Puheenjohtaja pyysi Vilavaaraa esittelemään ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi.
Vilavaara esitteli lyhyesti ehdotuksen Linkin toimintasuunnitelmasta painottaen edellisen vuoden toimintasuunnitelmasta poikkeavia kohtia.

Jari-Matti Kankaanpää poistui kokouksesta.

Vilavaara jatkoi toimintasuunnitelmaehdotuksen esittelyä painottaen, että kyseisen ehdotuksen pääkohtia ovat jäsenyyksien tarkastaminen sekä Linkin 10-vuotisvuosijuhlien järjestämiseen varautuminen.

Kankaanpää palasi kokoukseen.
Nikolay Tsvetkov saapui kokoukseen.

Puheenjohtaja ohjasi kokouksen keskittymään tulo- ja menoarvioon.
Artur Kreisberg esitteli olevansa Linkki Jyväskylä ry:n tämänhetkinen rahastonhoitaja.
Kreisberg esitteli kokousväelle ehdotuksen tulevasta tulo- ja menoarviosta eritellen erityisesti tulo- ja menoarviossa olevia eroavaisuuksia edelliseen tulo- ja menoarvioon verrattaessa.
Kreisberg huomautti, että talousarvio liitteessä lukeva ”Arvio 2013” tulisi olla ”Arvio 2015”.

Kankaanpää kysyi, mitä vuoden 2014 menoarvion excursio-kulut ovat.
Kreisberg selitti, että se on vuodelta 2013 peräisin oleva arvio kyseiseen tarkoitukseen käytettävästä summasta ja että kyseinen summa on nyt upotettu kohtaan ”Muut tapahtumat”.

Puheenjohtaja tiedusteli kokousväeltä, nouseeko heille muita kysymyksiä kohdan aiheista.
Puheenjohtaja ehdotti, että vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
Kankaanpää kysyi, mitä menoarvioissa lueteltu kohta ”liikunta” sisältää, onko niitä tarkoitus vähentää ja jos on, niin miten.
Kreisberg selitti, että menoarvioiden summien ero johtuu merkintätavoista.
Kreisberg kertoi, että ennen muun muassa Akateemisen MM-Kyykän menot on merkitty kohdan ”Liikunta” alle, kun se on nyt siirretty tapahtumien alle.

Puheenjohtaja ehdotti, että vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sellaisenaan.
Vilavaara ehdotti, että korjataan huomioidut virheet tulo- ja menoarviosta ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio muutoksineen.
Puheenjohtaja kannatti Vilavaaran ehdotusta.
Päätetään vahvistaa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio muutoksineen. (Liitteet 4 ja 5.)

 

6. Valitaan vuoden 2015 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet

Puheenjohtaja esitti, että tarvittaessa valinta tapahtuisi suljetulla lippuäänestyksellä.
Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja esitteli puheenjohtajan toimenkuvan.
Kreisberg huomautti, että puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen edustaminen.
Kankaanpää huomautti, että puheenjohtaja on myös viimekädessä vastuussa hallituksen toiminnasta.

Vilavaara esitteli varapuheenjohtajan toimenkuvan kokousväelle.

Sjöblom esitteli sihteerin tehtävät kokousväelle.

Kreisberg esitteli kokousväelle rahastonhoitajan toimenkuvan.

Puheenjohtaja esitteli, mitä eri tehtäviä muilla hallituksen jäsenillä on perinteisesti ollut.
Puheenjohtaja ehdotti, että tämänhetkiset tehtävien haltijat esittelisivät toimenkuvansa tarkemmin.

Hämäläinen ja Kankaanpää esittelivät tapahtumavastaavien toimenkuvan kokousväelle erinäisten esimerkein.
Kankaanpää kehui toimen suomia verkostoitumismahdollisuuksia.

Puheenjohtaja ehdotti, että seuraavaksi esiteltäisiin yritysvastaavan toimi.
Nikolay Tsvetkov esitteli yritysvastaavan toimenkuvan.
Vilavaara kertoi, että yritysvastaavat hankkivat yhdistykselle rahaa.
Valtonen huomautti, että yritysvastaavat solmivat Linkille sponsorisopimuksia.
Tsvetkov jatkoi esittelyään.

Puheenjohtaja ehdotti, että tiedottaja puhuisi seuraavaksi.
Örnmark esitteli tiedottajan toimenkuvan kokousväelle.

Puheenjohtaja ehdotti opiskeluvastaavan puhuvan seuraavaksi.
Valtonen esitteli opiskeluvastaavan toimenkuvan kokousväelle.

Puheenjohtaja kysyi, onko kokousväellä jotain kysyttävää hallituksen eri rooleista.
Kokousväen keskuudessa vallitsi hiljaisuus.

Puheenjohtaja ehdotti, että aloitettaisiin tulevien hallituksen jäsenten valitseminen.

Vilavaara ehdotti Lauri Marttalaa puheenjohtajaksi.
Marttala ei ole käytettävissä.
Örnmark ehdotti Tomi Lundbergia puheenjohtajaksi.
Tsvetkov poistui.
Lundberg kertoi olevansa käytettävissä.
Tsvetkov palasi.
Vilavaara ehdotti Kreisbergiä tulevan hallituksen puheenjohtajaksi.
Kreisberg kertoi, ettei koe olevansa tehtävään pätevä eikä täten ole käytettävissä.
Valtonen ehdotti Vilavaaraa puheenjohtajaksi.
Vilavaara ei ole käytettävissä.
Marttala ehdotti Uusi-Mäkelää hallituksen tulevaksi puheenjohtajaksi.
Uusi-Mäkelä ei ole käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Sjöblomia puheenjohtajaksi.
Sjöblom ei ole käytettävissä.

Koska muita ehdokkaita ei ollut, valitaan Lundberg Linkki Jyväskylä ry:n seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja johti kokouksen valitsemaan varapuheenjohtajaa.

Sjöblom ehdotti Riikka Vilavaaraa seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Vilavaara ei ole käytettävissä.
Hämäläinen ehdotti Jari-Matti Kankaanpäätä seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Kankaanpää on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Lauri Marttalaa seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Marttala ei ole käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Nikolay Tsvetkovia seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Tsvetkov ei ole käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Joonas Lattua seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Joonas Lattu on käytettävissä.
Marttala ehdotti Samuel Uusi-Mäkelää seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Uusi-Mäkelä ei ole käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Milena Sjöblomia seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Sjöblom ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Riikka Valtosta seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Valtonen ei ole käytettävissä.
Uusi-Mäkelä ehdotti Antti Haavistoa seuraavaksi varapuheenjohtajaksi.
Haavisto on käytettävissä.

Marttala ehdotti, että koska ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, järjestettäisiin äänestys kahdessa kierroksessa siten, että ensimmäisen kierroksen jälkeen toisen kierroksen äänestys tapahtuisi kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen välillä.
Valtonen ehdotti, että jos ensimmäisellä kierroksella yksi ehdokas saa yli puolet annetuista äänistä, valittaisiin hänet virkaan suoraan ilman toista äänestyskierrosta.
Päätetään pitää äänestys edellä kuvatulla tavalla.
Marttala ehdotti, että ennen äänestystä jokainen ehdokas pitäisi pienen vaalipuheen.
Kreisberg lisäsi ehdotukseen, että ennen äänestystä kokousväki saisi esittää ehdokkaille kysymyksiä.
Ehdotuksia pidettiin hyvinä.

Tommi Salo esitteli itsensä.
Vilavaara kysyi, miksi Salo haluaa varapuheenjohtajaksi.
Salo vastasi haluavansa varapuheenjohtajaksi, koska häntä ehdotettiin virkaan.
Kankaanpää kysyi, miksi hän sanoi olevansa käytettävissä.
Salo vastasi kokeneensa itsensä velvolliseksi vastaamaan myöntävästi, koska häntä ehdottanut henkilö omasta mielestään ilmeisesti piti Saloa hyvänä ehdokkaana.
Örnmark kysyi, onko Salolla rikosrekisteriä.
Salo kysyi, onko tähän pakko vastata totuudenmukaisesti.
Vilavaara kertoi, että ei, mutta tuollaisella vastauksella hän ei välttämättä herätä luottamusta jäsenistössä.
Salo vastasi, ettei hänellä ole rikosrekisteriä.
Vilavaara kysyi, mitä Salo ajattelee saavansa varapuheenjohtajan pestistä.
Salo vastasi haluavansa palvella järjestöä.

Joonas Lattu esitteli itsensä.
Vilavaara kysyi, kauanko Lattu on kasvattanut hiuksiaan.
Lattu vastasi, että vuonna 2006 hänen hiuksensa olivat vielä takaa hieman pidemmät kuin edestä.
Valtonen kysyi Latulta, mikä hallitustoimessa kiinnostaa häntä eniten.
Lattu vastasi mieltävänsä itsensä jokapaikanhöyläksi ja kokevansa varapuheenjohtajan pestin oleva loistava alusta näihin pyrkimyksiin.
Kankaanpää kysyi, kauanko Lattu on kasvattanut partaansa.
Lattu kertoi, että se ei juurikaan kasva ja on tällä hetkellä siinä vain, koska leuan ajaminen on ikävää.
Örnmark kysyi, onko Latulla rikosrekisteriä.
Lattu vastasi, että ei omaa rikosrekisteriä.

Jari-Matti Kankaanpää esitteli itsensä ja piti vaalipuheensa.
Vilavaara kysyi, kuinka pitkä Kankaanpää on.
Kankaanpää vastasi olevansa 195 senttimetriä pitkä.
Haavisto kysyi Kankaanpäältä, kauanko Kankaanpää on kasvattanut partaansa.
Kankaanpää vastasi, että on kasvattanut partaansa noin 6 tai 7 kuukautta.
Heinonen kysyi, että kokeeko Kankaanpää parran kasvattavan hänen auktoriteettiaan.
Kankaanpää vastasi, ettei koe partansa tekevän tätä.
Örnmark kysyi, onko Kankaanpäällä rikosrekisteriä.
Kankaanpää vastasi, ettei hänellä ole rikosrekisteriä.
Lattu kysyi, onko Kankaanpää sinkku.
Kankaanpää vastasi myöntävästi.

Antti Haavisto esitteli itsensä ja piti vaalipuheensa.
Örnmark kysyi, onko Haavistolla rikosrekisteriä.
Haavisto vastasi kieltävästi.
Vilavaara tiedusteli, paljonko Haavisto tienaa.
Haavisto kertoi tienaavansa rapian verran alle 700 euroa kuukaudessa verojen jälkeen.
Sjöblom kysyi, sisältääkö tämä arvio opintotuen.
Haavisto vastasi kieltävästi.

Puheenjohtaja esitti, että kokous siirtyisi äänestämään.
Kreisberg ehdotti, että ehdokkaita merkittäisiin numeroilla.
Vilavaara lisäsi ehdotukseen, että numerot aloitettaisiin numerosta 2.
Ehdotuksia kannatettiin.

Puheenjohtaja esitti, että äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä niin, että merkitään äänestettävää henkilöä häntä vastaavalla numerolla.
Numerot jaetaan siten, että numero 2 edustaa Tommi Saloa, numero 3 Joonas Lattua, numero 4 Jari-Matti Kankaanpäätä ja numero 5 Antti Haavistoa.
Päätetään äänestää näin.

Valtonen esitti, että pidettäisiin tauko.
Haavisto ehdotti, että kokoustauko pidettäisiin äänestyksen jälkeen, jotta ääntenlaskijat saisivat laskea äänet rauhassa.
Päätetään toimia Haaviston ehdottamalla tavalla.

Kokousväki äänesti.

Puheenjohtaja ilmoitti, että pidetään kokoustauko ja kokousta jatketaan kello 18:36.
Puheenjohtaja päätti kokoustauon kello 18:37.

Rajala ilmestyi paikalle.

Vilavaara kertoi, että äänestyksen tulos oli selvä. Äänet jakautuivat niin, että yksi henkilö sai 11 kappaletta äänistä eli yli puolet, joten toista äänestyskierrosta ei pidetä. (Liite 6.)
Äänestyksen tuloksena valitaan Jari-Matti Kankaanpää yhdistyksen tulevaksi varapuheenjohtajaksi.

Siirryttiin tulevan sihteerin valintaan.

Tsvetkov ehdotti Milena Sjöblomia seuraavaksi sihteeriksi.
Sjöblom ei ole käytettävissä.
Hämäläinen ehdotti Joonas Rajalaa seuraavaksi sihteeriksi.
Marttala ilmoitti kannattavansa tätä.
Rajala ei ole käytettävissä.
Valtonen ehdotti Vilavaaraa seuraavaksi sihteeriksi.
Vilavaara ei ole käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Samuel Uusi-Mäkelää seuraavaksi sihteeriksi.
Uusi-Mäkelä on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Kreisbergiä seuraavaksi sihteeriksi.
Kreisberg ei ole käytettävissä.
Sjöblom ehdotti Haavistoa seuraavaksi sihteeriksi.
Haavisto kertoi empivänsä.
Sjöblom muistutti Haavistoa pöytäkirjantarkastajien olemassaolosta.
Haavisto on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Nikolay Tsvetkovia seuraavaksi sihteeriksi.
Tsvetkov ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Riikka Valtosta seuraavaksi sihteeriksi.
Valtonen ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Mikko Kuhnoa seuraavaksi sihteeriksi.
Kuhno ei ole käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Marttalaa seuraavaksi sihteeriksi.
Marttala ei ole käytettävissä.
Uusi-Mäkelä ehdotti Heinosen Anttia.
Heinonen on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Tommi Saloa seuraavaksi sihteeriksi.
Tommi Salo on käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Örnmarkia seuraavaksi sihteeriksi.
Örnmark ei ole käytettävissä.

Puheenjohtaja esitti, että koska enempää ehdotuksia ei kuulunut, järjestetään äänestys samalla periaatteella kuin varapuheenjohtajan valinnassa käytettiin.
Vilavaara kysyi, vastustaako joku tätä käytäntöä.
Haavisto kommentoi, että numero 5 ei ollut kovin voitokas edellisellä kierroksella.

Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä aloitti vaalikierroksen esittelemällä itsensä ja miksi haluaa sihteeriksi.
Vilavaara kysyi, kauanko hän on kasvattanut hiuksiaan.
Uusi-Mäkelä totesi niiden kasvaneen siitä lähtien, kun hän syntyi.
Kankaanpää kysyi, onko Uusi-Mäkelällä koskaan ollut pitkä letti.
Uusi-Mäkelä kertoi hänen pitkän tukkansa olleen ja menneen yläasteikäisenä.
Hämäläinen kysyi, onko tästä saatavilla kuvamateriaalia.
Uusi-Mäkelä ei vastannut.
Vilavaara kysyi, kauanko Uusi-Mäkelä on kasvattanut partaansa.
Uusi-Mäkelä ei vastannut.

Tommi Salo esitteli itsensä ja miksi haluaa sihteerin toimeen. Salo kertoi sihteerin pestin sopivan hänelle, koska hän on sillä tavalla hieman perverssi.

Antti Heinonen esitteli itsensä ja miksi haluaa sihteerin toimeen.
Sjöblom kysyi kokeeko Heinonen, että hänen laiskuutensa haittaavan hänen suoriutumistaan sihteerin tehtävissä esimerkiksi kokouksiin osallistumisen osalta.
Heinonen vastasi, että ei koe asiaa näin ja kertoi, että hän on aina hoitanut tärkeät asiat kunnialla loppuun asti.
Örnmark kysyi, onko Heinosella rikosrekisteriä.
Heinonen vastasi kieltävästi.

Haavisto esitteli itsensä ja miksi haluaa sihteeriksi.

Puheenjohtaja esitti, että kokous äänestäisi nyt haluamansa henkilön sihteeriksi.
Päätetään äänestää samalla tavalla kuin varapuheenjohtajaa valittaessa siten, että numero 2 edustaa Samuel Uusi-Mäkelää, numero 3 Tommi Saloa, numero 4 Antti Heinosta ja numero 5 Antti Haavistoa.

Kokous äänesti sihteeristä.

Vilavaara kertoi, että äänestyksessä ei tulos selvästi ratkennut. Ehdokkaat numero 3 ja 5 saivat eniten ääniä, molemmat 7 kappaletta, ja seuraava kierros käydään heidän välillään. (Liite 7.)

Kokousväki äänesti näiden kahden henkilön välillä.

Vilavaara kertoi, että äänestys on jälleen tulokseton, sillä molemmat ehdokkaat saivat 9 ääntä ja yksi ratkaiseva ääni oli hylätty. (Liite 8.)
Kreisberg kertoi, että edellisissä kokouksissa vastaavassa tilanteessa on tasatilanne ratkaistu arvalla.
Päätetään ratkaista äänestys kolikonheitolla. Päätetään, että tuloksen ollessa kruuna valitaan sihteerin virkaan Tommi Salo, ja sen ollessa klaava valitaan virkaan Antti Haavisto.
Hämäläinen kertoi heittävänsä kolikkoa, ottavansa sen kiinni ja asettavansa sen sitten kämmenselkänsä päälle.
Hämäläinen suoritti kolikonheiton.
Tulos oli kruuna.
Valitaan yhdistyksen tulevaksi sihteeriksi Tommi Salo.

Puheenjohtaja ehdotti, että kokous siirtyisi valitsemaan seuraavan rahastonhoitajan.

Marttala ehdotti Artur Kreisbergiä seuraavaksi rahastonhoitajaksi.
Kreisberg on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Antti Haavistoa seuraavaksi rahastonhoitajaksi.
Haavisto ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Marttalaa seuraavaksi rahastonhoitajaksi.
Marttala ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Joonas Lattua seuraavaksi rahastonhoitajaksi.
Lattu ei ole käytettävissä.
Marttala ehdotti Joonas Rajalaa seuraavaksi rahastonhoitajaksi.
Rajala ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Nikolay Tsvetkovia seuraavaksi rahastonhoitajaksi.
Tsvetkov ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Mikko Homasta seuraavaksi rahastonhoitajaksi.
Homanen ei ole käytettävissä.

Koska muita ehdokkaita ei ollut, valitaan Artur Kreisberg yhdistyksen seuraavaksi rahastonhoitajaksi.

Puheenjohtaja ehdotti, että kokous siirtyisi valitsemaan hallituksen 6 muuta jäsentä ja muistutti, mitä toimenkuvia muilla jäsenillä on perinteisesti ollut.
Vilavaara kertoi, että tässä kohdassa valitaan vain 6 muuta hallituksen jäsentä, mutta muistutti, että aikaisemmissa syyskokouksissa ehdokkaat ovat vaalipuheissaan saaneet ilmaista, mihin toimeen toivovat pääsevänsä.
Kankaanpää kysyi, ehdotetaanko nyt ihmisiä vain muuksi jäseneksi vai johonkin tiettyyn toimeen.
Puheenjohtaja vastasi, että nyt ehdotetaan henkilöitä muuksi hallituksen jäseneksi.
Sjöblom muistutti, että itse toimenkuva määräytyy vasta uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Marttala ehdotti Samuel Uusi-Mäkelää hallituksen muuksi jäseneksi.
Uusi-Mäkelä on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Otto Örnmarkia hallituksen muuksi jäseneksi.
Örnmark on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Joonas Lattua hallituksen muuksi jäseneksi.
Lattu on käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Antti Haavistoa hallituksen muuksi jäseneksi.
Haavisto on käytettävissä.
Valtonen ehdotti Mikko Kuhnoa hallituksen muuksi jäseneksi.
Kuhno valitti, että hänellä ei ole aikaa.
Kokousväki muistutti Kuhnoa siitä, että aina on aikaa.
Kuhno on käytettävissä.
Uusi-Mäkelä ehdotti Janne Ukkosta hallituksen muuksi jäseneksi.
Ukkonen on käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Mikko Homasta hallituksen muuksi jäseneksi.
Homanen on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Milena Sjöblomia hallituksen muuksi jäseneksi.
Sjöblom ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Antti Heinosta hallituksen muuksi jäseneksi.
Heinonen on käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Riikka Valtosta hallituksen muuksi jäseneksi.
Valtonen ei ole käytettävissä.
Vilavaara ehdotti Lauri Marttalaa hallituksen muuksi jäseneksi.
Marttala ei ole käytettävissä.
Kankaanpää ehdotti Joonas Rajalaa hallituksen muuksi jäseneksi.
Rajala tiedusteli, onko muuksi hallituksen jäseneksi suostuminen pysyvä valinta.
Puheenjohtaja vastasi, että on.
Rajala ei ole käytettävissä.
Uusi-Mäkelä ilmoitti, ettei olekaan käytettävissä hallituksen muuksi jäseneksi.

Puheenjohtaja esitti, että valittaisiin hallituksen muiksi jäseniksi kyseiset 6 käytettävissä olevaa henkilöä.
Kokousväki huomautti, että käytettävissä olevia henkilöitä on 7 eikä 6.
Puheenjohtaja pahoitteli erehdystään ja kiitti huomautuksesta.

Marttala kertoi, että aiemmin samankaltaisessa tilanteessa on valittu eniten ääniä saaneet.
Kreisberg lisäsi, että jos vähiten ääniä saaneilla on tasatilanne, niin heidän kohdallaan on pidetty uusintaäänestys.
Kresiberg esitti, että ensimmäisellä kierroksella äänestettäisiin henkilöä kenet kukin haluaa hallitukseen.
Päätetään toimia näin.
Joonas Lattu kysyi, että äänestävätkö kaikki vain yhtä henkilöä vai äänestääkö jokainen useampaa kuin yhtä.
Valtonen ehdotti, että jokainen äänestäisi kolmea henkilöä.
Örnmark ehdotti, että jokainen esittelisi roolinsa ja kysyi, pitäisikö roolitoive ottaa huomioon äänestyksessä.
Kreisberg huomautti, että tässä äänestyksessä ei valita henkilöitä tiettyyn rooliin, vaan rooli määräytyy lopullisesti hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Rajala kysyi, pitääkö seitsemän henkilöä rajata kuuteen nyt, vai voisiko sen päättää vasta järjestäytymiskokouksessa.
Vilavaara vastasi, että rajaus on tehtävä nyt, koska yhdistyksen säännöt määräävät, että yhdistyksen kokouksessa on valittava hallituksen 6 muuta jäsentä.
Kankaanpää muistutti, että haluaisi kuulla ehdokkaiden toiveita koskien haluamaansa toimenkuvaa.
Hämäläinen huomautti, että ehdolla on henkilöitä, jotka eivät ole vielä puhuneet tänään.

Puheenjohtaja esitteli esillä olevat äänestystapaa koskevat vaihtoehdot.
Tsvetkov ehdotti, että yksi henkilö äänestäisi samalla lapulla kolmea eri henkilöä.
Rajala huomautti, että yhden henkilön äänestyksessä on edelleen se, että eniten ääniä saaneet pääsevät hallitukseen.
Vilavaara kannatti vahvasti kolmen eri henkilön nimen kirjoittamista samalle lapulle.
Valtonen kannatti Vilavaaran kanssa kyseistä ehdotusta.
Puheenjohtaja esitteli uudelleen kyseiset kaksi eri ehdotusta äänestystavoista.
Valtonen ehdotit käsiäänestystä äänestystavan valinnasta.
Päätettiin pitää äänestystavan valinnasta käsiäänestys.
Pidettiin käsiäänestys.
13 paikallaolijaa kannatti kolmen äänen kirjoittamista samalle lapulle ja 6 yhden nimen kirjoittamista.
Äänestyksen tuloksena päätetään äänestää kirjoittamalla 3 ääntä samalle lapulle.

Puheenjohtaja esitti, että siirrytään äänestämään.
Hämäläinen kysyi, voitaisiinko ehdokkaat esitellä uudelleen.
Puheenjohtaja esitti, että siirryttäisiin ehdokkaiden vaalipuheisiin.

Janne Ukkonen esitteli itsensä ja miksi haluaa hallitukseen.
Janne kertoi toivovansa toimivansa tapahtuma- tai yritysvastaavana.
Sjöblom kysyi, pitääkö Ukkonen kissoista.
Ukkonen vastasi pitävänsä kissoista.
Tsvetkov kysyi, onko Ukkosella rikosrekisteriä.
Ukkonen vastasi kieltävästi.

Mikko Kuhno esitteli itsensä ja miksi haluaa hallitukseen.
Kuhno esitti kiinnostusta tapahtumavastaavan tehtävään ja kertoi olevansa avoin myös muita tehtäviä kohtaan.
Hämäläinen kysyi, kauanko Kuhno on kasvattanut partaansa.
Kuhno vastasi, että tästä aamusta, mutta korjasi kasvattaneensa sitä monta vuotta.
Hämäläinen kysyi, onko Kuhno valmis leikkaamaan partaansa.
Kuhno vastasi kieltävästi.
Sjöblom kysyi, pitääkö Kuhno kissoista.
Kuhno vastasi myöntävästi ja lisäsi, että hänellä on pari yksilöä myös kotonaan.
Haavisto kysyi, onko Kuhnolla rikosrekisteriä.
Kuhno vastasi kieltävästi.

Joonas Lattu esitteli itsensä ja miksi haluaa hallitukseen.
Lattu kertoi olevansa vapaa mihin tahansa muuhun tehtävään paitsi yritysvastaavan toimeen.
Sjöblom kysyi, pitääkö Lattu kissoista.
Lattu kertoi kissojen olevan ihan kivoja.
Rajala kysyi, mitä mieltä Lattu on laiskiaisista.
Lattu kertoi, ettei löydä sanoja, mutta kokee samaistuvansa kyseisiin olentoihin.
Kuhno kysyi Latulta, onko kebabeläimiä olemassa.
Lattu vastasi, ettei ole nähnyt niitä.

Antti Heinonen esitteli itsensä ja miksi haluaa hallitukseen.
Heinonen kertoi olevansa hieman skeptinen yritysvastaavan tehtävästä, mutta koki pystyvänsä tarvittaessa hoitamaan myös kyseisen toimenkuvan, jos ei muihin pääse.
Kankaanpää kysyi, mitä Heinonen on ottanut, koska on pirteämpi kuin äsken.
Heinonen vastasi, että on ottanut wowia.
Kokousväki innostui.
Puheenjohtaja pyysi kokousväkeä rauhoittumaan.
Vilavaara kysyi, pitääkö Heinonen kissoista.
Heinonen kertoi sinällään pitävänsä, mutta lisäsi tukehtuvansa, jos kissa hyppää hänen syliinsä.
Heinonen lisäsi, että kissat tuntuvat pitävän hänen lähestymättömyydestään.

Otto Örnmark esitteli itsensä ja ilmoitti olevansa kiinnostunut tiedottajan tehtävästä.
Haavisto kysyi, kauanko Örnmark on kasvattanut partaansa.
Örnmark vastasi ajaneensa partansa tänään.
Valtonen kysyi, onko Örnmark käytettävissä myös muihin tehtäviin.
Örnmark kertoi, että kädenväännön jälkeen on käytettävissä myös muihin tehtäviin.
Marttala kysyi, onko kädenvääntö voitettava, viitaten edelliseen vastaukseen.
Örnmark vastasi, että vastaus riippuu tehtävästä.
Lattu kysyi, kumpi tuli ensin: muna vai kana.
Örnmark kieltäytyi vastaamasta.
Marttala kysyi, saako hän vastata, ja vastasi, että muna tuli linnusta, joka ei ollut kana.

Mikko Homanen esitteli itsensä ja miksi on kiinnostunut hallitustoiminnasta.
Homanen kertoi olevansa kiinnostunut erityisesti yritysvastaavan hommista, mutta myös valmis
muihin tehtäviin.
Sjöblom kysyi, pitääkö Homanen kissoista.
Homanen vastasi pitävänsä niistä, kunhan ne eivät ole hänen kotonaan.
Homanen lisäsi nauttivansa kissavideoista.
Kuhno kysyi, kauanko Homanen on kasvattanut partaansa.
Homanen kertoi, että on aina ollut onnellisessa asemassa, jossa hiukset ja parta kasvavat kasvattamatta.
Kankaanpää kysyi, onko Homasella rikosrekisteriä.
Homanen vastasi kieltävästi, mutta lisäsi olevansa valmis sellaisen hankkimaan, mikäli niin tarve vaatii.
Rajala kysyi, onko Homasella muita rekistereitä.
Homanen vastasi, että hänen nimensä löytyy Linkin jäsenrekisteristä.

Antti Haavisto esitteli itsensä ja miksi haluaa hallitukseen.
Haavisto kertoi olevansa kiinnostunut tapahtumavastaavan tehtävistä ja olevansa tarvittaessa valmis myös muihin tehtäviin, vaikka ei pidäkään opiskeluvastaavan toimenkuvaa hänelle sopivimpana.
Mikko Kuhno kysyi Haavistolta, voivatko he tehdä uuden Titanic incarnationin, jos heidät valitaan hallitukseen.
Haavisto kertoi olevansa suostuvainen.

Päätetään äänestää samalla tavalla kuin varapuheenjohtajaa ja sihteeriä valittaessa siten, että numero 2 edustaa Janne Ukkosta, numero 3 Mikko Kuhnoa, numero 4 Joonas Lattua, numero 5 Antti Heinosta, numero 6 Otto Örnmarkia, numero 7 Mikko Homasta ja numero 8 Antti Haavistoa.

Kokousväki äänesti hallituksen muista jäsenistä.

Vilavaara kertoi, että äänestyksen tulos on selvä ja että hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Janne Ukkonen, Mikko Kuhno, Joonas Lattu, Otto Örnmark, Mikko Homanen ja Antti Haavisto.
Vilavaara lisäsi, että kaikki ehdokkaat saivat ääniä enemmän kuin yhden. (Liite 9.)

Kreisberg pyysi, että puheenjohtaja toistaisi koko uuden hallituksen kokoonpanon.
Puheenjohtaja kertoi, että tulevan hallituksen puheenjohtaja on Tomi Lundberg, varapuheenjohtaja on Jari-Matti Kankaanpää, sihteeri on Tommi Salo, rahastonhoitaja on Artur Kreisberg ja hallituksen muina jäseninä toimivat Janne Ukkonen, Mikko Kuhno, Joonas Lattu, Otto Örnmark, Mikko Homanen ja Antti Haavisto.
Kreisberg pyysi, että tuleva hallitus nousisi seisomaan.
Vuoden 2015 hallitus nousi seisomaan.

Puheenjohtaja esitti, että kokous siirtyisi seuraavaan kohtaan.

 

7. Valitaan vuodelle 2015 yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Puheenjohtaja ehdotti, että toiminnantarkastajaksi valittaisiin Matias Keveri ja varatoiminnantarkastajaksi valittaisiin Emma Lindfors.
Ehdotusta kannatettiin.
Valitaan vuoden 2015 toiminnantarkastajaksi Matias Keveri ja varatoiminnantarkastajaksi Emma Lindfors.

 

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:39.

Vastaa