Hallituksen kokous 17.11.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 17.11.2014, numero 33

Aika: 16:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohta Dumpin vuosijuhlasitsit.
Lisätään esityslistaan kohta Haalarit.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Sihteeri ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpäätä ja Artur Kreisbergiä.
Valitaan Kankaanpää ja Kreisberg kyseisiin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat
Varapuheenjohtaja tiedusteli, onko Kattilassa tarpeeksi kahvia. Puheenjohtaja vastasi, että kahvia on vähän.
Kokous keskusteli lyhyesti Kattilan tarpeista.

Varapuheenjohtaja kysyi, onko Kattilan kahvinkeitintä ohjelmoitu.
Puheenjohtaja vastasi kieltävästi.
Todettiin, että kahvinkeitin tulisi ohjelmoida.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi Linkin taloustilanteesta.
Rahastonhoitaja kertoi, että tapahtumien maksuja on vielä saamatta osalta osallistujista.

Hallitus keskusteli tulo- ja menoarviosta ja siitä, miten tulevat vuosijuhlat tulevat vaikuttamaan arvioon.
Rahastonhoitaja kommentoi, että sponsoreita tarvitaan lisää.

Hallitus keskusteli erinäisistä kulueristä.

7. Tapahtumat
Kankaanpää kertoi, että syyskokouksen avain on haettu.
Rahastonhoitaja kertoi, että tapahtuman tilavuokra on maksettu.

Kankaanpää ehdotti, että budjetoitaisiin syyskokouksen tarjoiluihin 60€.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoitaisiin syyskokouksen tarjoiluihin 50€.
Hämäläinen ehdotti, että budjetoitaisiin syyskokouksen tarjoiluihin 70€.
Sihteeri kannatti Kankaanpään ehdotusta sillä ehdolla, että kaupassakävijät pysyvät budjetissa.
Kokous keskusteli asiasta ja todettiin yhteisymmärryksessä, että 50€ on riittävä summa.
Budjetoidaan 50€ syyskokouksen tarjoiluihin.

Kankaanpää tiedusteli, ketkä kävisivät kaupassa.
Puheenjohtaja, sihteeri ja Kankaanpää itse olivat vapaaehtoisia.

Rahastonhoitaja teki virallisen valituksen siitä, että syyskokousta ei ole merkitty Linkin korppikalenteriin.
Rahastonhoitaja kertoi ottaneensa tämän raskaasti.
Rahastonhoitaja ojensi asiaan kuuluvan liitteen. (Liite 1)

Varapuheenjohtaja tiedusteli, onko Linkin sivuille jo korjattu oikea syyskokouksen päivämäärä.
Puheenjohtaja lupasi tarkistaa asian ja varmistaa, että sivuilla lukee oikea päivämäärä.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että Linkki ei tänä vuonna tarjoaisi syyskokouksessa dippiä laktoosittoman kermaviilin hinnan takia.
Hallitus keskusteli, mitä kaikkea syyskokoukseen pitää tuoda.

Hämäläinen ja Kankaanpää ottivat puheeksi pikkujoulut. Mahdollisuudeksi oli esitetty pöytäjuhlat Rentukassa.
Kankaanpää valotti asiaa.
Varapuheenjohtaja tiedusteli, onko Musican tilan varausmahdollisuudesta mitään tietoa.
Hämäläinen vastasi, että tiedustelu on painotettu Rentukan suuntaan.
Hallitus keskusteli ruokapakettivaihtoehdoista sekä juomapaketeista.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että tapahtumahenkilöt tiedustelisivat Rentukasta, onko heillä tarjota erikseen jonkinlaista sitsipakettia.

Kokous keskusteli mahdollisesta ajankohdasta pikkujoulusitseille.
Puheenjohtaja lupasi tiedustella laitoksen puurojuhlan ajankohtaa ja ehdotti, että ajankohdasta keskusteltaisiin tarkemmin seuraavalla viikolla.
Varapuheenjohtaja kertoi, että 17.12. on tiedekunnan yleinen tenttipäivä, ja esitti, että tapahtumaa ei tulisi järjestää tuolloin. Varapuheenjohtaja lisäsi, että kyseessä on iltatentti.
Varapuheenjohtaja muistutti myös, että ohjelmointi 1 -kurssin tentti pidetään 5.12., joten tapahtumaa ei tulisi järjestää myöskään tuolloin.
Puheenjohtaja ehdotti tapahtuman ajankohdaksi viikkoa 50.

Hallitus keskusteli Ylämaankisojen laskutuksesta.

Kankaanpää kysyi, koska Kattilan joulusiivous pidetään.
Hallitus keskusteli ajankohdasta ja päätti alustavasti, että Kattilan joulusiivous pidettäisiin 12.12. kello 14:00.

Hallitus keskusteli Akateemisesta MM-Kyykästä ja lippujen varauksen alkamisesta.

8. Dumpin vuosijuhlasitsit
Puheenjohtaja kertoi, että 29.11. on Dumppi ry:n vuosijuhlasitsit ja että Linkki on saanut kutsun kyseiseen tapahtumaan.
Kutsu on yhdelle Linkin edustajalla + yhdelle kaverille.
Hallitus keskusteli asiasta.
Hämäläinen ja Kankaanpää kertoivat kiinnostuksestaan edustustehtävään.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan yhteensä 40€ Linkin virallisen edustajan sitsimaksuun sekä lahjan hankintaan.
Ehdotusta kannatettiin.
Budjetoidaan 40€ Linkin virallisen edustajan sitsimaksuun sekä lahjan hankintaan.

9. Haalarit
Paikallaolijat totesivat, että tämänhetkiset tiedot ovat liian vähäiset asian käsittelylle. Siirretään asiasta keskustelu seuraavaan kokoukseen.

10. META
Varapuheenjohtaja kertoi, että Linkin sivustot edistyvät pikkuhiljaa.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 24.11. kello 14:15 ravintola Sohwissa.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:24.

Vastaa