Hallituksen kokous 13.11.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 13.11.2014, numero 32

Aika: 18:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, poissa
Milena Sjöblom, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava, poissa
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja,
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, toimi kokouksen sihteerinä
Tomi Lundberg, jäsen
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumatoimihenkilö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous ei ole päätösvaltainen, koska paikalla ei ole tarpeeksi hallituksen jäseniä.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Nikolay Tsvetkov ja Otto Örnmark

5. Ilmoitusasiat
Risteily meni hyvin.

Juteltiin JES ry:n Hackathonin järjestämisestä. Päätettiin alkaa etsimään yritysyhteistyökumppania Hackathoniin.

55 opintopistettä saaneiden palkitsemistilaisuus oli. Tilaisuudessa oli enemmän tietojärjestelmätieteilijöitä kuin tietoteknikoita.

6. Talousasiat
Accenturelta on tulossa maksut Accenture-saunasta(60pv laskulla). Demariopiskelijat lainannevat verkkolaitteita ja maksavat niistä muutaman kympin.

7. Tapahtumat
A-talon sauna varattu 27.11. Ylämaankisoja varten kello 18.00-21.30. Pienen palkinnon hankkimista kisoja varten harkittiin.

Keskusteltiin pikkujoulujen järjestämisestä. Pohdittiin tapahtuman järjestämistä Rentukassa, mutta ei vielä päästy lopputulokseen.

8. Haalarit
Keskusteltiin haalareihin tilattavista lisäosista ja tilauksen hinnasta.

9. META
Keskusteltiin syyskokouksen käytännön kysymyksistä, kuten avaimen hakemisesta.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 17.11. klo 16:15 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 18:43.

Vastaa