Hallituksen kokous 03.11.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 03.11.2014, numero 31

Aika: 18:15

Paikka: ravintola Sohwin kabinetti

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Tomi Lundberg, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Rantakangas ehdotti, että lisätään pöytäkirjaan uusi kohta 8. Hallitusrekry.
Lisätään esityslistaan kohta 8. Hallitusrekry.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkov ja Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat
Tsvetkov ilmoitti selvinneensä viikonlopusta.

Hämäläinen ilmoitti, että Sohwin opiskelijaburgeri ei ole pettymys.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja totesi, että Linkin tulee kerätä lisää rahaa.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että Linkki voisi nostaa haalarimerkkien hintaa.
Hallitus puhui Linkin tuotteiden myymisestä.

Puheenjohtaja kysyi, paljonko Accenturelta olisi odotettavissa. Rantakangas kertoi että arviolta 400€.

Kankaanpää kysyi, ovatko risteilijät maksaneet risteilymaksunsa.
Rahastonhoitaja totesi maksaneiden osuuden kasvaneet ja lupasi tarkistaa seuraavalla viikolla tarkemmin tilanteen.

Opiskeluvastaava kysyi, mistä lovi tuotoissa koostuu. Rahastonhoitaja vastasi, että yhteistyösopimusten tuotot eivät ole yltäneet tuloarvion ennustamalle tasolle.
Vastaukseen lisättiin, että osa entisistä sponsorisopimuksista on juuri rauennut syksyn aikana.
Hallitus keskusteli myös odottamattomista kustannuksista, joita esimerkiksi omien pikkujoulujen järjestäminen saattaisi aiheuttaa.

Hallitus keskusteli haalaritilauksesta.

Rantakangas kertoi, että Opinsykseltä sekä Eitbitiltä pitäisi vielä tulla rahaa.
Rantakangas tiedotti, että Eitbit on Linkin uusi sponsori.

Puheenjohtaja kysyi rahastonhoitajalta, onko Linkin taloudellinen tila vakava.
Rahastonhoitaja kertoi, että ei ihan vielä, mutta nykyinen tilanne vaikuttaa seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioon.

Hallitus keskusteli uusien ja vanhojen sponsorien haalimisesta.

Varapuheenjohtaja pyysi, että hallitus keskustelisi myyntiartikkeleiden kuten haalarimerkkien hinnan nostosta.
Hallitus keskusteli asiasta.
Hallitus keskusteli merkkimarkkinoista.
Paikallaolijat keskustelivat haalarimerkeistä ja sopivista hinnoista.
Varapuheenjohtaja esitti, että nostettaisiin kaikkien merkkien hintoja.
Rantakangas esitti, että merkkien uusiksi hinnoiksi asetettaisiin 2,5€.
Päätetään myydä haalarimerkkejä tästä edes hintaan 2,5€.

7. Tapahtumat
Hämäläinen ilmoitti, että risteilyyn on enää viikko.
Tapahtumahenkilöt ilmoittivat, että risteily on odottamista vaille valmis.

Kankaanpää alusti puhetta Ylämaankisoista. Tarkoitus on järjestää heittokarnevaalien tapainen tapahtuma Kortepohjassa.
Tapahtumassa on tarkoitus harrastaa pientä leikkimuotoista urheilua sekä saunoa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Sihteeri pyysi huomioimaan syyskokouksen ajankohdan.
Kankaanpää kertoi huomioivansa syyskokouksen.

Kankaanpää esitti kysymyksen: miten pikkujoulut.
Puheenjohtaja kertoi, että joulukuun alkupuolella laitos järjestää laitokselle ja opiskelijoille yhteisen puurojuhlan.
Kankaanpää tiedusteli, haluaako Linkki järjestää omat pikkujoulut.
Hallitus keskusteli asiasta.
Varapuheenjohtaja kertoi, että pikkujoulujen järjestäminen lukee Linkin toimintasuunnitelmassa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Varapuheenjohtaja tiedotti kokousta siitä, että jäsenistö on tiedustellut pikkujoulujen perään.
Hallitus keskusteli asiasta.
Rahastonhoitaja kertoi asettavansa mahdollisille pikkujouluille budjettikatoksi 300€.

Kankaanpää kertoi tiedustelevansa Rentukan varaustilanteita.

Puheenjohtaja kertoi tiedustelevansa laitoksen edustajilta lisätietoa puurojuhlasta.

Hämäläinen kertoi, että Musican uusi oleskelutila saattaisi olla potentiaalinen tila tapahtumalle.
Hallitus innostui.
Puheenjohtaja penäsi vastuuhenkilöä tilan tiedustelulle.
Puheenjohtaja ehdotti, että Hämäläinen tiedustelisi Musican tilaa.
Hämäläinen lupautui tehtävään.

Varapuheenjohtaja kertoi, että syyskokous on tulossa kahden viikon päässä.
Syyskokouskutsut tulee lähettää viimeistään ensi viikon alussa.
Puheenjohtaja kertoi, että Sjöblom hakee saunan avaimen.
Puheenjohtaja muistutti, että aiheesta voidaan keskustella lisää kohdassa Hallitusrekry.
Hallitus keskusteli syyskokouksen kokouskäytänteistä.
Puheenjohtaja tiedusteli, tietäväkö hallituslaiset linkkareita, jotka olisivat kiinnostuneita hallituksessa toimimisesta.
Hiljaista oli.
Varapuheenjohtaja kertoi, että tämänhetkinen luonnos tulevasta toimintasuunnitelmasta löytyy hallituswikistä.

Hämäläinen kertoi, että fuksiaisten ja sitsien tulot ovat saapuneet.

Hämäläinen kysyi, mikä ATK-YTP:n laskutilanne on. Rahastonhoitaja kertoi maksaneensa hänelle ohjatun laskun yhdestä ATP-YTP:n kyytibussista ja odottavansa toista laskua. Rahastonhoitaja lupasi laskuttaa osallistuneita kyydeistä huomenna (4.11.).

8. Hallitusrekry.
Rantakangas esitteli ajatuksensa etänä hallitusehdokkaaksi ilmoittautumisesta.
Tarkoitus olisi, että hallitustoimesta kiinnostunut voisi internetissä täytettävän lomakkeen avulla ilmoittautua vapaaehtoiseksi.
Lomakkeen täyttänyttä hallitus voisi syyskokouksessa esittää valittavaksi kyseisen henkilön haluamaan toimeen.
Rantakangas esitteli luonnoksen mahdollisesta hakemuksesta.
Hallitus keskusteli asiasta kiivaasti.
Kreisberg poistui paikalta.
Hallitus jatkoi keskustelua asiasta.
Kreisberg palasi.

Lundberg esitti, että sitovaa ilmoittautumista ei tulisi järjestää etukäteen sen nostattaman suuren kysymysmäärän vuoksi.
Hallitus keskusteli asiasta ja konsensus oli, että enemmistö paikallaolijoista oli Lundbergin kanssa samaa mieltä.
Hallitus keskusteli syyskokouksesta.
Tsvetkov poistui kokouksesta

9. META
Kankaanpää tiedusteli, koska hallitus aikoo virkistäytyä.
Rahastohoitaja ehdotti että hallituksen virkistäytymiseen budjetoidaan 0 euroa ja 10 senttiä.
Kankaanpää vastusti.
Tsvetkov saapui.
Varapuheenjohtaja muistutti, että META:ssa ei tehdä päätöksiä.
Hallitus pohti sopivaa ajankohtaa.

Puheenjohtaja informoi paikallaolijoita Xboxin kunnosta.

Rantakangas kertoi ottaneensa yhteyttä kontaktiinsa Microsoftilla. Valitettavasti kyseinen kontakti oli kerinnyt vaihtamaan työpaikkaa.
Rantakangas lisäsi yrittävänsä vielä etsiä sopivia kontakteja asian suhteen.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 13.11. kello 18:00 paikassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:33.

Vastaa