Hallituksen kokous 29.10.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 29.10.2014, numero 30

Aika: 12:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava, poissa
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, saapui kohdassa 8
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, saapui kohdassa 2
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Tomi Lundberg, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tsvetkov saapui.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Eetu Rantakangas.

5. Ilmoitusasiat
Lundberg ilmoitti ilmoittavansa kaiken.
Lundberg ilmoitti, että lanit olivat viimeviikonloppuna.
JARU:n projektori oli ollut tapahtumassa lainassa ja JARU kertoi, että Linkin ei tarvitse maksaa 3 euron vuokraa. Tämä on hyväntahdon ele JARU:n puolelta.

Rantakangas kertoi, että lanien grafiikkakompot olivat onnistuneita.
Puheenjohtaja totesi, että lanit olivat onnistuneet.

Lundberg kertoi, että OPKE -työryhmän kokous on perjantaina. Lundberg lisäsi olevansa tavoitettavissa, jos hallitus haluaa lähettää työryhmälle viestiä, kysymyksiä tai ehdotuksia.

Lundberg ilmoitti, että JYY:n palkintopäivä järjestöaktiiveille järjestetään 01.12.

Lundberg muistutti, että projektiavustuksia voi vielä hakea.

Lundberg ehdotti, että JYY:n hallitushausta voisi lähettää infoa Linkin listalle, jotta halukkaat voisivat ottaa asian jo työn alle.

Rantakangas ilmoitti, että Linkki on solmimassa Eitbitin kanssa sponsorisopimuksen.

Puheenjohtaja kertoi käyneensä kyselemässä henkilökunnalta pikkujouluista. Puheenjohtaja raportoi, että laitos aikoo järjestää opiskelijoille sekä henkilökunnalle yhteisen puurojuhlan.

Lundberg poistui

Puheenjohtaja kertoi kopokaljoista. Puheenaiheena oli ollut se, että laitoksen hankkeista pitäisi saada enemmän tietoa opiskelijoiden saataville.
Rantakangas kommentoi, että tähän voisi saada apua ottamalla käytänteen, että hankkeet esittäytyisivät opiskelijoille seminaarissa.
Puheenjohtaja kertoi Lundbergin luvanneen viedä asian esitettäväksi OPKE -työryhmään.

Puheenjohtaja kertoi, että mahdollisia heittokarnevaaleja ollaan järjestämässä.

Puheenjohtaja kysyi haalareiden tilauksesta.
Yritysvastaavat kertoivat, että vielä pari sponsorisopimusta pitää varmistaa.
Varapuheenjohtaja kysyi, voisiko Tsvetkov laittaa Linkin sähköpostilistalle viestiä haalareiden sovituksesta.
Tsvetkov lupasi hoitaa asian.
Todettiin, että yritetään saada haalaritilaus lähtemään mahdollisimman nopeasti.

Rantakangas kertoi, että Opinsys järkkäsi puuhapäivän Kortepohjan koululla.
Rantakangas kertoi, että tapahtuma oli sisällöltään mielenkiintoinen ja totesi, että heidän kanssaan kannattaa tehdä yhteistyötä.
Rantakangas kertoi, että heidän kanssaan on suunnitteilla sponsorisopimus.

6. Talousasiat
Taloudesta ei ole kerrottavaa.

7. Tapahtumat
Varapuheenjohtaja kertoi, että heittokarnevaalit ja risteily ovat tulossa. Varapuheenjohtaja kertoi, että pikkujouluista ei ole vielä tietoa.

Rantakangas kertoi, että Talent-it -tapahtumaa ei olla järjestämässä aikataulukiireiden takia.

Sihteeri tiedusteli, aikooko Linkki järjestää omaa pikkujoulutapahtumaa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Ajatusta pidettiin hyvänä.
Puheenjohtaja lupasi potkia tapahtumavastaavia asian tiimoilta.

Instanssi-paitojen hinnan laskeminen 10 euroon
Valtonen saapui.

Rantakangas kertoi miettineensä vanhojen Instanssi-paitojen myymistä 10 euron hintaan.
Hallitus keskusteli asiasta.
Ajatusta pidettiin hyvänä.
Päätetään laskea vanhojen instanssipaitojen hinta 10 euroon.

Hackathon-miitti (JES)
Puheenjohtaja kertoi, että tapahtuman suunnittelu on edennyt ja että tapahtumaan tarvitaan sitoutuneita järjestäjiä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Rantakangas lupasi lähettää asiasta sähköpostia Linkin sähköpostilistalle.

8. META
Puheenjohtaja kertoi, että NHL-turnauksen lohko-osio on noin puolessavälissä.
Tsvetkov kysyi, onko puheenjohtaja pärjännyt.
Puheenjohtaja vastasi hymyillen dominoivansa.

Tsvetkov raportoi, että kelit kylmenevät.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Sohwissa maanantaina 3.11. kello 18:15.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:36.

Vastaa