Hallituksen kokous 9.12.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 9.12.2014, numero 36

Aika: 12:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumatoimihenkilö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eetu Rantakangas ja Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat
Tsvetkov ilmoitti, että haalarit on tilattu.
Hämäläinen tiedusteli, koska tilaus saapuu.
Tsvetkov vastasi, että haalarit saapuvat vuodenvaihteen tienoilla, mutta todennäköisemmin vuodenvaihteen jälkeen kuin sitä ennen.

Rantakangas kertoi, että Accenturen ja Opinsysin kanssa solmitut sponsorisopimukset ovat kunnossa.
Rantakangas kertoi, että arvoltaan sopimukset ovat noin 400 euroa.

Puheenjohtaja kysyi varapuheenjohtajalta terveystarkastuksesta.
Varapuheenjohtaja huomautti, että kyseinen kokoontuminen pidetään vasta ensi viikolla.
Hallitus keskusteli terveystarkastuksesta.

6. Talousasiat
Puheenjohtaja esitteli WWF:ltä tulleen avustuspyynnön.
Varapuheenjohtaja valotti asiaa kertomalla, että avustuspyyntö tulee meille, koska Linkki lahjoitti WWF:lle summan rahaa Sturm Und Drangin puolesta järjestön vuosipäivälahjaksi.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että Linkki ei ryhdy tukemaan WWF:ää.
Hallitus keskusteli asiasta.
Hyväksytään varapuheenjohtajan esitys ja päätetään olla tällä kertaa lahjoittamatta.

Puheenjohtaja kysyi, koska haalaritilauksen lasku tulee.
Tsvetkov arveli, että lasku tulee haalareiden mukana.

7. Tapahtumat
Kankaanpää kertoi, että Linkin pikkujouluna toimivat Antijoulusitsit ovat huomenna ja sinne on 37 osallistujaa.
Hämäläinen ja Kankaanpää kertoivat toimivansa toasteina ja olevansa tyytyväisiä osallistujamäärään. Sitsit alkavat kello 19 eteenpäin.

Hämäläinen ehdotti 40€ budjetointia sitsien tilavuokraan.

Hallitus keskusteli toastien sitsimaksujen sponsoroinnista.

Kankaanpää esitti, että Linkki sponsoroisi toisen toastin sitsimaksun.
Varapuheenjohtaja esitti, että Linkki ei sponsoroisi toasteja ollenkaan.
Hallitus keskusteli asiasta kiivaasti.
Hämäläinen kannatti ehdotusta, että sponsoroidaan toinen toasti.
Varapuheenjohtaja ilmaisi huolensa rahankäytön suhteen.

Puheenjohtaja ehdotti käsiäänestystä kahden esityksen välillä koskien toastien sitsimaksujen sponsorointia.
Äänestettiin.
Ehdotusta, että Linkki sponsoroisi toisen toastin sitsimaksun, kannatti 5 henkilöä. Ehdotusta, että Linkki ei sponsoroisi toastien sitsimaksuja, kannatti 2 henkilöä.
Päätetään, että Linkki sponsoroi toisen toastin sitsimaksun.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoitaisiin 56€ toastimaksuun ja tilavuokraan.
Ehdotusta kannatetaan.
Budjetoidaan 56€ toastin sitsimaksuun ja tilavuokraan.

Varapuheenjohtaja tiedusteli, voisiko sitsien ohjelma olla hieman normaalia rennompi pikkujoulujen hengessä. Kankaanpää ja Hämäläinen lupasivat huomioida toiveen.

Varapuheenjohtaja kysyi, jäikö syyskokouksesta säästöön ruokatarvikkeita.
Todettiin, että säästössä ei ole tarjottavia herkkuja.

Hallitus keskusteli Kattilan joulusiivouksesta.
Puheenjohtaja lupasi käydä kaupassa.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 20€ Kattilan joulusiivouksen tarjoiluihin.
Päätetään budjetoida joulusiivouksen tarjoiluihin 20€.

Kokous keskusteli hallituksen virkistäytymisestä.
Sihteeri ehdotti, että budjetoidaan 30€ virkistäytymisen tarjoiluihin.
Ehdotusta kannatettiin.
Budjetoidaan 30€ virkistäytymisen tarjoiluihin.

Sihteeri kertoi, että Opinkiven sauna on varattu fuksisaunaa varten 19.01.2015.
Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 101€ Opinkiven saunan vuokraan.
Sihteeri kannatti ehdotusta.
Budjetoidaan 101€ Opinkiven saunan vuokraan.

Hämäläinen avasi keskustelun Lohtulagereista.
Kankaanpää kertoi, että Lea Pulkkisen salissa pidetään kandikuoharit.
Hallitus suunnitteli Lohtulagereita.

Tapahtumahenkilöt avasivat keskustelua MM-kyykästä ja tapahtuman ilmoittautumiskannan avaamisesta.
Hallitus keskusteli aiheesta.

Kankaanpää kysyi, oliko Ketkyllä halua järjestää jotain Linkin kanssa.
Rantakangas kertoi tavanneensa henkilön joka oli kertonut huhua Ketkyn innokkuudesta saunoa Linkin kanssa.

Rantakangas kertoi, että Opinsys aikoo järjestää sauna-/laiteiltaman.
Sihteeri kysyi kenelle tapahtuma järjestetään.
Rantakangas kertoi, että tapahtuma on tarkoitus järjestää helmikuun alussa ja että tapahtuma on suunnattu Linkille ja opettaja-opiskelijoille.

8. META
Puheenjohtaja kertoi opiskeluvastaavan ilmoittaneen työstävänsä kurssikyselyitä.
Kankaanpää kysyi, koska Linkkiin on lisätty viimeksi uusia jäseniä.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kertoivat selvittävänsä asiaa.

Hallitus keskusteli kokousten järjestämisen tarpeesta.

Puheenjohtaja herätti keskustelua tulevien hallituslaisten perehdyttämisestä.

Hämäläinen kertoi, että haalarinkorkkaussitsejä on jo suunniteltu.
Hämäläinen esitti, että YK:lta oli tullut toivetta haalarinkorkkaussitsien
kolmannen kaverin vaihtamisesta.
Sihteeri esitti huomion, että koska lautapeli-iltamat jatkuvat vastaisuudessa Dumpin kanssa niin Linkin ja Dumpin suhde tuskin kaatuu siihen, että he eivät ole haalarinkorkkaussitsien kolmas sitsikumppani.
Kankaanpää kysyi, onko kolmatta kumppanivaihtoehtoa ehdotettu.
Hämäläinen kertoi, että Tosinea on ehdotettu.
Tosinea pidettiin hyvänä vaihtoehtona.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 18.12.2014 kello 10:15 paikassa Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:17.

 

Vastaa