Hallituksen kokous 18.12.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 18.12.2014, numero 37

Aika: 10:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, poissa
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava, saapui kohdassa 7
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, poissa
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumatoimihenkilö
Tomi Lundberg, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi, mutta ei päätösvaltaiseksi, sillä varsinaisia hallituslaisia on paikalla vain 4.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Tomi Lundberg ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Sihteeri ehdotti Jari-Matti Kankaanpäätä toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi.

Kankaanpää suostui. Valitaan Lundberg ja Kankaanpää ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja kertoi, että opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arvioinnin palaverista tuli palautetta.
Palautteen mukaan Linkin ja Dumpin ainejärjestötiloja siivotaan liian harvoin.
Rahastonhoitaja lisäsi, että palautteessa oli esimerkiksi erikseen maininta Kattilasta löytyneistä homeisista kahvimukeista.
Rahastonhoitaja mainitsi, että seuraavan hallituksen tulisi tehdä asialle jotain. Asiasta järjestetään lähivuosina seuranta.
Kankaanpää ehdotti, että Kattilassa voitaisiin ottaa tavaksi vähintään imuroida ja pestä lattiat kerran kuussa. Myös pinnat voitaisiin pyyhkiä.
Siivouksen voisi järjestää esimerkiksi joka kuukauden viimeinen torstai.
Kankaanpää ehdotti, että toimistovastaava voisi olla hyvä henkilö tämän organisointiin.

Puheenjohtaja raportoi, että mikroluokkiin aiotaan tehdä ergonomiatarkastuksia.

Sihteeri ilmoitti, että pulla on hyvää.
Lundberg ilmoitti, että molemmat syömänsä pullat olivat hyviä.
Puheenjohtaja oli tyytyväinen.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, että talous on vielä kunnossa. Sponsorirahoja on odotettavissa saapuvan seuraavan vuoden puolella.

7. Tapahtumat
Kankaanpää kertoi, että viime viikolla oli sitsit ja siellä oli ollut kivaa.

Sihteeri kertoi, että tällä viikolla oli Lohtulagerit.

Kankaanpää kertoi, että ensi vuodelle on pohdittu jo haalarinkorkkaussitsejä ja että myös laskiaisesta on ollut jo puhetta.

Lundberg tiedusteli, ketkä aiheista ovat keskustelleet.
Kankaanpää kertoi, että Hämäläinen on ollut tapahtumista yhteydessä sitseistä YK:hon ja Luonnontieteellisestä laskiaisesta Ynnään ja Syrinxiin.

Hämäläinen saapui.
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta tuli juuri päätösvaltainen Hämäläisen saapumisen myötä.
Hallitus keskusteli sitsien kuluista.
Kankaanpää ehdotti, että jälkibudjetoidaan 614€ Antijoulusitsien kuluihin.
Hämäläinen kannatti.
Budjetoidaan 614€ Antijoulusitsien kuluihin.

Hämäläinen kertoi, että Ynnä on viestissään ehdottanut Luonnontieteellisen laskiaisen järjestämistä keskiviikkona 11.02. tai torstaina 12.02.

8. META
Hämäläinen kysyi, koska seuraavan hallituksen muiden jäsenien virat päätetään.
Lundberg sanoi, että järjestäytymiskokouksessa.

Lundberg toivoi, että tämän hallituksen jäsenet varaisivat 12.01. alkavalta viikolta aikoja, jolloin voivat perehdyttää seuraajansa.
Puheenjohtaja toivoi, että hallituslaiset varaisivat aikaa.

Tsvetkov kertoi, että joulu on taas.

Sihteeri totesi, että hallituslaiset ovat ihan pirusti velkaa pullaa.

9. Seuraava kokous
Todetaan, että tämä hallitus ei enää kokoonnu. Seuraavan hallituksen puheenjohtaja kutsuu seuraavan hallituksen kokouksen koolle päättämänään ajankohtana.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:52.

Vastaa