Hallituksen järjestäytymiskokous 09.01.2015

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen järjestäytymiskokous 9.1.2015, numero 01

Aika: 12:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, hallituksen jäsen
Joonas Lattu, hallituksen jäsen
Antti Haavisto, hallituksen jäsen, saapui kohdassa 7
Janne Ukkonen, hallituksen jäsen
Mikko Kuhno, hallituksen jäsen
Mikko Homanen, hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:22.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpää ja Otto Örnmark.

5. Uuden hallituksen järjestäytyminen
Linkki Jyväskylä ry:n hallitustoimet on jaettu syyskokouksen mukaisesti niin, että: Puheenjohtaja toimii Tomi Lundberg, varapuheenjohtajana toimii Jari-Matti Kankaanpää, sihteerinä toimii Tommi Salo ja rahastonhoitajana toimii Artur Kreisberg.

Muiksi hallitustoimiksi päätetään puheenjohtajan esityksen mukaisesti: Opiskeluvastaavana toimii Mikko Kuhno, tiedottajan toimii Otto Örnmark, tapahtumavastaavana toimii Joonas Lattu, tapahtumavastaavana toimii Antti Haavisto, yritysvastaavana toimii Janne Ukkonen ja yritysvastaavana toimii Mikko Homanen.

6. META
Puheenjohtaja tiedusteli, onko Haavisto tulossa kokoukseen.

7. Seuraava kokous
Haavisto saapui.
Päätetään seuraavaksi kokoukseksi 9.1. 12:30 samassa paikassa.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:29.

 

Vastaa