Hallituksen kokous 9.1.2015

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 9.1.2015, numero 02

Aika: 12:30

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:31.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohta Palaute.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Artur Kreisberg ja Antti Haavisto.

5. Ilmoitusasiat
Kankaanpää ilmoitti kinkun olleen hyvää.

Puheenjohtaja ilmoitti JYY:n Järjestöseminaarin pidettävän 30.–31.1., sekä esitteli tilaisuuden.
Hallitus keskusteli aiheesta.

Puheenjohtaja ilmoitti pyytäneensä edellistä hallitusta perehdyttämään nykyisen hallituksen viikolla 3.

Kreisberg muistutti kulkukorttien saamisesta.
Hallitus keskusteli aiheesta.

Puheenjohtaja ilmoitti tahtovansa hallituslaisten yhteystiedot.
Päätettiin yhteystietojen jakamisesta wikiin.

6. Talousasiat
Puheenjohtaja kysyi, onko Linkillä rahaa.
Rahastonhoitajan mukaan rahaa on, mutta muistutti tulevan haalarilaskun vaikuttavan sen määrään.
Kreisberg kertoi tekevänsä tuleviin kokouksiin rahankäytön seurantaa helpottavia visualisointeja.

Päätetään puheenjohtajan esityksen mukaisesti, että edellisen hallituksen puheenjohtaja Samuel Uusi-Mäkelältä ja varapuheenjohtaja Riikka Vilavaaralta evätään oikeus Linkki Jyväskylä ry:n pankkitiliin käyviin Visa Electron -kortteihin.

Päätetään puheenjohtajan esityksen mukaisesti, että nykyiselle puheenjohtaja Tomi Lundbergille ja varapuheenjohtaja Jari-Matti Kankaanpäälle hankitaan Linkki Jyväskylä ry:n pankkitiliin käyvät Visa Electron -kortit.

Päätetään puheenjohtajan esityksen mukaisesti, että rahastonhoitaja Artur Kreisbergillä säilyy oikeus käyttää Linkki Jyväskylä ry:n verkkopankkitunnuksia.

Rahastonhoitaja kysyi tarvitseeko kukaan rahaa jo nyt.
Kukaan ei tarvinnut rahaa.

7. Jäsenrekisterin ylläpito, nimenkirjoitusoikeusoikeudet, kokouskäytänteet
Puheenjohtaja ehdottaa, että tiedottaja hoitaa Linkki Jyväskylä ry:n jäsenrekisterin ylläpitämisen.
Örnmark ei vastusta. Ehdotus hyväksytään.

Hallitus keskusteli Linkin sivujen käytöstä jäsenrekisterin ylläpidossa.

Puheenjohtaja ehdotti yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden antamista puheenjohtaja Tomi Lundbergille ja varapuheenjohtaja Jari-Matti Kankaanpäälle.
Päätettiin, että nimenkirjoitusoikeus annetaan sääntöjen mukaisesti Tomi Lundbergille ja Jari-Matti Kankaanpäälle.

Puheenjohtaja ehdotti, että nimenkirjoitusoikeus poistetaan edellisen hallituksen puheenjohtaja Samuel Uusi-Mäkelältä ja varapuheenjohtaja Riikka Vilavaaralta.
Päätettiin poistaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus Samuel Uusi-Mäkelältä ja Riikka Vilavaaralta.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 20 € nimenkirjoitusoikeuden muutosmaksuun.
Ehdotusta kannatetaan.
Budjetoidaan 20 € nimenkirjoitusoikeuden muutosmaksuun.

Puheenjohtaja ehdotti, että mikäli hallituksen jäsen tietää olevansa kykenemätön saapumaan kokoukseen, pitää hänen ilmoittaa tästä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä, mieluiten sähköisesti. Mikäli hallituksen jäsen ei saavu kokoukseen, tai on yli 5 minuuttia myöhässä, on tämä velvollinen tarjoamaan muille hallituslaisille pullaa. Asiassa voidaan huomioida lieventäviä asianhaaroja.
Ehdotusta kannatetaan.
Ehdotus hyväksytään.

Keskusteltiin kokouksien etäosallistumismahdollisuudesta.

Puheenjohtaja toivoi hallituksen noudattavan hyviä kokoustapoja.

Kreisberg toivoi esityslistan heijastavan kokouksessa käsiteltäviä asioita jo ennen kokouksen alkamista.
Puheenjohtaja muistutti, että esityslistaan saa tehdä omia kohtia tarpeen mukaan.
Puheenjohtaja kannusti hallituksen jäseniä tulemaan rohkeasti esille asioidensa kanssa.
Sihteeri toivoi hallituksen ilmaisevan esityksensä selkeästi ja ytimekkäästi.

8. Toimihenkilöt
Käytiin läpi eri toimihenkilöiden toimenkuvat.
Keskusteltiin toimihenkilöhaun järjestämisestä
Päätettiin, että varapuheenjohtaja julistaa toimihenkilöhaun.
Lattu ilmaisi mielenkiintonsa lautapelivastaavan tehtävää kohtaan.
Haavisto ilmaisi mielenkiintonsa toimistovastaavan tehtävää kohtaan.

9. Fuksit
Puheenjohtaja ilmoitti fuksien tulevan maanantaina (12.1.).
Ukkonen tiedusteli tulevien fuksien määrää.
Puheenjohtaja kertoi, että amanuenssin mukaan tulossa olevia fukseja olevan 30-40. Tuutoreita on kaksi, joista toinen on Haavisto.
Puheenjohtaja tiedusteli tarvitseeko Haavisto auttavaa kättä.
Hallitus keräsi riveistään vapaaehtoisia avustajia.

Hallitus keskusteli Linkin esittäytymisestä fukseille.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja käyvät esittelemässä Linkin fukseille maanantaina kello 14:30.
Hallitus esittäytyy fukseille fuksisaunalla.

10. Tapahtumat
Puheenjohtaja muistutti toimintasuunnitelman sisältävän Linkin 10-vuotisvuosijuhlien valmistelun.
Perustettiin työryhmä asiaa hoitamaan, jonka johtoon valittiin Lattu ja Haavisto.

Varapuheenjohtaja kertoi kevään tapahtumista
Haalarinkorkkaussitsit pidetään keskiviikkona 28.1.
MM-kyykkä pidetään 14.2. Linkillä on kaksi joukkuetta yleiseen sarjaan ja yksi naisten sarjaan.
Kreisberg muistutti kyykkäillasta.
Kankaanpää kertoi kevään tapahtumista:
Linkin lanit järjestetään 20. – 22.2.
Linkin syntymäpäiväjuhlat
Vappu, vappusauna
Jyväsmetro
Instanssi järjestetään 27. – 29.3.
Kesämiitti

Puheenjohtaja muistutti fuksien IRC-koulutuksesta. Koulutuksen järjestämisestä keskusteltiin. Örnmark muistutti IRC-koulutuksen kuuluvan Linkin toimintasuunnitelmaan.

Hallitus keskusteli lautapeli-illoista.

11. Palaute
Puheenjohtaja kertoi edellisen opiskeluvastaavan saaneen palautetta Linkin näkyvyydestä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Tämän johdosta ainakin puheenjohtaja ilmoittaa uusille opiskelijoille mahdollisimman pian Linkin olemassaolosta.

12. META
Varapuheenjohtaja kertoi laitokselta tulleen pyynnön tuottaa opiskelijoiden arkea kuvastavia videoklippejä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Todettiin että päätöstä ei voi tehdä nykyisten tietojen pohjalta, joten puheenjohtaja pyytää laitokselta tarkennuksia.

Rahastonhoitaja tiedusteli kulukorvauslomakkeiden täyttöopastuksen ja käteismyyntitoiminnan koulutuksen järjestämistä.
Koulutus järjestetään.

Kreisberg muistutti myös uusien jäsenten yhdistykseen liittämisen yksityiskohdista.

Varapuheenjohtaja tiedusteli onko fuksisaunalle kutsuttu laitoksen henkilökuntaa.
Tiedottajan hoitaa kutsumisen.

Puheenjohtaja kertoi hoitavansa hallituksen Korppiryhmän muutokset.

Örnmark tiedusteli hallituksen kokoustilojen varauskäytännöstä. Asiasta otetaan selvää.

Puheenjohtaja tiedusteli kuka hoitaa Linkin Facebook-sivujen päivitysoikeuksia.
Varapuheenjohtaja kertoi oikeuksien olevan Niko Hämäläisellä.
Oikeuksien siirtämisestä sovittiin.

Puheenjohtaja muistutti Linkin sähköpostilistan ja kotisivujen olevan yhdistyksen ensisijainen ilmoituskanava.

Puheenjohtaja ilmoitti lähettävänsä jäsenistölle tervehdyksen.

Puheenjohtaja kysyi tahtooko hallitus listata hallituksen jäsenet kuvineen Linkin sivuille.
Hallitus piti ideaa hyvänä.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 15.1. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:39.

Vastaa