Hallituksen kokous 15.1.2015

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 15.1.2015, numero 03

Aika: 12:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava
Niko Hämäläinen, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Antti Haavisto ja Mikko Homanen.

5. Ilmoitusasiat
Haavisto ilmoitti, ettei Kattilassa ole teetä eikä maitoa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja lupasi korjata puutteen.

Haavisto ilmoitti, että kulkukortteja saa noutaa vahtimestarilta.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Lautapeli-illoille on varattu tila Ag D122.1 4.5.2015 asti.

Haavisto ilmoitti, että kaikki hallituksen jäsenet eivät ole vielä täyttäneet yhteystietojaan wikiin.
Puheenjohtaja tiedusteli ovatko kaikki tehneet käyttäjätunnukset wikiin.

Puheenjohtaja ilmoitti ilmoittaneensa hallituslaisten sähköpostiosoitteet webmasterille.

6. Talousasiat
Kreisberg ei ole paikalla, joten talousasioita ei käsitellä.

Hämäläinen ilmoitti taloutensa olevan kuralla.

7. Tapahtumat
Hämäläinen tiedusteli tapahtumien tilannetta, ja kertoi haalarienkorkkaussitsien kaipaavan Linkin toastmasteria. Hämäläinen toivoi tapahtumavastaavien ryhtyvän tehtävään, mutta kertoi olevansa valmis hoitamaan tehtävän.
Hämäläinen kertoi liittävänsä tapahtumavastaavat sitsien keskusteluryhmään.
Sitsien ilmoittautuminen aukeaa perjantaina, ilmoittautumiskantaan mahtuu 30 per ainejärjestö.

Hämäläinen nosti esille Luonnontieteellisen laskiaisen.
Tapahtumavastaavat keskustelevat asiasta epävirallisesti kokouksen jälkeen.

Kankaanpää tiedusteli MM-kyykän tilannetta.
Hämäläinen kertoi Ynnän tiedustelleen yhteiskuljetuksen mahdollisuutta.
Linkillä on edelleen 3 joukkuetta, YK:n jäsenet ilmoittautunevat Linkin kantaan.
Kankaanpää huomautti, että ilmoittautumiskanta pitäisi avata mahdollisimman pian

Hämäläinen tiedusteli milloin edelleenohjaussähköpostiosoitteet vaihdetaan.
Puheenjohtaja kertoi tiedustelleensa asiaa webmasterilta.

Kankaanpää kysyi onko fukseille mainostettu fuksisaunaa.
Haavisto kertoi, että on ja että näille järjestetään 15.1. kampuskierros, jossa mainostetaan saunaa ja sitsejä.

Kankaanpää ilmoitti että laneille on varattu Lillukka ja sauna.

8. Videoklippejä opiskelijan elämästä
Puheenjohtaja ilmoitti tiedustelleensa klipeistä laitokselta.
Opiskelijoiden ideat sisällöstä otetaan huomioon. Deadline ei selkeä, mutta klippien toivottiin valmistuvan kevään loppuun mennessä.
Lattu tiedusteli pitäisikö jäsenistön joukosta kysyä vapaaehtoisia. Ideaa pidettiin hyvänä.
Klipeistä saa opintosuorituksia panostuksen mukaan, mutta pääasia on pitää hauskaa.
Puheenjohtaja tiedusteli tahtooko hallitus ryhtyä toimeen.
Laitos hankkinee kalustoa mm. Gopro-kamera.
Kankaanpää sanoi tukevansa ideaa, muttei ole henkilökohtaisesti kiinnostunut.
Ehdotetaan, että Linkki mainostaa hanketta, ja hallitus osallistuu omien rajojensa mukaisesti klippien tuottamiseen.

Kuhno tiedusteli budjetista.
Puheenjohtaja kertoi ettei budjetista ole tietoa, muttei oleta sen olevan merkittävä.

Päätettiin, ettei Linkki ota vastuuta klipeistä, mutta osallistuu klippien tuottamiseen.

9. Fuksisauna
Puheenjohtaja kertoi, että fuksisauna on maanantaina, tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua.
Palautteen mukaan saunomisen alkamisen ajankohdan ilmoittaminen oli ns. virhe.

Haavisto kertoi Örnmarkin kysyneen milloin hallitus esittäytyy.
Ilmoituksen mukaan 18–19, lähempänä seitsemää.
Puheenjohtaja toivoi että koko hallitus olisi paikalla.

Kankaanpää pyysi tiedustelemaan Örnmarkilta onko hän kutsunut laitoksen henkilökuntaa.

Kankaanpään mukaan avain pitää hakea ennen neljää. Tapahtumavastaavat hakevat avaimen.

Puheenjohtaja toivoi, että tapahtuma merkittäisiin korppikalenteriin.

Hallitus keskusteli fuksisaunan tarjoiluista.
Kankaanpää ehdotti tarjoiluihin budjetoitavaksi 40 euroa.
Hämäläinen ehdotti tarjoiluihin budjetoitavaksi 1600 euroa.
Hallitus keskusteli tapahtuman budjetista.
Hämäläinen veti ehdotuksensa.
Hallitus kannatti yksimielisesti 40 euron budjetoimista.

Örnmark ilmoitti tapahtumien merkitsemisen olevan tapahtumavastaavien vastuulla.
Hämäläinen ahdistui ja kertoi tekevänsä kalenterimerkinnän.

Päätettiin budjetoida 40 € fuksisaunan tarjoiluihin.

Hämäläinen tiedusteli tapahtuman loppumisaikaa.
Hallitus keskusteli aiheesta.
Merkitään päättymisajaksi kello 22.

Lundberg tarjoutui käymään kaupassa. Haaviston sovittiin lähtevän myös.
Salo ja Kankaanpää ilmoittivat olevansa käytettävissä.

Örnmark kertoi, ettei ole kutsunut laitoksen henkilökuntaa henkilökohtaisista syistä.
Puheenjohtaja huomautti Örnmarkin lupautuneen kutsumisen hoitamaan. Kankaanpää yhtyi närkästykseen.
Haavisto lupautui hoitamaan kutsumisen.

10. IRC-koulutus
Todettiin että koulutusta järjestämään tarvitaan vastuuhenkilö ja kouluttajia.
Lundberg, Kankaanpää ja Salo kertoivat olevansa vapaaehtoisia kouluttajia.
Haavisto sanoi, että koulutuksen voisi järjestää tiistaina (20.1.) tulevaisuuden oppimistilassa. Syksyllä ei virallista koulutusta järjestetty.
Salo huomautti, että IRC-koulutus on aikaisemmin järjestetty mikroluokissa.

Haavisto selvittää milloin fukseilla on aikaa.
Koulutusta yritetään aikatauluttaa ensi viikon torstaille.
Asiaan palataan kun aikataulu on selvillä.

11. META
Puheenjohtaja kertoi Linkin saaneen WWF:ltä avustuspyynnön.
Varapuheenjohtaja kertoi avustuspyynnön tulleen Linkille koska Linkki teki Sturm Und Drangin nimissä lahjoituksen järjestön vuosipäivälahjaksi.
Hallitus keskusteli asiasta.
Asiaan ei reagoida.

Örnmark tiedusteli tahtooko hallitus järjestää fuksisaunalla aikaa laitoksen henkilökunnan esittelylle.
Hallitus ei katso tätä tarpeelliseksi.

Lattu kertoi IRC-kanavalla kysyttäneen Iloisesta Internet Iltapäivästä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Hallitus tiedustelee Rantakankaalta onko tällä jo jatkajaa.

Kankaanpää tiedusteli irkkaavatko kaikki hallituslaiset.
Hallitus keskusteli asiasta.

Puheenjohtaja muistutti kaikkia hallituslaisia hankkimaan hallituskaapin avaimen.

Puheenjohtaja tiedusteli ovatko kaikki hallituslaiset saaneet perehdytyksen tehtäväänsä.
Tapahtumavastaavat, opiskeluvastaava ja yritysvastaava kertoivat, etteivät ole vielä saaneet perehdytystä.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 22.1. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:27.

Vastaa