Hallituksen kokous 22.1.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 22.1.2015, numero 04

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja, saapui kohdassa 12
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpää ja Mikko Kuhno.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti Järjestöseminaarin ilmoittautumisajan umpeutuvan pian.
Hallitus keskusteli Järjestöseminaarista.

Varapuheenjohtaja ilmoitti JYY-kummin ottaneen Linkkiin yhteyttä.
Puheenjohtaja selvitti kummin tarkoituksen ja ilmoitti vastanneensa tälle.

Puheenjohtaja ilmoitti olleensa opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa.

Sihteeri ilmoitti pöytäkirjoja tarkastetun laiskanpuoleisesti.
Haavisto pyysi selvennystä miten tarkastusvalmiista pöytäkirjoista ilmoitetaan.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi rahaa olevan runsaasti.

Rahastonhoitajan kertoi, etteivät Opinsysin sponsorirahat ole vielä tulleet, Rantakangas ottaa asiasta selvän.

Rahastonhoitaja kertoi Laitoksen korvanneen fuksisaunan vuokran.
Rahastonhoitaja kertoi Linkin saaneen Instanssiavustusta.

Rahastonhoitaja esitteli kulukorvauslomakkeen.
Rahastonhoitaja esitteli Linkin kopiokonelätkän.
Rahastonhoitaja esitteli käteismyyntilomakkeen.

Rahastonhoitaja kysyi tarvitseeko kukaan rahaa.
Kukaan ei tarvinnut rahaa.

Haavisto nosti esille pumpputermosten uusimisen.
Rahastonhoitaja huomioi, että vastaavia voi lainata esimerkiksi Piatosta.

7. Tapahtumat

7.1 Luonnontieteellinen laskiainen
Tapahtuma järjestetään 26.2. Majakoskella.
Linkin vastuulla on tehdä tapahtuman Facebook-tapahtuma.
Linkin jatkopaikka on Escape. Jäsenistöä on kuultu asian tiimoilta.

7.2 Merkkimarkkinat
Haavisto kertoi, että hallituksen tulisi pikaisesti päättää osallistuuko Linkki Merkkimarkkinoille.
Lattu kertoi konsultoineensa Hämäläistä ja tämän antaneen suosituksensa.
Markkinat pidetään 12.2. klo 10-15.
Puheenjohtaja tiedusteli onko Linkin myyjiä mietitty.
Hallituslaiset ilmaisivat olevansa käytettävissä.
Rahastonhoitaja muistutti myyntikirjanpidon tärkeydestä.

Haavisto kertoi Haalarinkorkkaussitsien ilmoittautumiskannan olevan täynnä.
Lattu huomautti kahta lipunmyyjää tarvittavan kello 22:00-23:20 väliseksi ajaksi, mieluiten sitsikannan ulkopuolelta.
Lattu tiedusteli maksaako Linkki toastmasterin sitsimaksu.
Kankaanpää sanoi että toastmasterin maksu on hyvä maksaa.
Lattu tiedusteli kulukorvauksista.
Rahastonhoitaja kertoi maksavansa laskun suoraan.

Lattu ja Hämäläinen ovat menossa järjestelemään ennen sitsejä.

Kankaanpää muistutti kyykkäillan järjestämistä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Tiedustellaan Ynnän kiinnostusta yhteiseen kyykkäiltaan.

Hallitus keskusteli edelleenohjaussähköpostien käytöstä.

8. JYY ympäristöopas
Hallitus kävi JYYn ympäristöoppaan läpi puheenjohtajan johdolla.
Erityistä huomiota kiinnitettiin kohtiin Valaistus ja Jätteet.

Hallitus keskusteli Linkin tavaroiden lainaamisesta ja vuokraamisesta.

Todettiin Linkin olevan edelleen sitoutunut käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä.

9. Toimintasuunnitelman läpikäynti
Puheenjohtaja muistutti, että toimintasuunnitelman noudattaminen tarkistetaan ensi vuoden kevätkokouksessa.
Käytiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma läpi puheenjohtajan johdolla.

Hallitus keskusteli yhdistyksen jäsenten jäsenehtojen täyttymisen tarkistamisesta, valiokuntien ja työryhmien toiminnasta, opintomenestyksestä, tutortoiminnasta ja kurssipalautteen keräämisestä.

Todetaan, että IRC-koulutus tulisi järjestää.
Puheenjohtaja toivoi, että Haavisto ottaa selville fukseille sopivia ajankohtia.

Puheenjohtaja informoi, että videoklippien tuottamisesta tehty päätös on välitetty laitokselle.

Todetaan, että Linkki tavoittelee toimintasuunnitelman mukaisesti JYYn Ympäristömerkkiä.

Kreisberg poistui.
Kreisberg palasi.

10. Kattilan siivous
Raporttien mukaan Kattilan sisäilma on heikkoa.

Puheenjohtaja nosti esille että kattila tulisi siivota kuukausittain.
Hallitus keskusteli asiasta.
Kankaanpää ehdotti, että siivous olisi toimistovastaavan vastuulla, ja että siivous järjestettäisiin joka kuun viimeinen torstai.
Puheenjohtaja ehdotti että asiasta ilmoitetaan etukäteen ja vapaaehtoisia otetaan vastaan.
Kuhno ehdotti että siivoukset merkitään tussitaululle.
Hallitus keskusteli asiasta

Puheenjohtaja ehdotti, että Kattila siivotaan hallitusvetoisesti joka kuun viimeisenä torstaina vähintään kevätkauden ajan.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaisesti.

11. Toimihenkilöiden nimittäminen
Varapuheenjohtaja ehdottaa Riikka Vilavaaraa ympäristövastaavan ja SOPO-vastaavan tehtäviin.
Haavisto ja Kuhno kannattavat ehdotusta.
Hallitus keskusteli pitäisikö ympäristövastaavan olla hallituksen jäsen.
Nimitetään Riikka Vilavaara ympäristö- ja SOPO-vastaavaksi.

Varapuheenjohtaja ehdotti Nico Foxellia KV-vastaavan tehtävään.
Haavisto kannattaa ehdotusta.
Nimitetään Nico Foxell KV-vastaavaksi.

Varapuheenjohtaja esittää Jari-Matti Kankaanpäätä toimistovastaavan tehtävään.
Kukaan ei vastusta.
Nimitetään Jari-Matti Kankaanpää toimistovastaavaksi.

Todetaan toimihenkilöhakua jatkettavan.
Puheenjohtaja toivoi, että nimitykset julkistetaan ja kerrotaan haun olevan edelleen avoinna.

Lattu ehdottaa Joonas Lattua lautapelivastaavan tehtävään.
Kuhno kannattaa ehdotusta.
Nimitetään Joonas Lattu lautapelivastaavaksi.

12. Kuukausitiedoite
Puheenjohtaja esitteli kuukausitiedotteen konseptin.
Varapuheenjohtaja tarkensi esittelyä.

Örnmark saapui.
Puheenjohtaja toisti esittelyn Örnmarkille.

Puheenjohtaja ehdottaa, että kuun vaihteessa lähetetään Linkin Kuukausitiedote, tiedotteen yksityiskohdista päätetään myöhemmin.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaisesti.

13. META
Haavisto kertoi Fuksisaunalla ehdotetun Linkin poikakalenterin tuottamista.
Kuhno kannatti ideaa.
Hallitus keskusteli asiasta.

Puheenjohtaja muistutti kokouksen aikataulusta.

14. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 27.1. kello 10:15 tilassa Ag C226.1.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:09.

Vastaa