Hallituksen kokous 11.2.2015

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 11.2.2015, numero 07

Aika: 14:15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja (poissa)
Tommi Salo, sihteeri (poissa)
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja (poissa)
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava (poissa)
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava (toimi kokouksessa sihteerinä)
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava
Sanni Marjanen, hallituskummi
Riikka Vilavaara, toimihenkilö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen ajassa 14.18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Mikko Homanen.

5. Ilmoitusasiat
Homanen ilmoitti kutsusta Opinsys-saunaan. Lisäksi Homanen ilmoitti olleensa yhteydessä henkilöön Microsoftilta, joka tulee, ehkä 16.2.

Lundberg ilmoitti kuulleensa mikroluokkien valaistusongelmista.

Lattu saapui ajassa 14.22.
Lattu ilmoitti kelin olevan pyöräilykelvoton.

Ukkonen tarjoili pullaa.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti rahaa olevan, tai sitä olevan ainkain tulossa.

Haavisto tiedusteli haalarinmyynnin kirjanpidon tarkkuutta.
Hallituslaiset kertoivat muistaneensa merkata kaikki myydyt haalarit kirjanpitoon.

Haavisto ilmoitti tapahtumavastaavien sähköpostiin saapuneesta nettikasinon yhteistyöpyynnöstä.
Hallitus keskusteli, mutta ei innostunut nettikasinon markkinoimisesta Linkin sivuilla.

7. Tapahtumat
Lattu ilmoitti saaneensa vihdoin mm-kyykän bussiasiat selville. Ynnän kanssa bussi maksaa yhteensä 720e, joka jaetaan puoliksi Ynnän ja Linkin kesken. Bussi lähtee Agoralta 5.30 ja paluukyyti Tampereelta lähtee noin 23.00.

Haavisto lupasi viettää koko päivän (12.2.) Merkkimarkkinoilla myymässä merkkejä. Samana päivänä myös Linkin ompeluseura kokoontuu Rentukassa.

Linkille on varattu 25.2. Opinkiven sauna järjestön 9v juhlia varten. Tiedoitus tapahtumaan toteutetaan Linkin listan kautta. Saunaan pääsee 18-23. Tarjolla kakkua ja kahvia. Hallitus etsi keskuudestaan vapaaehtoisia kakunleipojia, mutta toistaiseksi kukaan ei ilmaissut sitovasti halukkuuttaan.

Luonnontieteellisen laskiaisen kanta aukesi tänään (11.2.) klo 12, Linkillä lipunmyyntivuoro jatkobileissä Escapessa klo 00-01. Lipunmyyntiin etsitään kahta vapaaehtoista.

Lanit ovat tulossa.

Vilavaara ilmoitti, että Vappu on tulossa ja Linkin vappusauna pitää varata tai nyrkki heiluu.
Tapahtumavastaavat lupasivat ottaa asian käsittelyyn.

Ukkonen tiedusteli myös Jyväsmetron suunnitelmista.
Jyväsmetroon päätettiin palata myöhemmin, kun järjestämisajankohta lähestyisi.

8. JYY hallituskummi
Linkin hallituskummi Sanni Marjanen esitteli itsensä ja kertoi mitä varten on olemassa. Hän lupasi kertoa terveisiä meiltä JYY:lle ja JYY:tä meille.

JYY:n Snowday järjestetään huomenna 12.2.

JYY:n keskustelun pääaiheita ovat olleet kuluvalla viikolla mm. tiedekuntien räjäyttely ja yhdistely.
Puheenjohtaja ilmoitti olevansa halukas viestimään JYY:n kanssa.
Marjanen ilmoitti, että 17.2. klo 8.30 on JYY:n aamiaistapaaminen, jossa saa ilmaista aamiaista ja puhutaan JYY:n tarjoamasta avusta ja avustuksista.

9. Toimihenkilöt
Ukkonen tiedusteli, keitä on jo valittu toimihenkilöiksi.
Ukkoselle kerrottiin, että Webmaster ja alumnivastaava puuttuvat vielä.

  • Graafikko
    Aleksi Murtojärvi on ilmaissut halukkuutensa Linkin graafikoksi.
    Ei vastalauseita. Hallitus valitsi yksimielisesti Aleksi Murtojärvi Linkin graafikoksi.

10. Ympäristöasiat
Vilavaara kertoi Linkin saaneen viime vuonna JYY:n ympäristömerkin.
Hallitus kävi Vilavaaran johdolla läpi ympäristömerkin kriteereitä, koska linkin tavoitteena on tänäkin vuonna semmoinen saada.

Marjanen poistui ajassa 14.58.

Toimistovastaava nakitettiin kirjoittamaan kierrätysohjeet Kattilan seinälle.
Vilavaara lupasi lähettää kyselyjä ja hiillostaa hallituksen jäseniä ympäristöasioista.
Tapahtumavastaavia muistutettiin ottaa ympäristöasiat huomioon tapahtumien järjestämisessä ja kehoitettiin kirjoittavan huomiot ylös.

Puheenjohtaja pyysi vilauttamaan, jotta esityslistan seuraavan kohdan numero selviäisi. Lattu vilautti.

11. Sopoasiat
Vilavaara esitteli hallitukselle JYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopasta. Opas löytyy myös Kattilasta, todennäköisesti puheenjohtajan lokerosta.
Puheenjohtaja kertoi asian nousseen tapetille myös käymässään sopokoulutuksessa.
Hallitus keskusteli aiheesta.
Myös häirintäyhdyshenkilön mainostamisesta, asemasta ja toimintatavaoista keskusteltiin.

Vilavaara kertoi ennen joulua järjestetystä Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuustarkastusta ja siinä esille nousseita asioita.

Palaverissa nousi esille mm. se, että YTHS on tehnyt Agoran ATK-luokkiin ergonomiatarkastuksen viimeksi 2008. Palaverin perusteella ergonomiatarkastus tullaan uusimaan lähivuosina. Vilavaara kertoi huomauttaneensa, että ergonomiatarkastus olisi ehkä syytä tehdä myös muihin opetustiloihin. Hallitus keskusteli asiasta.

Opiskelijatilojen hygieniasta huomautettiin.
Homeisten kahvikuppien tiskaamista pitäisi harrastaa useammin ja ulkovaatteita ei saisi pitää ainejärjestötiloissa. Ainejärjestötilan siistimistiheydestäkin huomautettiin, mutta tämän suhteen toimenpiteet on jo aloitettu. Mikäli tarvetta ilmaantuu, ainejärjestötilaa tullaan siistimään kuukausittaista siivousta useammin.
Hallitus keskusteli asiasta.

Vilavaara kertoi, että Dumpilla on vuosittain ainejärjestökysely ja ehdotti, että myös Linkki voisi järjestää samanlaisen kyselyn jäsenilleen, jotta Linkin toimintaa voitaisiin kehittää.

Vilavaara kertoi pienenä tilastotietona, että vuonna 2013 tiedekunnassa oli noin 1600 opiskelijaa, joista miehiä on 1200 ja naisia 400.

Puheenjohtaja tiedusteli otetaanko sopovastaavaan yhteyttä.
Vilavaara ilmoitti, ettei juurikaan oteta, mutta kuuntelee Kattilassa kanssaopiskelijoiden kommentteja ja puheita.

Vilavaara muistutti lopuksi, että pidetään asiat tasa-arvoisina.

12. Kevätkokous
Puheenjohtaja ilmoitti, että järjestön sääntöjen mukainen kevätkokous pitää järjestää helmi-maaliskuussa.
Vilavaara korjasi, että kevätkokous pitää järjestää maalis-huhtikuussa.
Lundberg kertoi kyselleensä toimintakertomuksen perään.
Edellisen vuoden puheenjohtaja on ilmoittanut sen olevan työnalla.

Kreisberg ilmoitti tarkastavansa talousasiat kuntoon edellisvuoden osalta ja laittavansa ne eteenpäin.

Lundberg peruu varaamansa sauna-ajan. Etsitään uusi päivämäärä kevätkokoukselle.

Hallitus keskusteli toiminnantarkastuksen byrokraattisista järjestelyistä.

Hallitus keskusteli kevätkokouksen kokousteknisistä asioista.

13. Palaute
Lundberg ilmoitti ainejärjestötilasta saaneensa jäsenpalautteen uuden NHL-pelin hankinnasta.
Hallitus huomioi palautteen, mutta asiaan päätettiin palata vasta sitten, kun Kattilan pelikonsolin kohtalo on ratkennut.

14. META
Haavisto ehdotti hallituksen ryhmäyttämisen järjestämistä.
Hallitus keskusteli asiasta.

Puhjeenjohtaja kertoi saaneensa viestiä Linkin liittymisestä ICT-valiokuntaan, joka on ilmeisesti jossain yhteydessä Kauppakamariin.
Lundberg ja Kankaanpää päättivät antaa Lundbergin tiedot valiokuntaan, jossa edellämainittu on edustamassa Linkkiä.
ICT-valiokunnasta ei ole vielä tullut paluuviestä koskien Lundbergin vastausta.

Vilavaara ilmoitti pettymyksensä, koska ympäristö- ja sopovastaavan yhtälöstä ei fuusioitunut vihervassarifeministi-nimikettä.
Hallitus keskusteli asiasta.

Lattu kyseli aiemmin tulleeseen, tapahtumavastaavia ja tiedottamista koskevasta sähköpostista.
Lundberg lupasi selvitellä asiaa.

Kreisberg poistui ajassa 15.54.

15. Seuraava kokous
Puheenjohtaja kyseli hallituksen jäsenten halukkuutta käyttää Doodlea kokousaikojen päättämiseksi ja hallituksen jäsenten halukkuutta järjestää aamupalakokouksia.
Hallitus keskusteli asiasta.

Kreisberg saapui ajassa 15.55.

Puheenjohtaja ehdoitti seuraavan kokouksen järjestämistä maanantaina 16.2. klo 16.15.
Ehdotusta kannatetaan.
Päätetään pitää seuraava kokous maanantaina 16.2. kello 16.15 tilassa Ag C226.1.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.59.

Vastaa