Hallituksen kokous 3.2.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 3.2.2015, numero 06

Aika: 14:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja, poissa
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 14:21.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Joonas Lattu ja Antti Haavisto.

5. Ilmoitusasiat
Örnmark ilmoitti Järjestöseminaarin olleen suuri menestys.

Lattu ilmoitti Eetu Rantakankaan yrittävän järjestää yrityskontaktin kautta Kattilaan uutta pelikonsolia.

Puheenjohtaja ilmoitti olleensa Homasen kanssa Hackathon -kokouksessa.
Hallitus keskusteli asiasta.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen budjettia ja rahatilannetta.

Lattu tiedusteli tahtooko Linkki tukea kyykkäillan tarjoiluja.
Rahastonhoitaja huomautti, että tavallisesti tarjoiluja budjetoidaan etukäteen.

Hallitus keskusteli grillaustarvikkeiden hankkimisesta.
Kuhno ehdottaa, että budjetoitaisiin 40 € grillaustarvikkeisiin.
Haavisto kannattaa.
Budjetoidaan 40 € grillaustarvikkeisiin.

Jälkibudjetoidaan Latun esityksestä 4 € kyykkäillan tarjoiluihin.

7. Tapahtumat
Puheenjohtaja tiedusteli kyykkäkuljetuksen tilannetta.
Lattu selvitti tapahtumien kulun, ja kertoi Linkin toteuttavan yhteiskuljetuksen Ynnän kanssa.
Hallitus keskusteli asiasta.

Kreisberg ehdottaa kyykkäkuljetuksen hinnaksi 15 €/henkilö.
Hallitus keskusteli asiasta.
Päätetään periä kyykkäkuljetuksesta 15 euroa osallistujaa kohden.

Lattu kertoi Luonnontieteellisen laskiaisen edistyvän.
Linkin vastuulla on Facebook-tapahtuman tekeminen.

Kreisberg tiedusteli tuliko haalarinkorkkaussitseistä voittoa.
Lattu ei ole saanut asiasta vielä tietoa.

8. Toimihenkilöt
Homanen ehdotti Mikko Homasta liittovastaavan tehtävään.
Örnmark kannattaa.
Nimitetään Mikko Homanen liittovastaavaksi.

Toimihenkilöhakua jatketaan.

9. Yhteistyö Tekniikan Akateemisten kanssa
Hallitus keskusteli yhdistyksen nykyisistä sopimuksista.

Päätetään selvittää nykyiset sopimustilanteet ja eturistiriidat.
Palataan asiaan kun lisätietoa on hankittu.

10. Jäsenaloitteet
Aloitelaatikkoon on tullut kirjallinen aloite maitojauheen hankkimisesta Kattilaan.
Hallitus keskusteli asiasta.
Kreisberg ehdottaa ympäristövastaavan toteuttavan kokeilun maitojauheen eduista.
Hallitus keskusteli asiasta.
Päätetään toteuttaa kokeilu.

Kattilan tussitaululle on kirjoitettu aloite, jossa havaitaan Kattilan suodatinpussien olevan epäkäytännöllisiä.
Hallitus totesi suodatinpussien olevan liian pieniä.
Hallitus hankkii oikean kokoisia suodatinpusseja.

Puheenjohtaja ilmoitti Linkin saaneen suullista palautetta.
Palautteen mukaan haalarien myynnin yhteydessä toteutettu Linkin jäsenyyden tarkistaminen olisi helpompaa lukemalla jäsenen opiskelijakortin viivakoodi, nykyisen korppitunnuksen jäsenrekisteristä hakemisen sijaan.
Todetaan Linkin jäsenyyden selviävän hyvin myös opiskelijakorttiin liimattavasta Linkki-tarrasta.
Puheenjohtaja tiedusteli onko Linkki-tarroja tilattu lisää.
Kreisberg poistui.
Salo totesi, ettei uudenmallisessa opiskelijakortissa ole viivakoodia luettavaksi.
Kreisberg palasi mukanaan Linkki-tarrat.
Palaute huomioitu, mutta todetaan sen olevan liian vaivalloista toteuttaa.

11. META
Haaviston mukaan Amanuenssi ei ole vastannut IRC-koulutuksen järjestämiseen liittyviin tiedusteluihin.

Haavisto kertoi Dumpin lahjoittaneen Linkille kuvaputkitelevision.

Lattu kertoi olleensa yhteydessä Dumpin lautapelivastaavaan lautapeli-illoista.

Hallitus keskusteli Järjestöseminaarista.

Hallitus keskusteli kuukausitiedotteesta.
Puheenjohtaja tahtoi kuukausitiedotteen julkaistavan niin pian kuin mahdollista.
Tiedottaja tahtoi että tiedote hiotaan loppuun, koska aina kun uusia viestejä sähköpostilistalle menee, joku eroaa siitä.
Hallitus keskusteli asiasta.

Kreisberg tiedusteli milloin Linkin syntymäpäivät järjestetään.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja neuvoi tapahtumavastaavia toimimaan oma-aloitteisesti.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 11.2. kello 14:15 tilassa Ag C226.1.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:45.

Vastaa