Hallituksen kokous 24.2.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 24.2.2015, numero 09

Aika: 10:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Antti Haavisto ja Joonas Lattu.

5. Ilmoitusasiat
Lattu ilmoitti varanneensa Jokimaan erätuvan 10.-12.7. Linkin kesämiittiä varten.
Hallitus keskusteli asiasta.

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kykene osallistumaan Epsilon ry:n vuosijuhlille. Hän tiedusteli pystyykö joku muu osallistumaan.

Kankaanpää ilmoitti lanien olleen suuri menestys.
Hallitus keskusteli asiasta lyhyesti.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti kyykkämaksuja tulleen.

Hallitus keskusteli syntymäpäivien kakuista.

7. Tapahtumat
Puheenjohtaja tiedusteli ovatko kakkujen leipojat jo selvillä.
Hallitus keskusteli kakkujen leipomisesta.
Lattu lupasi tarjota tilat kakkujen leipomiseen, Salo ja Haavisto tarjoutuivat vapaaehtoisiksi leipojiksi.
Hallitus keskusteli kakkujen valmistuskuluista.
Puheenjohtaja ehdottaa, että budjetoidaan 30 euroa kakuntekokuluihin.
Haavisto kannattaa.
Budjetoidaan 30 euroa kakuntekokuluihin.

Haavisto kertoi Luonnontieteellisten laskiaisten olevan tällä viikolla.
Lattu kertoi tapahtuman järjestelyistä.
Lattu tiedusteli oliko puheenjohtaja vapaaehtoinen lipunmyyjäksi.
Puheenjohtaja vastasi olevansa.

Haavisto ja Lattu kertoivat 12.3. sitseistä.
Hallitus keskusteli asiasta.

Lattu totesi Jyväsmetron järjestelyjen alkavan.
Hallitus keskusteli asiasta.
Varapuheenjohtaja huomautti, että graafikko pitää ohjeistaa tekemään haalarimerkki.

Lattu kertoi, että lautapeli-illassa oli ensimmäistä kertaa Dumpin jäseniä, ja että näin toivottavasti tapahtuu jatkossakin.

Puheenjohtaja tiedusteli Iloisen Internet Iltapäivän tilanteesta.
Hallitus keskusteli asiasta.
Rantakangas kertoi tapahtuman käytännönjärjestelyistä.
Puheenjohtaja kysyi oliko hallituksessa Kortepohjassa asuvia vapaaehtoisia.
Haavisto ehdotti Kuhnoa.
Kuhno ei ole käytettävissä.
Varapuheenjohtaja kysyi tapahtuman osallistujamäärästä.
Rantakangas kertoi määrän vaihtelevan.

Kankaanpää kertoi viestittävänsä haalarit varanneille näillä olevan kaksi viikkoa aikaa noutaa haalarit, ennen kuin ne laitetaan yleiseen myyntiin.

Kankaanpää poistui.

Puheenjohtaja lupasi ottaa selvää

8. Paytrail
Puheenjohtaja kertoi Paytrail-sopimuksen vaativan nimenkirjoitusoikeutta.
Paytrailista tulisi sopimuksessa sponsori.
Puheenjohtaja ehdotti, että valtuutetaan puheenjohtaja solmimaan sopimus Paytrailin kanssa.
Kuhno kannatti.
Hyväksytään esitys. Valtuutetaan puheenjohtaja solmimaan sopimus Paytrailin kanssa.

9. META
Rantakangas kertoi Jyväskeskuksessa olevan rikkinäinen Sega Rally. Hän kertoi laitteen huostaanoton järjestelyistä ja tiedusteli tahtoiko Linkki käyttää laitteen kunnostukseen rahaa. Laitetta voisi käyttää tulonhankintaan.
Mikäli laite hankitaan, pitäisi Agoran museolaitteiden sijaintia järjestellä.
Puheenjohtaja tiedusteli onko Linkillä varaa laitteen hankintaan, jos se jotain maksaa.
Rahastonhoitaja huomautti, että ensin pitää määritellä, onko omaisuudenhankinta niin merkittävä, että päätöksestä pitäisi pitää yhdistyksen kokous, sekä ottaa selville laitteen huoltokustannuksien suuruus. Ennen selvitystä asiasta ei voi tehdä päätöstä.
Hallitus keskusteli käyttömaksun perimisen byrokraattisista ongelmista.
Puheenjohtaja huomautti laitteen olevan pitkäjänteinen vastuu myös tuleville hallituksille.
Hallitus keskusteli laitteen operoimisesta ja hankinnasta.
Rahastonhoitaja huomautti uudestaan, että ilman selvitystä ei asiasta voi tehdä päätöstä.

Kreisberg ilmoitti, ettei ole käytettävissä seuraavan viikon maanantaista perjantaihin, eikä häneen voi ottaa yhteyttä tänä aikana.

Hallitus keskusteli sitsimaksujen keräämisestä.

Puheenjohtaja tiedusteli mikä liittoasioiden tilanne on.
Homanen kertoi, ettei TEK ole vastannut mitään, mutta hän jatkaa yhteydenottoja.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.3. kello 14:15 ravintola Sohwin kabinetissa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:21.

Vastaa