Hallituksen kokous 3.3.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 3.3.2015, numero 10

Aika: 14:15
Paikka: Ravintola Sohwin kabinetti

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja, poissa
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava, poissa
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 14:18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Otto Örnmark ja Mikko Kuhno.

5. Ilmoitusasiat
Homanen ilmoitti Ynnän tiedustelleen onko Linkki halukas osallistumaan brodeerauskoneen hankintaan.
Hallitus keskusteli asiasta.
Todettiin ettei koneen hankintaan osallistuminen ole kustannustehokasta.

Puheenjohtaja ilmoitti olleensa yhteydessä Kortepohjan kyläsihteeriin Iloisen Internet-iltapäivän saralta.
Hallitus keskusteli asiasta.

Haavisto ilmoitti harkitsevansa yksiön vuokraamista Kortepohjasta.

6. Talousasiat
Haavisto kertoi 9-vuotissaunan budjetin alittuneen.

7. Tapahtumat
Haavisto kertoi sitsien olevan tulossa, ja että niiden ilmoittautumisaikaa jatketaan päivällä.
Sitsien osallistujamäärä on vajaa perumisten takia.
Lattu kirjoittaa sitsienjärjestämisohjeen hallituswikiin.

Haavisto kertoi vappusaunan varaamisen olevan kesken.

Todettiin, että Jyväsmetrosta pitäisi olla yhteydessä baareihin ja bussifirmoihin.
Pohdittiin hoitavatko tapahtumavastaavat vai yritysvastaavat yhteydenotot.
Örnmark kertoi yritysvastaavan soittaneen viimevuonna, tapahtumavastaavan sitä edellisenä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja ehdottaa, että perustetaan Jyväsmetrokomitea, jonka jäseniksi nimitetään Homanen, Lattu ja Haavisto.
Kuhno ehdottaa komitean puheenjohtajaksi Haavistoa.
Haavisto on käytettävissä.
Kukaan ei vastusta.
Perustetaan Jyväsmetrokomitea, jonka puheenjohtajana toimii Antti Haavisto ja jäseninä Lattu ja Homanen.

Haavisto kertoi VMP Studentgame-tapahtumasta.
Hallitus keskusteli asiasta.
Todetaan, että tarvitaan Linkin yhteyshenkilö.
Haavisto on vapaaehtoinen tehtävään.
Valtuutetaan Haavisto ottamaan vastaan Linkin jäsenistön ilmoittautumisia tapahtumaan.

Haavisto kertoi Luonnontieteellisten laskiaisten haalarimerkkien saapuneen, niitä voi noutaa Ynnän toimistolta.
Puheenjohtaja kysyi, onko sitsien ja Luonnontieteellisten laskiaisten lipunmyynnistä tulossa rahaa.
Haavisto ottaa selvää.

Haavisto tiedusteli vappusaunan valintaa, järjestetäänkö tapahtuma Vivecalla, mikäli se on vapaana, vai Nanoscience Centerillä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Päätetään järjestää vappusauna Vivecalla, mikäli mahdollista, mutta annetaan tapahtumavastaaville vapaat kädet toimia tilanteen mukaan.

8. META
Örnmark tiedusteli hallituksen kantaa kuukausitiedotteeseen.
Hallitus keskusteli asiasta.
Örnmark ehdotti, ettei tiedotetta kutsuta kuukausitiedotteeksi, vaan käytetään julkaisutahdista riippumatonta nimeä.
Tiedottaja valmistelee luonnoksen ensimmäisestä tiedotteesta.
Puheenjohtaja tiedusteli aikataulua.
Tiedottaja ehdotti seuraavaa kokousta.
Sovitaan tiedotteen valmistelupaikaksi hallituswiki.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 9.3. kello 14:15 tilassa Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:29.

Vastaa