Hallituksen kokous 9.3.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 9.3.2015, numero 11

Aika: 14:15
Paikka: Ag C226.1.

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava, poissa
Riikka Vilavaara, toimihenkilö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 14:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntelaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpää ja Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat
Vilavaara ilmoitti JYYn valitusviikkojen alkaneen, hän suositteli kaikkia valittamaan.
Hallitus lupasi valittaa.

Kankaanpää ilmoitti tämän vuoden haalareiden olevan vapaata riistaa. Hän ilmoittaa asiasta jäsenistölle.
Kankaanpää tiedusteli vastasiko haalarien myynti tilausta

Kuhno ilmoitti päässeensä Elastomanian läpi.

Lattu ilmoitti Luonnontieteellisten laskiasten olleen ja menneen. Haalarimerkit voi noutaa Ynnän toimistolta.
Hallitus keskusteli Ynnästä.

Puheenjohtaja kertoi Iloisen Internet-iltapäivän olleen. Tapahtumaan osallistuttiin.
Haavisto kertoi seuraavansa fuksien ohjelmointitilannetta.

Vilavaara ilmoitti saaneensa opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus -palaverin pöytäkirjat.
Hallitus keskusteli palaveristä.

Puheenjohtaja ilmoitti laitoskokouksen olevan perjantaina.
Vilavaara kertoi laitoskokouksen olevan lukuvuoden ensimmäinen.
Puheenjohtaja kertoi, ettei pääse paikalle.
Puheenjohtaja suositteli kaikille osallistumista.
Hallitus keskusteli asiasta.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi yhdistyksen taloustilanteesta.
Lattu kertoi, että tarvitsee kulukorvauksia.

Lattu muistutti, että lomasitsien laskut pitäisi lähettää.

Rahastonhoitaja tiedusteli päästiinkö haalarinkorkkaussitseistä omilleen.
Lattu totesi, että voittoa tuli, tarkkaa määrää selvitetään.

Rahastonhoitaja tiedusteli laskiaisten tuloista.
Lattu kertoi, ettei ole saanut vielä selvyyttä asiaan.

Rahastonhoitaja kertoi Paytrailin lähettäneen tarkastussumman rahaa.

Lattu kysyi maksetaanko lomasitsien toastmasterin sitsimaksu.
Rahastonhoitaja vastasi, että tyypillisesti on maksettu.
Haavisto ehdottaa, että budjetoidaan 15 euroa toastmasterin sitsimaksuun.
Hallitus keskusteli sitsikäytänteistä.
Kukaan ei vastusta.
Budjetoidaan 15 euroa toastmasterin sitsimaksuun.

Hallitus keskusteli laneista.
Esille nousi kirskikkatomaattikompon rakennusaineiden roskiin heittäminen.
Kreisberg ja Vilavaara paheksuivat tuhlausta.

Puheenjohtaja kertoi saaneensa maksuohjeet Epsilon ry:n vuosijuhlillle.
Hän tiedusteli korvataanko hänen matkansa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja tiedusteli myös silliaamiasen korvaamisesta.
Rahastonhoitaja vastasi ottavansa kulukorvaushakemuksia vastaan.

7. Tapahtumat
Haavisto ilmoitti Jyväsmetrokomitean toiminnan alkaneen.

Lattu kertoi lomasitsien toteutavan 50-50 -sukupuolijakaumalla
Hän tiedusteli hankitaanko linkin puolelta lipunmyyjiä.
Hallitus keskusteli lipunmyynnistä ja sitseistä.
Kankaanpää sanoi voivansa myydä lippuja.
Kreisberg poistui.
Hallitus keskusteli sitsien jatkobileistä ja sitsienjärjestysohjeista.

Kuhno ehdotti, että kopo-sihteeriltä voisi hakea valituslomakkeita.
Kreisberg palasi.

Lattu kertoi Jyväsmertron haalamerkin olevan Graafikon suunniteltavana.
Tarjouksia on tullut kuudelta baarilta.
Keskusteltiin Jyväsmetron siirtämisen 28.4..
Varapuheenjohtaja tiedusteli busseista.
Hallitus keskusteli asiasta.
Kreisberg poistui.
Keskusteltiin baarivalinnoista.
Kankaanpää poistui.

Haavisto kertoi vappusaunan olevan auki, sillä Vivecaan ei saa yhteyttä.
Kreisberg palasi.
Kankaanpää palasi.
Keskusteltiin saunan varaamisesta.

Kreisberg ilmoitti voivansa hoitaa kaikki sitsien avoimet lipunmyyntivuorot.

Keskusteltiin kevätkokouksen järjestämisestä.
Puheenjohtaja ehdotti, että kevätkokous pidettäisiin 20.4..
Kukaan ei vastusta.
Päätetään pitää kevätkokous 20.4.

8. JYYn 81. vuosijuhlat
Puheenjohtaja tiedusteli tahtooko joku hallitusksesta osallistua.
Todetaan, ettei Linkki lähetä edustajaa.
Vilavaara suositteli, että muistetaan JYYtä.
Puheenjohtaja tiedusteli tahtooko linkki muistaa JYYtä.
Rahastonhoitaja ehdotti että muistetaan ylioppilaskuntaa 20 eurolla.
Kuhno kannattaa.
Päätetään muistaa JYYtä 20 eurolla.

9. IT-tiedekunnan publiikki
Todetaan, että Varapuheejohtaja edustaa Linkkiä.
Hallitus keskuteli publiikista.

10. Linkki-info
Puheenjohtaja kertoi kyseessä olevan infotilaisuus Linkistä maisteriopiskelijoille.
Puheenjohtaja tiedusteli milloin hallituksen jäsenet voisivat olla järjestämässä tilaisuutta.
Hallitus keskusteli asiasta.
Sovittiin infotilaisuus pidettävän perjantaina 11.3..

11. META
Vilavaara tahtoo uudet sivut Linkille.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja tiedusteli voivatko yritysvastaavat toimia yhteyshenkilönä.
Ukkonen lupautui toimimaan yhteyshenkilönä.

Kankaanpää muistutti Jyväsmetron domainista.
Vilavaara tiedusteli onko domain uusittu.
Varapuheenjohtaja sanoi kysyvänsä webmasterilta.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanataina 16.3. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:44.

Vastaa