Hallituksen kokous 16.3.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 16.3.2015, numero 12

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava, poissa
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Kankaanpää avasi kokouksen 12:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Antti Haavisto ja Mikko Homanen.

5. Ilmoitusasiat
Haavisto ilmoitti sitsien olleen.
Varapuheenjohtaja tiedusteli lipunmyyntituloista
Haavisto kertoi ettei ole saanut vielä tietoa.

6. Talousasiat
Haavisto tiedusteli yhdistyksen taloustilannetta.

Hallitus keskusteli Vappusaunan kustannuksien vaikutuksesta yhdistyksen talouteen.

Kuhno huomautti, että olisi hyvä jos joku muukin kuin rahastonhoitaja tietää Linkin taloustilanteesta.

Varapuheenjohtaja totesi, että tiedustellaan taloustilannetta rahastonhoitajalta.

7. Tapahtumat
Haavisto kertoi seuraavansa sitsien tuloja.

Haavisto kertoi baareilta tulleen lisää Jyväsmetrotarjouksia.
Hän muistutti, että metro on siirretty tiistaille
Jyväskylän ulkopuolisilta paikoilta on myös tullut tarjouksia, paikkoja käydään läpi.

Varapuheenjohtaja tiedusteli bussien kilpailutustilannetta.
Homanen kertoi komitean ottavan ensi viikolla yhteyttä bussifirmoihin.
Hallitus keskusteli asiasta.

Hallitus keskusteli jyväsmetron aikataulusta.

Homanen kertoi, että Hackathon järjestetään 17.-19.4.

Haavisto muistutti Instanssin olevan tulossa.
Varapuheenjohtaja kehotti kaikkia hankkimaan liput.
Hallitus keskusteli Instanssista.

8. Toimihenkilöiden nimittäminen
Varapuheenjohtaja ehdotti, että nimitetään Simo Haatainen webmasteriksi.
Haavisto kannattaa.
Nimitetään Simo Haatainen webmasteriksi.
Hallitus keskusteli webmasterin tehtävistä.

9. META
Varapuheenjohtaja muistutti tapahtumavastaavia ohjeistamaan webmasteria tekemään Jyväsmetron sivut.

Varapuheenjohtaja tiedusteli hallituksen kantaa Keskisuomalaisen tilaukseen.
Kuhno ilmaisi kielteisen mielipiteen.
Hallitus keskusteli asiasta.
Varapuheenjohtaja pyysi sihteeriä merkitsemään seuraavan kokouksen esityslistaan tilauksen lakkauttamisen.

Hallitus keskusteli laitoskokouksesta.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25.3. kello 16:15 tilassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen 13:19.

Vastaa