Hallituksen kokous 25.3.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 25.3.2015, numero 13

Aika: 16:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja, poissa
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, saapui kohdassa 3.
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Kreisberg saapui.
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Puheenjohtaja avasi kohdan 3 uudelleen kohdan 8 jälkeen.
Lisätään esityslistaan kohta 9, Uusien jäsenien hyväksyminen.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.
Siirrytään kohtaan 9.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Kreisberg poistui.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Kuhno ja Joonas Lattu.

5. Ilmoitusasiat
Kreisberg palasi.
Puheenjohtaja ilmoitti olevansa kiireinen, mutta aloittaneensa prosessin JYYn yleisavustuksen hakemiseen.
Hän pyysi hallituksen jäseniä toimittamaan asianmukaiset dokumentit omilta vastuualueiltaan.
Puheenjohtaja tiedusteli rahastonhoitajalta edellisien vuosien tilinpäätösten sijaintia.
Rahastonhoitaja kertoi niiden olevan tallessa.

Puheenjohtaja ilmoitti olleensa Epsilon ry:n vuosijuhlilla.
Hallitus keskusteli asiasta.

Haavisto ilmoitti Linkin IRC-kanavalla olevan huomattavan paljon keskustelua.
Hallitus keskusteli asiasta.

Kuhno ilmoitti seuraavana päivänä olevan opinto- ja tiedevaliokunnan kokous.
Puheenjohtaja kertoi, ettei pääse osallistumaan.
Kuhno ei myöskään pysty osallistumaan.
Puheenjohtaja tiedusteli ketkä muut ovat estyneitä.
Valitaan Haavisto osallistumaan kokoukseen.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti maksaneensa Keskisuomalaisen tilauksen.
Hän kertoi asiakirjojen valmistelun Kevätkokousta varten etenevän.
Rahastonhoitaja antoi tilinpäätöksen hallituksen allekirjoitettavaksi.

Puheenjohtaja kertoi laskun Instanssin tilavuokrasta olevan tulossa.
Rahastonhoitaja ja puheenjohtaja keskustelivat laskun maksamisesta.

Lattu kertoi Haalarinkorkkaussitsien tulojen selvinneen, rahat laskutetaan Dumpilta.
Kreisberg poistui.

7. Tapahtumat
Lattu kertoi YK:n olevan kiinnostunut pitämään Linkin kanssa yhteisen kevätsaunan.
Hallitus keskusteli asiasta.

Haavisto kertoi Vappusaunan pidettävän Mataralla.
Kuhno kertoi käyneensä tarkastamassa tilat, ja olleensa niihin muuten tyytyväinen, mutta sauna ei tarkastushetkellä toiminut.
Kreisberg palasi.
Lattu huomioi hinnan olleen erityisen halpa.

Lattu kertoi Jyväsmetron merkkien tilatun, ja aikataulutuksen valmistuneen.
Homanen kertoi bussitarjouksia tulleen.
Lattu kertoi yhden tarjouksen olleen halvempi kuin viime vuonna.
Hallitus keskusteli osallistumismaksusta.
Lattu ehdotti, että Jyväsmetron osallistumismaksuksi asetetaan Linkin jäsenille 10 euroa ja muille 12 euroa.
Kuhno kannattaa.
Päätetään esityksen mukaisesti.

Puheenjohtaja kertoi saaneensa tiedusteluja vuosijuhlien valmisteluista.
Todetaan valmistelujen olevan käynnissä.

Lattu kertoi ajatuksestaan siirtää 2. pääsiäispäivälle osuvan lautapeli-illan saman viikon tiistaille.
Hän järjestää tilavarauksen.

8. Keskisuomalaisen tilaus
Puheenjohtaja tiedusteli lehden tilauskauden pituudesta.
Rahastonhoitaja kertoi laskun olevan 3.9.2015 asti maksettu, ja tilauskauden kestävän maaliskuuhun 2016.
Todetaan, ettei toimintasuunnitelmasta löydy esteitä tilauksen lopettamiselle.
Hallitus keskusteli lehtitilauksen tarpeellisuudesta.
Todetaan, että jäsenistöä on kuultu asiasta pienimuotoisesti ja tilauksen lopettamisen saaneen kannatusta.
Haavisto ehdotti, että keskeytetään Keskisuomalaisen tilaus.
Kuhno kannattaa.
Päätetään keskeyttää Keskisuomalaisen tilaus.
Kreisberg huomioi, että tilauksen perujalla pitää olla nimenkirjoitusoikeus.
Hallitus keskusteli tilauksen keskeyttämisen järjestelyistä.

Puheenjohtaja avasi uudelleen kohdan 3.

9. Uusien jäsenien hyväksyminen
Puheenjohtaja ehdotti, että liitetään liitteen 1 mukaiset henkilöt Linkki Jyväskylä ry:n jäseniksi.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaisesti.

10. META
Puheenjohtaja tiedusteli onko TiTOLista kuulunut mitään.
Homanen vastasi kieltävästi.

Kreisberg tiedusteli onko puheenjohtajalla nimenkirjoitusoikeuden muutoksesta tullutta vahvistusta.
Puheenjohtaja vastasi myöntävästi.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.4. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:07.

Vastaa