Hallituksen kokous 8.4.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 8.4.2015, numero 14

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Kankaanpää avasi kokouksen 12:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Artur Kreisberg ja Antti Haavisto.

5. Ilmoitusasiat
Varapuheenjohtaja ilmoitti Instanssin tulleen ja menneen.
Tapahtuma teki tappiota kalliimman pakettiautovuokran ja pienentyneen kävijämäärän takia.
Kuhno tiedusteli saavatko pakettiauton palauttajat matkakorvauksia.
Varapuheenjohtaja vastasi, että saavat kulukorvaushakemuksella.
Rahastonhoitaja kertoi omaa autoa käyttäneiden voivan hakea kilometrikorvauksia 0,43 euroa kilometriltä.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti toiminnantarkastuksen valmistuneen.
Ei juurikaan sellaista huomautettavaa, mitä ei ollut etukäteen tiedossa.

Rahastonhoitaja kertoi Instanssi-laskujen vaikuttaneen yhdistyksen talouteen merkittävästi.

Hallitus keskusteli Instanssin tuloista ja menoista.

7. Tapahtumat
Lattu kertoi Jyväsmetron lipunmyynnin alkavan kokouspäivänä kello 20.
Hän kertoi myös Jyväsmetron haalarimerkkkien olevan tulossa.
Varapuheenjohtaja muistutti lauluvihkojen tekemisestä.
Hallitus keskusteli Jyväsmetron mainostamisesta.

Lattu tiedusteli milloin lipunmyynti pitää sulkea, jotta maksut näkyisivät ajoissa.
Rahastonhoitaja totesi, että epävarmojen ilmoittautujien tulisi ottaa kuitti maksusta mukaan.

Haavisto kertoi merkkimarkkinoiden pidettävän 14.4..
Hallitus keskusteli merkkien hinnoista ja myymisestä.
Varapuheenjohtaja tiedusteli ketkä pääsevät myymään.
Haavisto ja Salo ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi.

Hallitus keskusteli kevätkokouksesta.

8. Linkin tiedoite
Hallitus kertasi kuukausitiedotteen yksityiskohtia.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että käsitellään kuukausitiedoitteen rakenne ja tarpeellisuus seuraavassa kokouksessa.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaisesti.

9. META
Varapuheenjohtaja tiedusteli, järjestetäänkö ennen Jyväsmetroa grillailua.
Lattu tiedusteli Kuhnolta, saisiko tämän järjestettyä Linkin Grilliin uutta ritilää.
Kuhno oli epävarma.
Lattu kertoi, että ennen Jyväsmetroa grillataan.
Varapuheenjohtaja käy hankkimassa grillaustarvikkeita.

Lattu kertoi tiedustelevansa YK:lta oliko näillä vielä mielenkiintoa yhteistä kevätsaunaa kohtaan.

Haavisto tiedusteli olivatko haalarinkorkkaussitsien tuotot jo tulleet.
Rahastonhoitaja kertoi lähettäneensä laskun Dumpille.

Haavisto tiedusteli tuliko Emilen kanssa järjestetyistä sitseistä voittoa.
Lattu kertoi tiedustelevansa asiaa.
Kreisberg vastasi myyneensä oman myyntivuoronsa aikana muutaman lipun sitsien jatkoille.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 13.4. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen 12:46.

Vastaa