Hallituksen kokous 13.4.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 13.4.2015, numero 15

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava, poissa
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava
Mikko Mäntylä, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpää ja Mikko Kuhno.

5. Linkin tiedoite
Varapuheenjohtaja kertoi oman kantansa tiedotteesta. Tiedotteessa voisi Linkin asioiden lisäksi ilmoittaa myös laitoksen ja tiedekunnan tapahtumista ja kokouksista.
Hallitus keskusteli tiedotteen julkaisutahdista ja sisällöstä.
Örnmark ehdotti, että julkaistaan syksyllä ensimmäinen tiedote, jota julkaistaan jokaisen periodin alussa hallituksen kokouksen jälkeen.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään kumota edellinen päätös kuukausittaisesta tiedotteesta ja hyväksytään esitys.

6. Ilmoitusasiat
Örnmark ilmoitti lähettäneensä kevätkokouskutsun jäsenistölle sähköpostitse ja julkaisseensa sen yhdistyksen internet-sivulla.

Homanen ilmoitti tehneensä Magisterin kanssa sopimuksen, jossa Linkki testikäyttää yrityksen tuottamaa viestintä- ja johtamisjärjestelmää.

Homanen ilmoitti, ettei Hackathonia pidetä vähäisen ilmoittautujamäärän takia.

Puheenjohtaja ilmoitti menevänsä varapuheenjohtajan ja Dumpin puheenjohtajan kanssa kokoustamaan dekaanin kanssa 16.4.

Puheenjohtaja ilmoitti menevänsä Kuhnon kanssa keskustelemaan kurssipalautteen keräämisestä laitoksen johtajan ja amanuenssin kanssa 20.4.

Haavisto kertoi opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksesta.

7. Talousasiat
Rahastonhoitaja kysyi oliko kukaan Homasen lisäksi hankkinut Linkille rahaa.
Haavisto muistutti seuraavan päivän merkkimarkkinoista.

Rahastonhoitaja kertoi yhdistyksen taloustilanteesta.

Rahastonhoitaja tiedusteli kuka hankkii Instansseilla järjestyksenvalvojina toimineiden ruokaliput.
Puheenjohtaja vastasi hankkivansa.
Rahastonhoitaja tiedusteli pitäisikö toiminnantarkastajien ruokaliput ostaa samalla, sillä näitä on yleensä vastaavasti muistettu.

8. Tapahtumat
Haavisto kertoi YK:n kanssa pidettävän kevätsaunan olevan Opinkivellä 5.5.

Haavisto kertoi vappusimojen valmistuksen olevan hoidossa ja tiedusteli pitäisikö valmistuskuluihin budjetoida rahaa.
Varapuheenjohtaja vastasi, että asian voi hoitaa kulukorvauksella.

Haavisto sanoi jyväsmetrolippuja myydyn hyvissä määrin.
Hallitus keskusteli Jyväsmetrosta.

Haavisto kertoi ideasta järjestää vappubiljardi-tapahtuma. Hän on tiedustellut hintoja paikallisilta biljardisaleilta.
Mahdollisia ryhmäalennuksia varten pitäisi tietää tarkka ryhmäkoko.
Todetaan idea epäkäytännölliseksi tässä mittakaavassa.

Hallitus keskusteli vuosijuhlien valmisteluista.

9. Kevätkokous
Todetaan että kaikki esityö kokousta varten on kaikilta mahdollista osin tehty.

Kreisberg ehdotti, että budjetoidaan 50 euroa kevätkokouksen tarjoiluihin.
Haavisto ja Kankaanpää kannattavat.
Päätetään budjetoida 50 euroa kevätkokouksen tarjoiluihin.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 100,01 euroa kevätkokouksen tilavuokraan.
Kankaanpää kannattaa.
Päätetään budjetoida 100,01 euroa kevätkokouksen tilavuokraan.

Hallitus jakoi kokouksen valmisteluvastuita.

10. Jäsenpalautteet
Puheenjohtaja luki jäsenaloitteen (liite 1) uuden tiskiharjan hankkimisesta.
Todetaan puutteen olevan tiedossa, ja että varapuheenjohtaja hankkii Kattilaan uuden tiskiharjan.

Varapuheenjohtaja luki jäsenpalautteen (liite 2) korpin korvaamiseen liittyen.
Kuhno kertoi kuulleensa, ettei Korpista ilmeisesti ollakaan hankkiutumasta eroon.
Kuhno ottaa selville väitteen paikkansapitävyyden.

Puheenjohtaja kertoi valmistautuvansa kannanoton kirjoittamiseen.
Varapuheenjohtaja suositteli myös henkilökunnan konsultoimista.
Puheenjohtaja huomioi, että asiasta voisi keskustella myös JYYn sihteerien kanssa. Varapuheenjohtaja yhtyi mielipiteeseen.
Puheenjohtaja ottaa JYY:hyn yhteyttä.

Varapuheenjohtaja huomioi, että on saatava varmuus siitä, millaiset suunnitelmat Korpin tulevaisuudesta nykyhetkellä ovat.

Örnmark nosti esille asian huomioimisen tiedekuntaneuvostossa.
Örnmark tiedustelee asiaa Samuel Uusi-Mäkelältä, jonka varajäsen hän neuvostossa on.

Päätetään palata asiaan kun lisäinformaatiota on saatu.

11. META
Haavisto kertoi saaneensa Latulta ehdotuksen järjestää Linkin ompeluseura ennen vappua. 23.4. Rentukassa.
Varapuheenjohtaja kannattaa.

Puheenjohtaja kertoi tahtovansa kuulla hallitukselta palautetta hallituksen toiminnasta tähän asti.
Kuhno kertoi olevansa tyytyväinen.
Hallitus keskusteli palautteen antamisesta.
Salo ehdotti, että pyyntö toistettaisiin seuraavassa kokouksessa.

Puheenjohtaja muistutti toiminnan dokumentoimisen tärkeydestä, erityisesti tulevia hallituksia varten.

Haavisto muistutti, että vappusaunan avain pitää hakea tilaisuutta edeltävänä päivänä, tai samana päivänä ennen kello kahta.
Haavisto ja Kuhno noutavat avaimen.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 20.4. kello 16:30 Opinkiven saunalla.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:15.

Vastaa