Hallituksen kokous 25.6.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 25.6.2015, numero 20

Aika: 18:00
Paikka: Ravintola Sohwin kabinetti

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja, poissa
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava, poissa
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 18:01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Artur Kreisberg ja Antti Haavisto.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja aloitti kokoustauon.

Puheenjohtaja jatkoi kokousta.

Salo ilmoitti korjanneensa edellisessä kokouksessa mainitun rei’ittimen kokouksen jälkeen.

Rahastonhoitaja tiedusteli, oliko yhdistykselle tullut uusia laskuja.
Puheenjohtaja kertoi käsittelevänsä kulukorvaushakemuksia.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, ettei sitsituloja ole tulossa ennen syksyä.
Hän kertoi maksaneensa kesämiitin vuokran.

Lattu kysyi mistä kesämiitin avaimet voi noutaa.
Kreisberg suositteli Lattua tiedustelemaan vuokranantajalta.

Haavisto tiedusteli yhdistyksen rahatilannetta.
Rahastonhoitaja kertoi, että yhdistyksen rahatilanne ei taivu äkillisiin suuriin hankintoihin.

Haavisto tiedusteli yhdistyksen tuloista.
Rahastonhoitaja vastasi, ettei varsinaisia tuloja juurikaan ole tulossa.

Rahastonhoitaja huomautti, että tilaisuuksien järjestäminen on lähes mahdotonta ilman sponsorisopimuksia, joita oli varsin laihalti.
Hän kehotti yritysvastaavia aktiivisuuteen.

Puheenjohtaja pyysi rahastonhoitajaa arvioimaan tarvittavien sponsorisopimuksien määrää.
Rahastonhoitaja vastasi summan löytyvän tulo/menoarviosta.

7. Tapahtumat
Puheenjohtaja kertoi, että tämän vuoden kesämiiitin tarjoiluihin sisältyisivät vain letut.
Kreisberg muisteli edellisenä vuonna tarjoiluiden olleen runsaammat.
Hän huomautti, että mikäli ruokahuoltoa ei järjestetä yhdistyksen puolesta, on tästä ilmoitettava selkeästi.

Hallitus keskusteli tapahtuman vesihuollosta.

Kreisberg toivoi tapahtumien valmistelusta ja tarpeista parempaa dokumentointia.

Haavisto nosti esille vesitonkan hankkimisen.

Puheenjohtaja ehdotti, että budjetoidaan 50 euroa kesämiitin tarjoiluihin.
Kukaan ei vastusta.
Budjetoidaan 50 euroa kesämiitin tarjoiluihin.

Kreisberg ehdotti, että jälkibudjetoidaan 250 euroa kesämiitin vuokrakuluihn.
Kukaan ei vastusta.
Jälkibudjetoidaan 250 euroa kesämiitin vuokrakuluihin.

Hallitus keskusteli edellisessä kokouksessa käsitellystä fuksitapahtumista.
Lattu nosti esille lautapelitapahtuman järjestämisestä Lillukassa.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja kehotti tapahtumavastaavia selvittämään Lillukan varauksen peruutusoikeutta.
Puheenjohtaja ehdotti, että mikäli hallitus voi kokoontua ennen syyskuun puoliväliä siten, että Lillukan varauksen saa peruttua, saavat tapahtumavastaavat varata Lillukan lautapelitapahtumaa varten.
Kukaan ei vastusta
Päätetään esityksen mukaisesti.

8. Jäsenpalaute
Puheenjohtaja esitteli jäsenpalautteen koskien Instanssin tukianomusta (liite 1).
Puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintaa kehuva palaute (liite 2).
Salo suhtautui epäilevästi palautteeseen.

9. Linkin domain
Puheenjohtaja esitteli Viestintävirastolta tulleen muistutuksen yhdistyksen domainin uusimisesta.
Hallitus keskusteli yhteyshenkilön vaihtamisesta.
Puheenjohtaja ehdotti että uusitaan verkkotunnus viideksi vuodeksi, mihin budjetoidaan 50 euroa ja mikäli tunnusta ei voi rekisteröidä yhdistyksen nimiin, nimetään Tomi Lundberg verkkotunnuksen yhteyshenkilöksi.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaisesti ja budjetoidaan 50 euroa verkkotunnuksen uusimiseen.

10. Titol kevätkokous
Puheenjohtaja muistutti TiTOLilta tulleesta kokouskutsusta.
Kreisberg tiedusteli kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Puheenjohtaja kertoi esityslistan olevan kokouskutsun yhteydessä.

Puheenjohtaja aloitti kokoustauon.

Puheenjohtaja jatkoi kokousta.

Kresberg pyysi puheenjohtajaa kertaamaan kokouksen esityslistan.
Puheenjohtaja kertasi esityslistan, huomioiden kokouksen olevan tavallinen kevätkokous.
Puheenjohtaja edustaa Linkkiä kokouksessa.

11. Kattilan kesän aukiolo
Puheenjohtaja kertoi saaneensa tiedustelun Kattilan aukiolosta.
Hän kertoi tiedustelleensa asiasta vahtimestarilta ja on mahdollista että kattila suljetaan kesäksi.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohta ehdotti että lukitaan ainejärjestötila heinäkuun ajaksi. Oveen asetetaan tästä ilmoitus, mutta jäsenistön välttämätön tarve päästä tilaan huomiodaan.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaisesti.

12. META
Salo tiedusteli vuosijuhlien tilannetta.
Haavisto kertoi, että nykyiset tarjoukset on peruttu.
Hän kertoi linjan olevan epäselvä, eikä osallistujamäärä ole tiedossa.
Puheenjohtaja totesi että osallistujapohjan selvittäminen pitää aloittaa.

Haavisto tiedusteli jäsenrekisterin puhdistamisen ajankohdasta.
Puheenjohtaja muisteli ajankohdan sijoittuvan syksyyn.
Kresberg poistui.

13. Seuraava kokous
Kreisberg palasi.
Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:19.

Vastaa