Hallituksen kokous 27.8.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 27.8.2015, numero 21

Aika: 18:00
Paikka: Ravintola Sohwin kabinetti

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 18:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohta ehdotti, että muutetaan esityslistan kohdaksi 8 Fuksit.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpää ja Janne Ukkonen.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja aloitti kokoustauon.

Puheenjohtaja jatkoi kokousta.

Varapuheenjohtaja ilmoitti hakeneensa yhdistykselle urheilukenttävuoroa ensisijaisesti tiistaille kello 19-20 ja toissijaisesti keskiviikoille kello 19-20.

Haavisto ilmoitti välittävänsä viestin, että lauantaina 29.08. ja tiistaina 1.9. toivotaan apua fuksien opastamiseen Kortepohjan ylioppilaskylässä.

Puheenjohtaja ilmoitti sopineensa alustavasti jokaisen kuukauden toisena lauantaina järjestettävän Iloisen Internetiltapäivän tilojen varaamisesta.

Lattu kertoi lisätietoja Haaviston mainitsemasta ylioppilaskylän muuttopäivistä.

Haavisto ilmoitti laitoksen lahjoittaneen yhdistykselle 3 pakettia kahvia ja 3 purkkia maitoa.

Puheenjohtaja kertoi, että Iloisen Internetiltapäivää ei välttämättä jatketa enää sunnuntaille.

Puheenjohtaja ilmoitti webmasterin ehtineen uusia yhdistyksen verkkotunnuksen seuraavaksi vuodeksi.

6. Talousasiat
Puheenjohtaja kertoi saaneensa rahastonhoitajalta tiedon, ettei yhdistyksen taloustilanne ole merkittävästi muuttunut.

Lattu kertoi kesämiitin budjetin ylittyneen parilla kymmenellä eurolla aamiastarpeiden hankkimisen takia.

Homanen kertoi Elisalta tulleen tarjouspyyntö sponsorointisopimuksesta.
Hän kertoi olleensa myös yhteydessä Qvanteliin.

7. Tapahtumat
Lattu kertoi kesämiitin menneen hyvin.

Lattu tiedusteli oliko puheenjohtaja varannut lautapeli-iltojen tilat.
Puheenjohtaja vastasi, ettei ole.
Lattu kertoi suunnitelleensa, että lautapeli-illat pidetään parillisina viikkoina.
Hän kertoi suunitelmissa olevan tapahtumien toteuttamisen yhteistyössä Dumpin kanssa.

Lattu kertoi varanneensa Lillukan 23-25.10. syyslaneja varten ja 13.-15.11. lautapelitapahtumaa varten.
Hän kertoi myös varanneensa ylioppilaskylän B-talon saunan 24.10. ja 14.11.
Hän huomioi, että tapahtuma ei mene päälle Dumpin vuosijuhlien kanssa.

Lattu muistutti, että YK:n kanssa yhdessä järjestettävän syysristeilyn valmistelut pitäisi aloittaa.
Varapuheenjohtaja huomautti, että risteilyn päivämäärä pitää sopia mahdollisimman pian.

Lattu totesi, että Linkki ei syksyllä järjestä oma-aloitteisesti sitsejä, mutta osallistunee yhteistyössä muiden ainejärjestöjen sitseihin.

Tapahtumavastaavat kertoivat, ettei nostalgiapeliturnaus ole juuri edennyt.
Hallitus keskusteli turnauksesta.

Homanen kertoi mahdollisesta eksursiosta IBM:lle Helsinkiin.
Hallitus keskusteli eksursion logistisista järjestelyistä.

Varapuheenjohtaja tiedusteli vuosijuhlien tilanteesta.
Hallitus keskusteli asiasta.
Todettiin, etteivät valmistelut ole edenneet keväästä.

8. Fuksit
Haavisto kertoi fukseja olevan 65 kevään haussa opiskelupaikan saanutta ja muutamia kymmeniä aikaisemmin opiskelupaikan vastaanottaneita.
Puheenjohtaja ilmoitti käyvänsä tiistaina 1.9. esittäytymässä fuksien nimenhuudossa.
Hallitus esittäytyy maanantaina 7.9.

Puheenjohtaja kertoi fuksisaunan pidettävän 3.9.
Hallitus keskusteli saunan alkamisajankohdasta.
Todetaan fuksisaunan alkavan kello 18, hallitus esittäytyy saunalla lyhyesti.

Lattu pohti, voisiko fukseja opastaa linkin sähköpostilistalle liittymisessä.
Kankaanpää totesi tehtävän kuuluvan tutoreille.

Kankaanpää poistui.
Kankaanpää palasi.

Hallitus keskusteli fuksisaunan tarjoiluista.
Salo ehdotti, että budjetoidaan 45 euroa fuksisaunan tarjoiluihin.
Kankaanpää, Ukkonen, Kuhno kannattavat.
Budjetoidaan 45 euroa fuksisaunan tarjoiluihin.

Haavisto tiedusteli IRC-koulutuksen järjestämisestä.
Puheenjohtaja kertoi keskustelleensa asiasta amanuenssin kanssa ja on vielä lisää yhteydessä amanuessiin paikan ja ajankohdan suhteen.

Puheenjohtaja tiedusteli fuksiaisista.
Tapahtumavastaavat kertoivat aiheesta kokoustettavan maanantaina 7.9.
Hallitus keskusteli linkin rasteista ja osallistujamäärästä.

Tapahtumavastaavat kertoivat Dumpin kanssa yhteisesti järjestettävän vapaa-ajan tapahtuma näyttävän epätodennäköiseltä.

9. META
Lattu tiedusteli Linkin laskutusosoitetta.
Puheenjohtaja kertoi osoitteen.
Varjapuheenjohtaja näytti osoitteen yhdistyksen verkkosivuilta.

Varapuheenjohtaja tiedusteli Linkin uusista verkkosivuista.
Ukkonen kertoi, ettei ole saanut tiedusteluihinsa vastausta.

Puheenjohtaja muistutti että jäsenpuhdistus olisi suoritettava vuoden aikana.
Kankaanpää ilmoitti ottavansa asian hoitaakseen.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 7.9. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:24.

Vastaa