Hallituksen kokous 7.9.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 7.9.2015, numero 22

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja, saapui kohdassa 5
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Kuhno ja Mikko Homanen.

5. Ilmoitusasiat
Lattu ilmoitti fuksien kummastelleen Linkin pisteen puutetta avajaismessuilla.

Örnmark saapui.

Puheenjohtaja vastasi, ettei tapahtumaan oltu varattu keväällä paikkaa tai esittelijöitä.
Hän sanoi tapahtuman kuuluvan mielestään ensisijaisesti harrasteryhmille.
Haavisto huomautti muiden ainejärjestöjen myyvän messuila haalarimerkkejä.

Puheenjohtaja tiedusteli Örnmarkilta yliopiston profiloitumisesta ja tiedekuntien säilyttämisestä.
Örnmark vastasi saavansa tietää myöhemmin, kun dekaani asiasta kertoo. Päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.

Puheenjohtaja ilmoitti saaneensa fuksisaunan jälkeen palautetta, että Linkin pitäisi tehdä jotain Korpin säilyttämisen puolesta.
Hän tiedusteli, oliko hallituksessa vapaaehtoisia jäseniä perustamaan työryhmää.
Kreisberg pyysi puheenjohtajaa kertaamaan korpin tilanteen.
Puheenjohtaja selvitti asiaa lyhyesti.
Hallitus keskusteli asiasta.
Kuhno sanoi idean olevan hyvä, muttei realistinen.
Varapuheenjohtaja huomautti, että Linkin lausunto pitää saada oikeisiin korviin.
Kreisberg pohti, miten ja ketä asialla pitäisi lähestyä.
Puheenjohtaja totesi, että jäsenistöä voisi lähestyä jos hallituksesta ei saa tarvittavaa työryhmää.
Haavisto huomioi jäsenistön mahdollisuuden apaattisuuden.
Homanen ilmaisi epäluuloisuutensa Linkin vaikutusvaltaan.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi tulojen olevan heikot.

Homanen kertoi Elisan sponsorisopimuksen olevan tuomassa lisää tuloja.

Rahastonhoitaja kertoi saavansa seuraavan kokoukseen tarkempaa arviota menoista ja tuloista.

Puheenjohtaja tiedusteli käteismyyntilomakkeen sijaintia.
Kreisberg vastasi valmistelevansa lomakkeen kokouksen jälkeen.

7. Tapahtumat
Lattu kertoi lauantaisen pihapelitapahtuman siirtyneen sateen takia Agoralle.
Tapahtumassa oli vahva Linkin fuksiedustus.
Tapahtumasta jäi makkarapaketteja myöhempään käyttöön.

Lattu kertoi fuksisaunalla olleen runsaasti kävijöitä.

Lattu kertoi fuksiaisten olevan 16.9.

Lattu kertoi saaneensa sitsipyyntöjä: Ynnän, Tiltin ja Sporticusin fuksisitseille ja Sturm und Drangin oktobersitseille.

Lattu kertoi saaneensa pyynnön Kortepohjan fuksiasiin rastinpitämisestä.
Hän totesi tapahtuman olevan samaan aikaan Luonnontieteellisten fuksiaisten kanssa, joten Linkki ei osallistu Kortepohjan fuksiaisiin.

Haavisto kertoi risteilyn järjestelyjen edenneen.

Varapuheenjohtaja tiedusteli, missä fuksisitsit pidetään.
Lattu vastasi, että todennäköisesti Escapessa.
Varapuheenjohtaja tiedusteli, missä oktobersitsit pidetään.
Lattu sanoi, ettei paikka ole selvillä.
Hallitus keskusteli sitseistä.
Todetaan ettei Linkki voi taata montaa osallistujaa, mutta voi osallistua molempiin tapahtumiin.

Varapuheenjohtaja ilmoitti Kauppakadun appron ryhmälipunmyynnin alkavan huomenna.
Lattu kysyi paljonko lippuja on aikaisemmin hankittu.
Varapuheenjohtaja kertoi lippuja tyypillisesti hankitun noin 50.
Haavisto ja varapuheenjohtaja muistuttivat, että lipuilla on tyypillisesti hyvä menekki.
Hallitus keskusteli jatkopaikasta.
Kreisberg muistutti, että Linkki on aikaisemmin hankkinut paljon lippuja, jotta saataisiin jäsenistöä samaan jatkopaikkaan.
Varapuheenjohtaja lisäsi, että myös lähtöajan olevan lipuissa sama.
Kreisberg muistutti, että rahaa ei lippujen hankintaan ole paljoa.
Varapuheenjohtaja totesi, että liput voi hankkia laskulla.
Varapuheenjohtaja muistutti, ettei lippuja kannata hankkia jokaiselle joka saattaisi sellaisen hankkia.
Hallitus keskusteli ostettavien lippujen määrästä ja vaikutuksesta yhdistyksen rahatilanteeseen.
Todettiin Linkin hankkivan 40 lippua.
Puheenjohtaja tiedusteli voiko Linkin pankkikorteilla ostaa verkossa.
Rahastonhoitaja kertoi ettei voi.
Puheenjohtaja tiedusteli kuka voisi ostaa liput.
Lattu ilmoittautui vapaaehtoisesksi.

8. META
Puheenjohtaja muistutti hallituksen esittäytymisestä fukseille Ruusupuistossa.
Hallitus keskusteli sovitushaalareista.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 14.9. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:00.

Vastaa