Hallituksen kokous 7.5.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 7.5.2015, numero 18

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja, poissa
Tommi Salo, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava
Sanni Marjanen, hallituskummi, saapui kohdassa 8.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:19.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Tommi Salon ollessa poissa Mikko Kuhno toimii sihteerinä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Antti Haavisto ja Mikko Homanen.

5. Ilmoitusasiat
Haavisto ilmoitti vapun menneen hyvin.
Lundberg kertoi kevään viimeisen Iloisen Internet Iltapäivän olevan tulossa ja lupasi mennä aukaisemaan ovet tapahtumaan.

Kuhno ilmoitti olleensa Lundbergin kanssa koposihteeritapaamisessa. Tapaamisessa tuli ilmi, ettei informaatiotiedekunnan laitokselta tule koposihteerille asti juurikaan palautetta.

Lundberg ilmoitti hallituskummitapaamisen olevan välittömästi kokouksen jälkeen. Kaikki halukkaat saisivat jäädä kuuntelemaan, mitä hänellä on kerrottavanaan. Kuhno ilmoitti olevansa estynyt.

6. Talousasiat
Lundberg kertoi yrittäneensä tavoittaa Artur Kreisbergiä ennen kokousta, jotta olisi saanut jotain tietoa taloudesta kokoukseen. Kreisbergiä ei kuitenkaan saatu tavoitettua.

Joonas Lattu kertoi Jyväsmetrolipputulojen kattaneen vappusaunan menot ja kyseli, milloin kesämiitin budjetista päätetään. Hallitus keskusteli asiasta. Tuli ilmi, että Jyväsmetron lipputuloista jäi vappusaunan jälkeen myös hieman ylimääräistä rahaa.

Antti Haavisto ilmoitti tuovansa vappusaunan laskun rahastonhoitajalle maksettavaksi, jottei kulukorvausta tarvitsisi tehdä.

7. Tapahtumat
Haavisto kertoi olleensa ensimmäisessä fuksiaiskokouksessa. Fuksiaiset järjestettänee 16.9.2015 ja teemaakin ideoitiin. Hallitus keskusteli fuksiaisista.

Todettiin kevään tapahtumien olevan ohitse ja kesämiitin poislukien seuraavat tapahtumat ovat syyslukukaudella. Tapahtumavastaavat tapaavat seuraavalla viikolla Dumpin fuksivastaavan ja edunvalvojan kanssa. Tässä tapaamisessa mietitään tarkemmin syksyn fuksiohjelmaa. Lattu ilmoittu nostalgiapeliturnauksen olevan siellä käsittelyssä.

Lattu kertoi kesämiitin olevan heinäkuussa ja ilmoittautumiskannan aukenevan toukokuun aikana. Tarkempaa päivämäärää ei vielä ole tiedossa.

Kevätsaunan budjetissa jäätiin voitolle ja saunan laskusta puolet menee YK:lle maksettavaksi. Hallitus keskusteli kevätsaunasta.

8. Kattilan kevätsiivous
Lundberg ilmoitti Kattilan kevätsiivouksen tarvitsevan budjetoinnin ja ajankohdan. Kuhno ehdoitti torstaita 21.5.2015 kello 14:15.
Sanni Marjanen saapui paikalle.
Tomi Lundberg ja Antti Haavisto kannattivat ehdotusta.
Päätettiin pitää Kattilan kevätsiivous 21.5.2015 kello 14:15.

Lundberg ehdotti budjetiksi 25 euroa.
Kukaan ei vastustanut.
Budjetoitiin Kattilan kevätsiivoukseen 25 euroa.

9. META
Muuta esilletulevaa asiaa ei tullut.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 21.5. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:53.

Vastaa