Hallituksen kokous 27.4.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 27.4.2015, numero 17

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja, saapui kohdassa 5
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava, poissa
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava, saapui kohdassa 10

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Puheenjohtaja avasi kohdan 3 uudelleen kohdan 8 jälkeen.
Lisätään esityslistaan kohta 9, Jäsenpalaute.
Hyväksytään esityslista muutoksineen.
Siirrytään kohtaan 9.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Otto Örnmark ja Mikko Kuhno.

5. Ilmoitusasiat
Kuhno ilmoitti hankkineensa Linkin Grilliin väliaikaisritilän.
Kankaanpää saapui.

Kankaanpää ilmoitti, että hänellä on tänään syntymäpäivä.
Hallitus lupasi olla laulamatta tälle onnittelulaulua.

Varapuheenjohtaja ilmoitti sopineensa alustavasti Ynnän kanssa yhteisestä liikuntavuorosta alkavalle kesälle.

Puheenjohtaja ilmoitti saaneensa Korpin tulevaisuudesta lisätietoa koposihteeriltä.
Uudelle järjestelmälle on ollut yliopistolla suuri kannatus, esimerkiksi kaikki dekaanit ovat olleet liittymisen kannalla. Selvää on se, että Korppia ei enää jatkokehitetä. Kuitenkin kestää vielä pitkään ennenkuin uusi järjestelmä tulee käyttöön. Siihen saakka ja luultavasti jonkin aikaa uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin Korppi tulee olemaan käytössä.

Puheenjohtaja ilmoitti kokouksen pitävän taukoa 3 minuuttia.
Puheenjohtaja päätti kokoustauon.

Varapuheenjohtaja ilmoitti ostaneensa grillaustarvikkeita.
Hän muistutti grillin säännöllisen huoltamisen tärkeydestä.

Varapuheenjohtaja ilmoitti, että huomenna on Jyväsmetro.

6. Talousasiat
Puheenjohtaja huomioi, että rahastonhoitajan poissa ollessa ei talousasioita voi käsitellä kovin syvällisesti.

Kuhno ilmoitti Latun kertoneen, että saatavilla metrolipputuloilla katetaan vapun tapahtumien menot.

7. Tapahtumat
Haavisto kertoi Jyväsmetron järjestelyjen olevan hyvällä mallilla.
Salo ehdotti, että budjetoidaan 1200 euroa Jyväsmetron bussivuokraan, haalarimerkkeihin ja mahdollisiin muihin kuluihin.
Kankaanpää ja Haavisto kannattivat.
Budjetoidaan 1200 euroa Jyväsmetron bussien vuokraan, haalarimerkkeihin ja mahdollisiin muihin kuluihin.

Haavisto kertoi vappusaunan järjestelyjen olevan hyvällä mallilla.
Kuhno ehdotti, että budjetoidaan 130 euroa tilavuokraan ja tarjoiluihin.
Kukaan ei vastustanut.
Budjetoidaan 130 euroa vappusaunan tilavuokraan ja tarjoiluihin.
Haavisto ilmoitti hakevansa avaimet.

Hallitus keskusteli kevätsaunasta.
Örnmark ehdotti, että budjetoidaan 130 euroa kevätsaunan tilavuokraan ja tarjoiluihin.
Haavisto kannatti.
Budjetoidaan kevätsaunan tilavuokraan 100,01 euroa ja 29,99 euroa tarjoiluihin.

Hallitus keskusteli kesämiitistä.

8. Toimihenkilöiden nimittäminen
Varapuheenjohtaja ehdotti Jari-Matti Kankaanpäätä Linkin Verijumalaksi, eli Linkin verenluovutusvastaavaksi.
Kukaan ei vastusta.
Nimitetään Jari-Matti Kankaanpää Linkin Verijumalaksi.

Örnmark tiedottaa puuttuvien toimihenkilöpaikkojen haun olevan edelleen auki.

Puheenjohtaja avasi uudelleen kohdan 3.

9. Jäsenpalaute
Puheenjohtaja esitteli tulleen jäsenpalautteen (liite 1) lusikoiden hankinnasta.
Hallitus keskusteli lusikoista.
Kuhno ehdotti, että hankitaan muutama lusikka ja sokerikko.
Todetaan, että palaute on huomioitu, mutta tehdään asiasta päätös myöhemmässä kokouksessa.

9. META
Varapuheenjohtaja ilmoitti käyvänsä ostamassa NHL-turnauksen ja Vuoden Linkkari -äänestyksen voittajille palkinnot.

Lattu pyysi miettimään Jyväsmetron haikukilpailun palkintoa.

Varapuheenjohtaja kertoi Kattilan olleen Jylkkärin vertailussa yliopiston toiseksi paras ainejärjestötila.

Homanen saapui.

Haavisto tiedusteli Homaselta, onko Magisterilta kuulunut mitään näiden viestintä- ja johtamisjärjestelmän testikäytön saralta.
Homanen vastasi kieltävästi.
Puheenjohtaja kysyi Homaselta, onko Tekniikan Akateemisten liitto ollut tähän yhteydessä.
Homanen vastasi kieltävästi.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 7.5. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:17.

Vastaa