Yhdistyksen kevätkokous 20.4.2015

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen kevätkokous 20.4.2015

Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä

Paikalla: 15 henkilöä (liite 1)

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tomi Lundberg avasi kokouksen kello 18:10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Riikka Vilavaara ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Tomi Lundbergia.
Lundberg on käytettävissä.
Jari-Matti Kankaanpää kannatti ehdotusta.
Valitaan Lundberg kokouksen puheenjohtajaksi.

Kankaanpää ehdotti Tommi Saloa sihteeriksi.
Kukaan ei vastustanut.
Valitaan Salo sihteeriksi.

Puheenjohtaja ehdotti, että samat henkilöt toimisivat pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina.
Kukaan ei vastustanut.
Antti Haavisto ehdotti Mikko Kuhnoa pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi.
Kuhno ehdotti Antti Haavistoa pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi.
Kukaan ei vastustanut.
Valitaan Mikko Kuhno ja Antti Haavisto pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja ilmoitti kokouskutsujen lähetetyn jäsenistölle yli seitsemää päivää ennen kokousta, ja että kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen internet-sivuilla.
Todetaan kokous täten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vilavaara ehdotti, että puheenvuorot tulee pyytää.
Kankaanpää kannatti ehdotusta.

Vilavaara ehdotti, että korjataan esityslistan kohdasta 5 virhe toiminnantarkastajien määrästä.

Puheenjohtaja siteerasi, mitä yhdistyksen sääntöjen kohdassa 9 sanotaan yhdistyksen kokouksissa suoritettavista äänestyksistä.
Puheenjohtaja ehdotti, että mikäli äänestetään, käytetään äänestystapana käsiäänestystä.
Riikka Valtonen huomautti, että henkilöistä äänestettäessä on käytettävä suljettua lippuäänestystä.
Haavisto huomautti, että lippuäänestys on toteutettava myös jonkun sitä vaatiessa.

Artur Kreisberg tiedusteli, miten taataan, että kaikki kokoukseen osallistuvat ovat Linkki Jyväskylä ry:n jäseniä.
Puheenjohtaja ilmoitti takaavansa kaikki osallistujat henkilökohtaisesti.

Milena Sjöblom ehdotti, että korjataan esityslistan kohtaan 6 vastuuvapautuksen myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle.

Tehdään esityslistaan ehdotetut muutokset.
Hyväksytään työjärjestys muutoksineen.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunnot
Kreisberg esitteli tilinpäätöksen. Alijäämä korvataan edellisvuosien ylijäämistä. Erittely vuosikertomuksessa.

Kankaanpää tiedusteli mikä oli vuonna 2013 tehty lahjoitus.
Kreisberg kertoi Linkin lahjoittaneen kahvipaketin ja saaneen tähän mitenkään liittymättä rahalahjoituksen.
Vilavaara korjasi kyseessä olleen pannullinen kahvia.

Kankaanpää huomioi myyntitulojen suhteet.

Kuhno tiedusteli Surface -kulujen merkitystä.
Kreisberg vastasi kyseessä olevan Surface -tablettien myyntiä varten tehty hankinta.

Kreisberg kertoi tilinpäätökseen voitavan tutustua myös kokouksen jälkeen pyynnöstä, sillä dokumentit ovat jäsenille vapaasti näytettäviä.

Samuel Uusi-Mäkelä esitteli ja luki vuosikertomuksen.
Uusi-Mäkelä esitteli ja luki toiminnantarkastajien lausunnot.

Puheenjohtaja tiedusteli oliko kenelläkään kysyttävää esitellyistä asioista.
Kenelläkään ei ollut kysyttävää.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Haavisto ehdotti, että vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Kankaanpää ehdotti varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi 0 euroa.

Valtonen tiedusteli, onko kannattavilla jäsenillä nykyisellään jäsenmaksua.
Puheenjohtaja vastasi, ettei ole.
Kreisberg huomautti, ettei yhdistyksellä ole kannattavia jäseniä.

Kuhno tiedusteli mitä tarkoittaa kannattava jäsen.
Puheenjohtaja selitti.

Valtonen kannatti Kankaanpään ehdotusta.

Päätetään asettaa varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi 0 euroa.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:41.

Vastaa