Hallituksen kokous 20.4.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 20.4.2015, numero 16

Aika: 16:30
Paikka: Opinkiven sauna

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 16:36.
Lattu poistui.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lattu palasi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Otto Örnmark ja Mikko Homanen.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti olleensa varapuheenjohtajan ja Kuhnon kanssa laitoksen johtajan ja osastosihteerin kanssa tarkastelemassa Linkin sopimusta laitoksen kanssa.
Asiasta tehdään päätös myöhemmin.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, ettei taloustilanteessa ole tapahtunut juurikaan muutoksia.

Lattu kertoi hänellä olevan kulukorvaushakemuksia.

Rahastonhoitaja tiedusteli, montako lippua Jyväsmetroon on myyty.
Varapuheenjohtaja vastasi lippuja olevan 38 myymättä.
Hallitus keskusteli Jyväsmetron tuloista.

Haavisto kertoi merkkimarkkinoilta tulleen voittoa.
Salo huomautti tiettyjen haalarimerkkien varastosaldon olevan hyvin pieni.

Lattu kertoi Lomasitseiltä tulleen voittoa.
Hallitus keskusteli Haalarinkorkkaussitsien tuloista.

Rahastonhoitaja kertoi Magisterin sponsorointimaksujen olevan tulossa.

Haavisto tiedusteli vappusaunan tarjoiluista.
Hallitus keskusteli vappusaunasta.

7. Tapahtumat
Lattu kertoi kevään tapahtumista.
Hän on lähettänyt jäsenistölle listan keväällä järjestettävistä tapahtumista.

Lattu kertoi Dumpilta tulleen ehdotus pitää syksyllä klassikkopeliturnaus.

Lattu tiedusteli Kuhnolta, saako tämä järjestettyä Linkin Grilliin ritilää.
Kuhno vastasi yrittävänsä.

Hallitus keskusteli vappusaunasta.

Puheenjohtaja muistutti vuosijuhlatyöryhmän toiminnan käynnistämisestä.
Hallitus keskusteli asiasta.
Varapuheenjohtaja muistutti työryhmän vetovastuun kuuluvan pääasiassa hallitukselle, mutta jäsenistöstä voi ottaa tukea.
Varapuheenjohtaja listasi kutsuttavia tahoja ja muistutti, että vuosijuhlilla voisi julkistaa yhdistyksen kokouksessa nimitettyjä kunniajäseniä.
Hallitus keskusteli asiasta lisää.

8. META
Lattu kertoi Vuoden Linkkari -äänestyksen käynnistyneen.
Hallitus keskusteli palkinnosta, palkitseminen tapahtuu vappusaunalla.
Varapuheenjohtaja sanoi, että pitäisi palkita myös NHL-turnauksen voittaja.

Varapuheenjohtaja kertoi varaavansa Linkille kesäksi kenttävuoron.
Hallitus keskusteli liikuntavuoroista.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 27.4. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:05.

Vastaa