Hallituksen kokous 14.9.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 14.9.2015, numero 23

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja, poissa
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, saapui kohdassa 5
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava, poissa
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava, poissa
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lundberg avasi kokouksen 12:15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksia ja ääntenlaskijoiksi Antti Haavisto ja Joonas Lattu.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti yhdistykselle tulleen Verohallinnolta kirje, jossa ilmoitettiin ettei yhdistyksellä ole maksettavia veroja.

Örnmark saapui.

Salo ilmoitti, että Kortepohjan iloisessa internet-iltapäivässä oli lauantaina joitain kävijöitä, mutta sunnuntaina ei ollut osallistujia.
Puheenjohtaja totesi, että tapahtumasta ilmoitetaan vastaisuudessa laajemmin.

Puheenjohtaja ilmoitti osallistuvansa JYYn dekaanitapaamiseen 15.9.

6. Talousasiat
Lattu kertoi rahastonhoitajan ilmoittaneen laskuttavansa approlipuista pikaisesti.

Haavisto tiedusteli voiko tarjoilla Linkin kahvia fuksien lautapelitilaisuudessa.
Puheenjohtaja antoi luvan tarjoiluihin.

7. Tapahtumat
Lattu kertoi Linkillä olevan kaksi rastia fuksiaisiin 16.9.

Lattu kertoi Linkin osallistuvan fuksitseille 7.10. ja oktoberfestsitseille, joiden päivämäärää ole vielä päätetty.

Lattu kertoi syysristeilyn valmistelujen etenevän.

Lattu kertoi retropeliturnauksesta.
Hän ilmoitti myös, että lautapelilanit pidetään yhdessä Dumpin kanssa.

8. Kattilan siivous
Salo ehdotti että jatketaan Kattilan kuukausittaista siivousta syyskaudella.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään siivota Kattilla kuukausittain, toimistovastaava laatii vuorolistan.

9. Haalarimerkkitilaus
Puheenjohtaja kertoi, ettei tilaukseen välttämättä ole varaa.
Haavisto kertoi Jaa-merkin olevan loppu ja ehdotti, että pidetään haalarimerkkikilpailu, jonka tuloksen ratkettua tehdään tilaus uudesta merkistä ja täydennykset vanhoista.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaan.

10. Korppi
Puheenjohtaja kertoi Vesa Lappalaisen tehneen vetoomuksen Korpin puolesta.
Puheenjohtajan työryhmäkyselyihin ei ole tullut vastauksia.

11. Toimintasuunnitelma
Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelmasta, että tällä toimikaudella tulee tuottaa vähintään yksi kappale ainejärjestölehteä.
Puheenjohtaja tiedusteli voiko Örnmark kysyä Eetu Rantakankaalta onko päätoimittajahaku edelleen relevantti.
Örnmark selvittää nykyisen tilanteen ja tarvittaessa käynnistää päätoimittajahaun.

Hallitus keskusteli kunniajäsenien kutsumisesta.

Hallitus keskusteli syyskokouksen järjestämisestä
Puheenjohtaja ehdotti syyskokousta pidettäväksi 4.11. Opinkiven saunalla.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään esityksen mukaan.

Örnmark poistui.

Puheenjohtaja totesi toimintasuunnitelmaan kirjatun myös opintoihin ja työelämään liittyvän tapahtuman pitämisen. Lisäksi opiskeluvastaavan tulee käydä läpi kurssipalautteet.
Puheenjohtaja muistutti myös pikkujouluista.
Hän kertoi myös, että IRC-koulutuksen osalta pitää olla yhteydessä amanuenssiin.

12. META
Hallitus keskusteli yhdistyksen verkkolaitteiden lainaamisesta tai vuokraamisesta.
Asian käsittelyä jatketaan seurvaavassa kokouksessa.

Hallitus keskusteli alumnien tiedotuksesta ja ryhmäämisestä.

Hallitus keskusteli vuosijuhlista.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 21.9. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:17.

Vastaa