Hallituksen kokous 21.9.2015

Linkki Jyväskylä ry
Hallituksen kokous 21.9.2015, numero 24

Aika: 12:15
Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Tomi Lundberg, puheenjohtaja
Jari-Matti Kankaanpää, varapuheenjohtaja
Tommi Salo, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Mikko Kuhno, opiskeluvastaava
Joonas Lattu, tapahtumavastaava
Antti Haavisto, tapahtumavastaava
Janne Ukkonen, yritysvastaava
Mikko Homanen, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Otto Örnmark ja Jari-Matti Kankaanpää.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti osallistuneensa JYYn dekaanitapaamiseen.

Puheenjohtaja ilmoitti paikkoja tiedekuntaneuvostoon tulevan hakuun piakkoin.

Homanen ilmoitti saaneensa Magisterilta tietoja yrityksen ohjelmiston testikäytöstä.
Kankaanpää pyysi Homasta muistuttamaan mistä on kyse.
Homanen kertoi lyhyesti kyseessä olevan osa sponorisopimusta, jonka osana Linkki testikäyttää yrityksen tuottamaa viestintä- ja johtamisjärjestelmää.

Kuhno ilmoitti olleensa yhteydessä laitokseen kurssipalautteisiin liittyen.
Hän kertoi saaneensa useita edelleenohjauksia.
Puheenjohtaja kertoi kuulleensa, ettei kurssipalaute ole erään lähteen mukaan kokonaisuudessaan julkista, vaan ennemminkin tarkoitettu kurssin luennoitsijan nähtäväksi.

6. Talousasiat
Ei käsitellä rahastonhoitajan poissaollessa.

Puheenjohtaja avasi kohdan uudelleen kohdan 7 lopuksi.
Puheenjohtaja muistutti Linkin verkkolaitteiden vuokraamisesta Ynnälle.
Lattu kertoi Ynnän olevan varautunut mahdolliseen vuokraan.
Puheenjohtaja muistutti että laitteet pitää jossain vaiheessa uusia.
Kankaanpää ehdotti kytkimien vuokraksi 10 euroa viikonlopulta.
Kukaan ei vastusta.
Päätetään asettaa kytkimien vuokraksi 10 euroa viikonlopulta.

Siirrytään kohtaan 8.

7. Tapahtumat
Haavisto kertoi fuksiaisissa olleen ennätysmäärä osallistujia.
Hallitus keskusteli fuksiaisista.

Homanen kertoi Kauppakadun approbaatturin laskujen lähteneen.

Haavisto tiedusteli, oliko Lattu kokoustanut Sturm und Drangin kanssa.
Lattu kertoi oktoberfestsitsien olevan samaan aikaan ATK-YTP:n kanssa.
Hän huomautti ettei ATK-YTP:n päivämäärästä ole tiedotettu kunnolla kutsutuille ainejärjestöille.
Hallitus keskusteli ATK-YTP:stä ja oktobersitseistä.

Lattu kertoi Linkin ilmoittautumiskannan fuksisitseille olevan täynnä

Lattu huomautti, että syysristeilyn ilmoittautumisen pitäisi alkaa pian. Hyttejä on varattu yhteensä 30.
Hallitus keskusteli risteilystä.
Lattu kertoi, että alustavasti on varattu 62 hengen bussi.
Lattu ehdotti, että peritään risteilystä 25 euroa henkilöltä.
Haavisto ja Kuhno kannattavat.
Päätetään esityksen mukaan.

Haavisto kertoi saaneensa tarjouksen Albalta vuosijuhlista.
Hallitus keskusteli vuosijuhlatyöryhmän toiminnasta.
Haavisto kutsuu työryhmän kokouksen loppuviikosta 39.

Lattu kertoi keskustelleensa Dumpilta nostalgiapeliturnauksen tilavarauksista.

Salo ehdotti haalarimerkkikilpailun käynnistettävän lähiaikoina, ja että kilpailussa olisi kuukauden ilmoittautumisaika ja viikon äänestysaika, kilpailun tulos julkistettaisiin Linkin laneilla.

Lattu kertoi lautapelitapahtumaan osallistuneen yksi dumppari.
Lattu pohti tapahtuman esteettömyyttä.

Puheenjohtaja avasi uudelleen kohdan 6.
8. Koodausviikko
Puheenjohtaja kertoi saaneensa jäseneltä ehdotuksen osallistumisesta EU:n koodausviikolle 10.-18.10.
Puheenjohtaja tiedusteli oliko hallituksella halukkuutta pitää työpajaa.
Hallitus keskusteli aiheesta.
Puheenjohtaja tieduteli Örnmarkilta oliko tällä tarpeeksi tietoa tiedotteen tekemiseen.
Örnmark kertoi uskovansa näin.

9. META
Puheenjohtaja tiedusteli missä vaiheessa verkkosivu-uudistus on.
Ukkonen kertoi saaneensa pyynnön käyttöesimerkeistä.
Kankaanpää muistutti että ilmoittautumiskanta tulisi saada kuntoon.
Lattu huomautti kalenterinäkymän olevan myös toivottu uudistus.
Kankaanpää poistui.
Ukkonen tiedusteli aikataulusta.
Kankaanpää palasi.
Puheenjohtaja huomautti, että esimerkiksi ilmoittautumisen vaativat tapahtumat aiheuttavat ylimääräistä työtä tapahtumavastaaville.
Todetaan paremman ilmoittautumiskannan olevan ensiarvoisen tärkeä.

Varapuheenjohtaja tiedusteli, oliko jäsenistölle jo lähetetty sähköpostia Korppi-vetoomuksesta.
Puheenjohtaja ja Örnmark kertoivat että on.
Varapuheenjohtaja tiedusteli, oliko tarkoitus tiedottaa myös oman jäsenistön ulkopuolelle.
Puheenjohtaja kertoi, että Linkin ei ollut tarkoitus levittää vetoomusta, mutta se on löytänyt tiensä eri puolille yliopistoa.
Todetaan, että vetoomuksesta muistutetaan ja toivotaan siihen annettavan sanallista palautetta.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 28.9. kello 12:15 tilassa Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:22.

Vastaa