Hallituksen 3. kokous

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 3

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 12.1.2017, klo 15:00

 

Osallistujat:

 

Leevi Leppälä, puheenjohtaja

Jami Laamanen, varapuheenjohtaja

Artturi Lobski, sihteeri

Janne Mäyrä, rahastonhoitaja

Anttu Kaipainen, yritysvastaava

Milla Koivuniemi, tapahtumavastaava

Otto Jahnukainen, yritysvastaava

Perttu Rautaniemi, kopo/sopo-vastaava

Sara Afflekt-Lazar, tapahtumavastaava

Ville Kankaanpää, fuksi-/alumnivastaava

Tommi Salo, jäsen

Mikko Mäntylä, jäsen

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 15:06.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja ehdottaa, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Ääntenlaskijoiksi valitaan Sara Afflekt-Lazar ja Otto Jahnukainen.

 

 1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoittaa, että käytetään Trelloa jatkossakin.

Puheenjohtajan johdolla käydään sektorikuulumiset läpi.

Keskustelua Trellon käyttöoikeuksista ja käytöstä.

 

 1. Talousasiat

Puheenjohtaja ehdottaa, että evätään tilinkäyttöoikeus Artur Kreisbergiltä, sekä evätään käyttöoikeus yhdistyksen pankkitilin liittyvään Visa Electron -korttiin Joonas Latulta ja Tomi Lundbergiltä.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitaja Janne Mäyrälle

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että hankitaan puheenjohtaja Leevi Leppälälle ja varapuheenjohtaja Jami Laamaselle yhdistyksen pankkitiliin liittyvät Visa Electron -kortit.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

Mäntylä ilmoittaa mihin rahaa käytetään Instanssin järjestämisessä.

Mäntylä esittelee Instanssin kuluarvion.

 

Mäyrä esittelee talousarvion muotoilua.

 

Tämä pykälä hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 12.1.2017.

 

 1. Uudet jäsenet

Mäyrä ehdottaa, että liitetään (Liite 1) 23 henkilöä yhdistyksen jäseniksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan

 

 1. Toimihenkilöt

Hallitus keskustelee siitä, että mitä suuremmat jaostot sitä parempi, koska tapahtumien järjestäminen ja toteuttaminen sitovat paljon henkilöstöä.

Afflekt-Lazar on samaa mieltä.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että Saija Niemelä nimitetään tapahtumatoimihenkilöksi.

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

Kaipainen kysyi, onko tietotekniikalla vaihto-opiskelijoita.

Hallitus keskustelee vaihto-opiskelijoiden ottamisesta mukaan tapahtumiin.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että Saija Niemelä nimitetään kv-vastaavaksi.

Varapuheenjohtaja vastustaa.

Varapuheenjohtaja kertoo, että toimihenkilötehtäviin ei ole järkevää hyväksyä jokaista henkilöä, joka hakee vain sen takia että henkilö osoittaa kiinnostusta tehtävään.

Afflekt-Lazar ja Mäyrä ovat samaa mieltä.

Puheenjohta vetää esityksensä.

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että nimitetään yritystoimihenkilöksi Henrik Korhonen

Kukaan ei vastusta.

Päätetään esityksen mukaan.

 

 1. META

Ei käsiteltäviä asioita.

 

 1. Seuraava kokous

kokous järjestetään 19.1.2017 klo 15:00 paikassa Ag C226.1.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:58